กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ / เงินเดือนสูงสุด 25200 / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร 6 – 24 มิถุนายน 2567

หางานราชการ,งานราชการ,สอบราชการ,สมัครงงานราชการ,jobs-108,jobs-108.com,job-108

งานที่คุณอาจจะสนใจ?

กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ / เงินเดือนสูงสุด 25200 / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร 6  – 24 มิถุนายน 2567

ประกาศศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

เรื่อง รับสมัครพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรและจ้างเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จำนวน1 ตำแหน่ง 1 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

กลุ่มงาน ตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง

กลุ่มงาน กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ

ตำแหน่ง นักวิจัย ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการ  ป้องกันประเทศ

จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา

เพศ ชาย/หญิง

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

คุณวุฒิ สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาโท คณะสังคมศาสตร์/รัฐศาสตร์/มนุษยศาสตร์ สาขาหรือภาควิชา ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ/ตะวันออกกลางศึกษาหรือคุณวุฒิที่สำนัก กพ. รับรองให้เทียบเท่า

มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ในระดับที่สามารถ

ใช้งานได้ระดับปานกลาง-ระดับดี

มีความรู้ ความสามารถ ในการคิดวิเคราะห์สถานการณ์โลก ในมิติต่างๆอาทิ ด้านสังคม เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และการเมือง

ลักษณะงานและความรับผิดชอบของตำแหน่ง

ปฏิบัติงาน ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล จัดทำเอกสารวิจัยหรือเอกสารทางวิชาการ และนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับยุทธศาสตร์และความมั่นคงของชาติ

ประสานงานด้านวิชาการกับบุคคลหรือหน่วยงานต่าง ๆ และเป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมสัมมนาตามที่ได้รับมอบหมาย

ปฏิบัติงานคณะทำงานจัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการ

ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ค่าตอบแทน

คุณวุฒิ ปริญญาโท จะได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 2100 .- บาท

คุณวุฒิ ปริญญาเอก จะได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 25200 .- บาท

การสมัคร

ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ แผนกธุรการและกำลังพล กองสนับสนุน ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

เลขที่ ๖๒ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ

หมายเลขโทรศัพท์ 0 ๒๒๗๗ ๔๓๐๐ การแต่งกาย ชุดสุภาพ สวมรองเท้าหุ้มสัน (งดเสื้อยืดคอกลม กางเกงขาสั้นและรองเท้าแตะ)

ที่มา https://job.ocsc.go.th/images/Job/638531099908353833.pdfงานอัฟเดท

กรมอุตุนิยมวิทยา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม – 14 สิงหาคม พ.ศ. 2567

กรมอุตุนิยมวิทยา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ ...

สิงห์ คอร์เปอเรชั่น เปิดรับสมัครพนักงาน หลายอัตรา ปวช. ปวส. ป.ตรี ทุกสาขาและ อื่นๆ หลายจังหวัด

สิงห์ คอร์เปอเรชั่น เปิดรับสมัครพนักงาน หลายอัตรา ปวช. ปวส. ป.ตรี ทุกสาขาและ อื่ ...

กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 11 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 16 – 25 กรกฎาคม 2567

กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 11 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ...

กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครสอบเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) 200 อัตรา ทั่วประเทศ

กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครสอบเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) 200 อัตรา ทั่วประเทศ กรมการ ...

หมวดหมู่งาน