กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 15 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ – 31 พฤษภาคม 2566

หางานราชการ,งานราชการ,สอบราชการ,สมัครงงานราชการ,jobs-108,jobs-108.com,job-108

งานที่คุณอาจจะสนใจ?

กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 15 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ – 31 พฤษภาคม 2566

ประกาศคณะกรรมการดำเนินงานสอบคัดเลือกกำลังพลของกองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน จัดหาจากบุคคลพลเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประเภทการับสมัคร
1. นายทหารสัญญาบัตร จำนวน 4 อัตรา
กลุ่มที่ 1 สายวิทยาการสื่อสาร
จำนวน 1 อัตรา
คุณวุฒิ
– ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลสารสนเทศ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิศวกรรมสารสนเทศ หรือ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

กลุ่มที่ 2 สายวิยาการแพทย์
จำนวน 1 อัตรา
คุณวุฒิ
– ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ และมีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์

กลุ่มที่ 3 สายวิทยาการศึกษา(1)
จำนวน 1 อัตรา
คุณวุฒิ
– ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต ศึกษาสตรบัณฑิต ในสาขาวิชาคณิตศาตร์ หรือคณิตศตร์ประยกต์ (หลักสูตร 5 ปี)

กลุ่มที่ 4 สายวิทยาการศึกษา(2)
จำนวน 1 อัตรา
คุณวุฒิ
– ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต ศึกษาสตรบัณฑิต ในสาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตร 5 ปี)

2. นายทหารประทวน   จำนวน 11 อัตรา
กลุ่มที่ 1 สายวิทยการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
จำนวน 1 อัตรา
คุณวุฒิ
– ม. 3 ม.6, ปวช – ปวส. สาขาคอมพิวเตอร์ทุกสาขา

กลุ่มที่ 2 สายวิทยาการเกษตรกรรมและการสัตว์
จำนวน 1 อัตรา
คุณวุฒิ
– ม. 3 ม.6, ปวช – ปวส. สาขาวิชาเกษตรศาตร์ งานการเกษตร งานพืชศาสตร์ งานสัตวศาสตร์ งานช่างเกษตร งานอุตสาหกรรมเกษตร หรืองานผลิตสัตว์น้ำ

กลุ่มที่ 3 สายวิทยการการเงิน
จำนวน 2 อัตรา
คุณวุฒิ
– ปวช – ปวส. สาขาการบัญชี หรือ สาขาการธนาคาร

กลุ่มที่ 4 สายวิทยาการขนส่ง
จำนวน 6 อัตรา
คุณวุฒิ
– ม. 3 ม.6, ปวช – ปวส. สาขาวิชาช่างยนต์  เป็นทหารกองหนุนประเภทที่1 มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ และ อายุไม่ต่ำกว่า 22 ปีบริบูรณ์

กลุ่มที่ 5 สายวิยาการแพทย์
จำนวน 1 อัตรา
คุณวุฒิ
– ผู้ช่วยพยาบาลหลักสูตร 1 ปี

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 2 – 31 พฤษภาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่ เว็บไซต์ https://rtarf.thaijobjob.com/


แนวข้อสอบราชการ,พนักงานราชการ,ตำรวจ

แนวข้อสอบสอบครู,เตียมสอบก.พ.
งานอัฟเดท

กรมอุตุนิยมวิทยา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม – 14 สิงหาคม พ.ศ. 2567

กรมอุตุนิยมวิทยา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ ...

สิงห์ คอร์เปอเรชั่น เปิดรับสมัครพนักงาน หลายอัตรา ปวช. ปวส. ป.ตรี ทุกสาขาและ อื่นๆ หลายจังหวัด

สิงห์ คอร์เปอเรชั่น เปิดรับสมัครพนักงาน หลายอัตรา ปวช. ปวส. ป.ตรี ทุกสาขาและ อื่ ...

กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 11 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 16 – 25 กรกฎาคม 2567

กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 11 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ...

หมวดหมู่งาน