การท่าเรือแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงาน หลายตำแหน่ง / ปวส. และ ป.ตรี หลายสาขา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร online 17 เมษายน 2567 – 13 พฤษภาคม 2567

หางานราชการ,งานราชการ,สอบราชการ,สมัครงงานราชการ,jobs-108,jobs-108.com,job-108

งานที่คุณอาจจะสนใจ?

การท่าเรือแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงาน หลายตำแหน่ง / ปวส. และ ป.ตรี หลายสาขา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร online 17 เมษายน 2567 – 13 พฤษภาคม 2567

รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 แผนกป้องกันอุบัติภัย  (ป.ตรี)

2. ช่างเทคนิค 6 (ช่างเขียนชั้น 1) (ปวส.)

3. ช่างเทคนิค 4 (ช่างก่อสร้างชั้น 2) (ปวช.)

4. ช่างเทคนิค 4 (งานช่างไฟฟ้ากำลัง) (ปวช.)

5. นักกายภาพบำบัด 6 กลุ่มงานกายภาพบำบัด (ป.ตรี)

เปิดรับสมัครวันที่ 17 เมษายน 2567 – 13 พฤษภาคม 2567

1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 แผนกป้องกันอุบัติภัย กองรักษาความปลอดภัย ฝ่ายบริหารงานสนับสนุน ท่าเรือกรุงเทพ 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทยในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๖ แผนกป้องกันอุบัติภัย กองรักษาความปลอดภัย ฝ่ายบริหารงานสนับสนุน ท่าเรือกรุงเทพ

2. ตำแหน่งช่างเทคนิค 6 (ช่างเขียนชั้น 1) แผนกสถาปัตย์ กองแบบแผนและคำนวณ ฝ่ายการช่าง

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทยในตำแหน่งช่างเทคนิค ๖ (ช่างเขียนชั้น ๑) แผนกสถาปัตย์ กองแบบแผนและคำนวณ ฝ่ายการช่าง

3. ตำแหน่งช่างเทคนิค ๔ (งานช่างไฟฟ้ากำลัง) หมวดช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ แผนกโรงงานซ่อม กองบริการ ฝ่ายการร่องน้ำ 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทยในตำแหน่งช่างเทคนิค ๔ (งานช่างไฟฟ้ากำลัง) หมวดช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ แผนกโรงงานซ่อม กองบริการ ฝ่ายการร่องน้ำ

4.ตำแหน่งช่างเทคนิค ๔ (ช่างก่อสร้างชั้น ๒) หมวดควบคุมงาน แผนกก่อสร้าง กองช่างโยธา ฝ่ายการช่าง 

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทยในตำแหน่งช่างเทคนิค ๔ (ช่างก่อสร้างชั้น ๒) หมวดควบคุมงาน แผนกก่อสร้าง กองช่างโยธา ฝ่ายการช่าง

5. ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด ๖ กลุ่มงานกายภาพบำบัด สำนักแพทย์และอนามัย

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย ในตำแหน่งนักกายภาพบำบัด ๖ กลุ่มงานกายภาพบำบัด สำนักแพทย์และอนามัย

หรืออ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครได้ทาง https://port.thaijobjob.com/

แนวข้อการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กดดู)

แนวข้อสอบงานราชการ(กดดู)งานอัฟเดท

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 350 อัตรา  ตั้งแต่ที่ 11 มิถุนายน 2567 – 2 กรกฎาคม 2567

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 350 อัตรา  ตั้งแต่ที่ 11 มิถุนายน 2 ...

กรมสรรพสามิต รับสมัครงาน / หลายตำแหน่ง / มัธยม ปวช. ปวส. ป.ตรี / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / ตั้งแต่ 20 – 27 พ.ค. 2567

กรมสรรพสามิต รับสมัครงาน / หลายตำแหน่ง / มัธยม ปวช. ปวส. ป.ตรี / ไม่ต้องผ่าน ภาค ...

หมวดหมู่งาน