กองทัพอากาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / ตั้งแต่ 20 – 27 พฤษภาคม 2567

หางานราชการ,งานราชการ,สอบราชการ,สมัครงงานราชการ,jobs-108,jobs-108.com,job-108

งานที่คุณอาจจะสนใจ?

กองทัพอากาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / ตั้งแต่ 20 – 27 พฤษภาคม 2567

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

การรับสมัคร

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ดาวน์โหลดใบสมัครท้ายประกาศ ได้ที่เว็บไซต์ของกรมสื่อสาร อิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ  https://comm.rtaf.mi.th/ และยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองที่ กองกำลังพล กองบังคับการ กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ

ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ถึงวันจันทร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ) พร้อมสวมหน้ากากอนามัย ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ ๐ ๒๕๓๔ ๕๓๖๐ และ ๐ ๒๕๓๔ ๔๒๓๕

เอกสารประกอบการสมัครสอบ-ไฟล์

>>> หนังสือเตรียมสอบราชการ <<<งานอัฟเดท

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 350 อัตรา  ตั้งแต่ที่ 11 มิถุนายน 2567 – 2 กรกฎาคม 2567

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 350 อัตรา  ตั้งแต่ที่ 11 มิถุนายน 2 ...

กรมสรรพสามิต รับสมัครงาน / หลายตำแหน่ง / มัธยม ปวช. ปวส. ป.ตรี / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / ตั้งแต่ 20 – 27 พ.ค. 2567

กรมสรรพสามิต รับสมัครงาน / หลายตำแหน่ง / มัธยม ปวช. ปวส. ป.ตรี / ไม่ต้องผ่าน ภาค ...

หมวดหมู่งาน