ไปรษณีย์ไทย เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงาน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566

หางานราชการ,งานราชการ,สอบราชการ,สมัครงงานราชการ,jobs-108,jobs-108.com,job-108

งานที่คุณอาจจะสนใจ?

ไปรษณีย์ไทย เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงาน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566

แนวข้อสอบไปรษณีย์ไทย (คลิกเลยที่นี่)

แนวข้อสอบพนักงานราชการ (คลิกเลยที่นี่)

 • ประกาศบริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด
 • ประกาศบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
 • เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งวิศวกรโยธา ระดับ 6
 • ด้วย บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 • มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งวิศวกรโยธา 6 เพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงานบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
 • สังกัดฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะ
 • มีความรู้ความชำนาญในการออกแบบและคำนวณโคร่งสร้างอาคาร และมีประสบการณ์ทำงาน ไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • รวมทั้ง มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.) ระดับสามัญวิศวกร จากสภาวิศวกร)
 • คุณวุฒิการศึกษา
 • สำเร็จการศึกษาในคุณวุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิ่ชาวิศวกรรมโยธา จากสถานศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรองไว้แล้ว
 • การบรรจเข้าทำงานและอัตราเงินเดือน
 • ผู้คัดเลือกได้จะรับการบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงาน โดยดำรงตำแหน่งพนักงานระดับ 6  และให้รับอัตราเงินเดือนตามความรู้และประสบการณ์การทำงาน
 • ในอัตราไม่ต่ำกว่าเดือนละ 2000 บาท และไม่เกิน เดือนละ 25000 บาท
 • การรับสมัคร
 • กำหนดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566
 • ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศฉบับนี้ ในวันที่  15 สิงหาคม 2566
 • ณ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร และทาง
 • www.thailandpost.co.th


งานอัฟเดท

เปิดสอบ ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ประจำปี 2567 จำนวน 400 อัตรา

 เปิดสอบ ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ประจำปี 2567 จำนวน 400 อัตรา คุณสมบัติ อายุ 18-35 ...

หมวดหมู่งาน