กรมการข้าว รับสมัครงาน ป.ตรี / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / เงินเดือน 15000 / สมัคร 4 – 12 มิถุนายน 2567

หางานราชการ,งานราชการ,สอบราชการ,สมัครงงานราชการ,jobs-108,jobs-108.com,job-108

งานที่คุณอาจจะสนใจ?

กรมการข้าว รับสมัครงาน ป.ตรี  / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / เงินเดือน 15000 / สมัคร 4 – 12 มิถุนายน 2567

สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว กรมการข้าว รับสมัครงานจ้างเหมาบริการ

ประกาศรับสมัครงานจ้างเหมาบริการ ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2567 ถึง 12 มิถุนายน 2567

นักวิชาการเงินและบัญชี 1 ตำแหน่ง

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี สาขาการเงิน

เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป นับถึงวันสมัคร

อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับงานราชการพิจารณาเป็นพิเศษ (ตามตำแหน่งที่สมัคร)

รายละเอียดการปฏิบัติงาน

1. ตรวจสอบเอกสารการเบิก-จ่าย การเดินทางไปราชการและเอกสารขออนุมัติเบิก-จ่ายการจัดซื้อจัดจ้าง การสัมมนา/อบรม/ประชุมต่าง ๆ ของสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว

2. จัดทำเอกสารและรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องด้านบัญชี การเงิน และงบประมาณของหน่วยงานเช่น รายงานทางบัญชี, รายงานงบการเงิน, รายงานการเบิกจ่ายและรายงานสรุปเกี่ยวกับการตั้งงบประมาณรายจ่ายของโครงการต่าง ๆ ของสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว

3. ช่วยบันทึกข้อมูลการเบิก-จ่ายงบประมาณลงสมุดบัญชีแยกรายโครงการ

4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

รายละเอียดในการสมัคร

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

3. สำเนาใบรับรองวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ

4. สำเนาเอกสารแสดงว่าพ้นภาระการเกณฑ์ทหาร สด.8 หรือ สด.43 จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)

5. หลักฐานอย่างอื่น เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

6. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตา ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป

สมัครได้ด้วยตนเอง ในวันจันทร์ – ศุกร์ และเวลาราชการ 8.30 น. – 16.30 น. อาคารกรมการข้าว สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ชั้น 3 ฝ่ายบริหารทั่วไป ห้อง 314 พร้อมเตรียมสำเนาหลักฐานประกอบการสมัครงานให้ถูกต้องครบถ้วนและรับรองสำเนาถูกต้อง

แนวข้อสอบกรมการข้าว (กดดู)

แนวข้อสอบงานราชการ(กดดู)งานอัฟเดท

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้าง วุฒิ ปวช.-ปวส. เปิดรับสมัครภายในวันที่ 12 – 18 มิถุนายน 2567

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้าง วุฒิ ปวช.-ปวส. เปิดรับสมัค ...

กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร 13 – 14 มิถุนายน 2567

กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ / ไม่ต้องผ่าน ภาค ...

ธนาคารกสิกรไทย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา

ธนาคารกสิกรไทย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา D ...

หมวดหมู่งาน