การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้าง 208 อัตรา รับสมัครทางอินเทอรเน็ต ตั้งแต่บัดนี้ – 20 พฤษภาคม 2565

หางานราชการ,งานราชการ,สอบราชการ,สมัครงงานราชการ,jobs-108,jobs-108.com,job-108

งานที่คุณอาจจะสนใจ?

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้าง 208 อัตรา รับสมัครทางอินเทอรเน็ต ตั้งแต่บัดนี้ – 20 พฤษภาคม 2565

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้าง สัญญาจ้างคราวละ 2 ปี เขตพื้นที่การปฏิบัติงาน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
จังหวัดอุดรธานี ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ จังหวัดอุดรธานี, หนองคาย, ขอนแก่น, เลย, สกลนคร, นครพนม, หนองบัวลำภู, บึงกาฬ
1. ผู้ช่วยช่าง (ปฏิบัติงานระบบไฟฟ้า) 73 อัตรา
2. ผู้ช่วยช่าง 35 อัตรา
3. ผู้ช่วยบัญชี 1 อัตรา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
จังหวัดอุบลราชธานี ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ จังหวัดอุบลราชธานี, ศรีสะเกษ, ยโสธร, มหาสารคาม, กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด, มุกดาหาร, อำนาจเจริญ
1. ผู้ช่วยช่าง (ปฏิบัติงานระบบไฟฟ้า) 22 อัตรา
2. ผู้ช่วยช่าง 23 อัตรา
3. ผู้ช่วยบัญชี 6 อัตรา
4. ผู้ช่วยบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ 5 อัตรา
5. ผู้ช่วยพัสดุ 2 อัตรา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
จังหวัดนครราชสีมา ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ จังหวัดนครราชสีมา,ชัยภูมิ, บุรีรัมย์, สุรินทร์
1. ผู้ช่วยช่าง (ปฏิบัติงานระบบไฟฟ้า) 25 อัตรา
2. ผู้ช่วยช่าง 15 อัตรา
3. ผู้ช่วยบัญชี 3 อัตรา
4. ผู้ช่วยบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา

คุณวุฒิของผู้สมัคร
1. ผู้ช่วยช่าง (ชซง)
ปวช. – ไฟฟ้า/ ไฟฟ้ากำลัง/ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์/ก่อสร้างโยธา/สถาปัตยกรรม/ยานยนต์/เครื่องกล/อุตสาหกรรม/เครื่องมือกล/ซ่อมบำรุง/เครื่องจักรกล/โทรคมนาคม

2. ผู้ช่วยพัสดุ(ชพด)
ปวช. – บัญชี/พาณิชยการ/การจัดการโลจิสติกส์

3. ผู้ช่วยบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ (ชบค.)
ปวช. – บัญชี/การเลขานุการ/พาณิชยการ/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

4. ผู้ช่วยบัญชี (ชบช.)
– ปวช. บัญชี

5. ผู้ช่วยช่าง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า) ชชง (ปฟ)
– ปวช. ไฟฟ้า/ไฟฟ้ากำลัง

* กรณีไม่มีคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ยินยอมให้ใช้คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาตามที่กำหนดในข้อ 3 โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะจ้างในอัตราค่าจ้างคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ และ ให้ได้รับอัตราค่าจ้างแนบท้ายระเบียบ กฟภ.ว่าด้วยอัตราแรกบรรจุพนักงาน และอัตราค่าจ้างลูกจ้างรายเดือน พ.ศ. 2560 (12,690 บาท)

การรับสมัคร
กําหนดการรับสมัคร สมัครต่างๆ ดังนี้
โดยผู้สมัครสามารถสมัครสอบทางระบบรับสมัครออนไลน์ พร้อมอัปโหลดเอกสารประกอบการ

กฟฉ.1 : https://forms.gle/FYFHz5YGpbpMkG4p8
กฟฉ.2 : https://forms.gle/fRferCW51ae2bY8BA
กฟฉ.3 : https://forms.gle/k3JTQ7JvbHvwsmAz7งานอัฟเดท

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 350 อัตรา  ตั้งแต่ที่ 11 มิถุนายน 2567 – 2 กรกฎาคม 2567

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 350 อัตรา  ตั้งแต่ที่ 11 มิถุนายน 2 ...

กรมสรรพสามิต รับสมัครงาน / หลายตำแหน่ง / มัธยม ปวช. ปวส. ป.ตรี / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / ตั้งแต่ 20 – 27 พ.ค. 2567

กรมสรรพสามิต รับสมัครงาน / หลายตำแหน่ง / มัธยม ปวช. ปวส. ป.ตรี / ไม่ต้องผ่าน ภาค ...

หมวดหมู่งาน