กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 15 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ – 31 พฤษภาคม 2566

หางานราชการ,งานราชการ,สอบราชการ,สมัครงงานราชการ,jobs-108,jobs-108.com,job-108

งานที่คุณอาจจะสนใจ?

กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 15 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ – 31 พฤษภาคม 2566

ประกาศคณะกรรมการดำเนินงานสอบคัดเลือกกำลังพลของกองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน จัดหาจากบุคคลพลเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประเภทการับสมัคร
1. นายทหารสัญญาบัตร จำนวน 4 อัตรา
กลุ่มที่ 1 สายวิทยาการสื่อสาร
จำนวน 1 อัตรา
คุณวุฒิ
– ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลสารสนเทศ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิศวกรรมสารสนเทศ หรือ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

กลุ่มที่ 2 สายวิยาการแพทย์
จำนวน 1 อัตรา
คุณวุฒิ
– ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ และมีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์

กลุ่มที่ 3 สายวิทยาการศึกษา(1)
จำนวน 1 อัตรา
คุณวุฒิ
– ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต ศึกษาสตรบัณฑิต ในสาขาวิชาคณิตศาตร์ หรือคณิตศตร์ประยกต์ (หลักสูตร 5 ปี)

กลุ่มที่ 4 สายวิทยาการศึกษา(2)
จำนวน 1 อัตรา
คุณวุฒิ
– ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต ศึกษาสตรบัณฑิต ในสาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตร 5 ปี)

2. นายทหารประทวน   จำนวน 11 อัตรา
กลุ่มที่ 1 สายวิทยการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
จำนวน 1 อัตรา
คุณวุฒิ
– ม. 3 ม.6, ปวช – ปวส. สาขาคอมพิวเตอร์ทุกสาขา

กลุ่มที่ 2 สายวิทยาการเกษตรกรรมและการสัตว์
จำนวน 1 อัตรา
คุณวุฒิ
– ม. 3 ม.6, ปวช – ปวส. สาขาวิชาเกษตรศาตร์ งานการเกษตร งานพืชศาสตร์ งานสัตวศาสตร์ งานช่างเกษตร งานอุตสาหกรรมเกษตร หรืองานผลิตสัตว์น้ำ

กลุ่มที่ 3 สายวิทยการการเงิน
จำนวน 2 อัตรา
คุณวุฒิ
– ปวช – ปวส. สาขาการบัญชี หรือ สาขาการธนาคาร

กลุ่มที่ 4 สายวิทยาการขนส่ง
จำนวน 6 อัตรา
คุณวุฒิ
– ม. 3 ม.6, ปวช – ปวส. สาขาวิชาช่างยนต์  เป็นทหารกองหนุนประเภทที่1 มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ และ อายุไม่ต่ำกว่า 22 ปีบริบูรณ์

กลุ่มที่ 5 สายวิยาการแพทย์
จำนวน 1 อัตรา
คุณวุฒิ
– ผู้ช่วยพยาบาลหลักสูตร 1 ปี

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 2 – 31 พฤษภาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่ เว็บไซต์ https://rtarf.thaijobjob.com/


แนวข้อสอบราชการ,พนักงานราชการ,ตำรวจ

แนวข้อสอบสอบครู,เตียมสอบก.พ.
งานอัฟเดท

ปูนซิเมนต์ไทย (SCG) เปิดรับสมัครพนักงาน หลายตำแหน่ง หลายจังหวัด ปริญญาตรี ขึ้นไป หลายสาขา

ปูนซิเมนต์ไทย (SCG) เปิดรับสมัครพนักงาน หลายตำแหน่ง  หลายจังหวัด ปริญญาตรี ขึ้นไ ...

องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน หลายอัตรา หลายจังหวัด

องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน ...

กรมการขนส่งทางบก รับสมัครพนักงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา เงินเดือน 18000 ส่วนกลาง สมัคร 8 – 27 ธันวาคม 2566

กรมการขนส่งทางบก รับสมัครพนักงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา  เงินเดือน 18000  ส่วนกลา ...

กรมคุมประพฤติ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 54 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12-20 ธันวาคม 2566

กรมคุมประพฤติ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 54 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้ ...

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 126 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 7 – 14 ธันวาคม 2566

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 126 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ ...

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 10 อัตรา

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 10 อัตรา วันที่ 4 ...

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 38 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้-19 ธันวาคม 2566

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 38 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ ...

กรมศุลกากร รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลฯ 30 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม – 3 มกราคม 2567

กรมศุลกากร รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลฯ 30 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม - 3 มกราค ...

กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 62 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-28 ธันวาคม 2566

กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 62 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-28 ธัน ...

หมวดหมู่งาน