กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 86 อัตรา

หางานราชการ,งานราชการ,สอบราชการ,สมัครงงานราชการ,jobs-108,jobs-108.com,job-108

งานที่คุณอาจจะสนใจ?

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 86 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม -17 กันยายน 2566

แนวข้อสอบกรมอุทยานแห่งชาติ (กดดู)

แนวข้อสอบ พนักงานราชการ (กดดู)

ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ด้วยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

1. ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ
ตำแหน่งประเภทวิชาการ
1.1 ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ (ปริญญาตรี)
1.2 ตำแหน่งนักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ
1.3 ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
1.4 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
1.5 ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
1.6 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
1.7 ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ
1.8 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือนระหว่าง 15,000- 16,500 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด
ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ (ปริญญาโท)
อัตราเงินเดือนระหว่าง 17,500 – 19,250 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด

ตำแหน่งประเภททั่วไป
1.9 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
1.10 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
1.11 ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
1.12 ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
1.13 ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน
1.14 ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท) อัตราเงินเดือนระหว่าง 10,840-11,930 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด
คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปี อัตราเงินเดือน ระหว่าง 11,500-12,650 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด

จำนวนรวมทั้งสิ้น 86 อัตรา (ตามประกาศ)

ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียด
เกี่ยวกับการรับสมัครสอบแข่งขันของแต่ละตำแหน่งแนบท้ายประกาศนี้
ผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบกรรับรองคุณวุฒิของ ก.พ. โดยสามารถตรวจสอบได้
ที่ http://ww.ocsc.go.th.>ระบบรับรองคุณวุฒิ (https://www.ocsc.go.th/civilservant/accreditation)
ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ในระดับ
เดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบ หรือสูงกว่า ของสำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ปิดรับสมัครสอบ คือ วันที่ 19 กันยายน 2566

2. การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2566 ถึงวันที่ 17 กันยายน 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 งานอัฟเดท

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 12 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 1-7มี.ค.67

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 12 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 1 ...

ธนาคารออมสิน รับสมัครบุคคลภายนอกเข้าเป็นพนักงาน ป.ตรี หลายสาขา

ธนาคารออมสิน รับสมัครบุคคลภายนอกเข้าเป็นพนักงาน ป.ตรี หลายสาขา พนักงานระดับ 4-5 ...

หมวดหมู่งาน