เปิดสอบครูผู้ช่วย ประจำปี 2566 รับสมัครสอบ ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2566

หางานราชการ,งานราชการ,สอบราชการ,สมัครงงานราชการ,jobs-108,jobs-108.com,job-108

งานที่คุณอาจจะสนใจ?

เปิดสอบครูผู้ช่วย ประจำปี 2566 รับสมัครสอบ ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2566

แนวข้อสอบเปิดสอบครูผู้ช่วย (คลิกเลยที่นี่)

แนวข้อสอบพนักงานราชการ  (คลิกเลยที่นี่)

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566 ดังนี้

สพท./สศศ.ที่แจ้งเปิดสอบ
จำนวน 204 แห่ง

กลุ่มวิชาที่เปิดสอบ
จำนวน 62 กลุ่มวิชา

ตำแหน่งว่าง
จำนวน 6,759 อัตรา

โดยมีกำหนดกลุ่มการบริหารจัดการเกี่ยวกับการออกข้อสอบ
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566
ตามหนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 2393 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2566
เขตตรวจราชการที่ 1 จำนวน 9 เขต
เขตตรวจราชการที่ 2 จำนวน 16 เขต
เขตตรวจราชการที่ 3 จำนวน 15 เขต
เขตตรวจราชการที่ 4 จำนวน 9 เขต
เขตตรวจราชการที่ 5 จำนวน 19 เขต
เขตตรวจราชการที่ 6 จำนวน 8 เขต
เขตตรวจราชการที่ 7 จำนวน 12 เขต
เขตตรวจราชการที่ 8 จำนวน 12 เขต
เขตตรวจราชการที่ 9 จำนวน 11 เขต
เขตตรวจราชการที่ 10 จำนวน 16 เขต
เขตตรวจราชการที่ 11 จำนวน 9 เขต
เขตตรวจราชการที่ 12 จำนวน 18 เขต
เขตตรวจราชการที่ 13 จำนวน 21 เขต
เขตตรวจราชการที่ 14 จำนวน 14 เขต
เขตตรวจราชการที่ 15 จำนวน 16 เขต
เขตตรวจราชการที่ 16 จำนวน 14 เขต
เขตตรวจราชการที่ 17 จำนวน 16 เขต
เขตตรวจราชการที่ 18 จำนวน 10 เขต
เขตบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

แนวข้อสอบเปิดสอบครูผู้ช่วย (คลิกเลยที่นี่)

แนวข้อสอบพนักงานราชการ  (คลิกเลยที่นี่)

เว็บไซต์ สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุดคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566  สมัครได้ทีนี่ https://obec66.thaijobjob.com/
กำหนดการสอบครู ประจำปี 2566
ประกาศรับสมัคร ภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2566
รับสมัคร วันที่  31 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2566
ประเมินจากการสอบข้อเขียน ภาค ก และภาค ข วันที่ 24 – 25 มิถุนายน 2566
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาค ก และภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ภายในวันที่ 3 กรกฎาคม 2566
ประเมินจากการสอบสัมภาษณ์ แฟ้มสะสมงาน และการสอบสาธิตการปฏิบัติการสอน ภาค ค และประกาศผลการสอบแข่งขัน ตามวันเวลาที่ กศจ. หรือ อ.ก.ค.ศ.สศศ.กำหนด ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2566

( รวมลิงก์)  ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ

ลำดับที่จังหวัดประกาศ
1.กรุงเทพฯสพป.กรุงเทพมหานคร ประกาศ
สพม.กรุงเทพมหานคร  เขต 1 ประกาศ
สพม.กรุงเทพมหานคร  เขต 2 ประกาศ
2.กระบี่สพป.กระบี่
สพม.ตรัง กระบี่    ประกาศ
3.กาญจนบุรีสพป.กาญจนบุรี เขต 1 ประกาศ
สพป.กาญจนบุรี เขต 2
สพป.กาญจนบุรี เขต 3 ประกาศ
สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ประกาศ
สพม.กาญจนบุรี   ประกาศ
4.กาฬสินธุ์สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1  ประกาศ
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2  ประกาศ
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
สพม.กาฬสินธุ์  ประกาศ
5.กำแพงเพชรสพป.กำแพงเพชร เขต 1  ประกาศ
สพป.กำแพงเพชร เขต 2  ประกาศ
สพม.กำแพงเพชร  ประกาศ
6.ขอนแก่นสพป.ขอนแก่น เขต 1  ประกาศ
สพป.ขอนแก่น เขต 2  ประกาศ
สพป.ขอนแก่น เขต 3  ประกาศ
สพป.ขอนแก่น เขต 4  ประกาศ
สพป.ขอนแก่น เขต 5  ประกาศ
สพม.ขอนแก่น
7.จันทบุรีสพป.จันทบุรี เขต 1   ประกาศ
สพป.จันทบุรี เขต 2   ประกาศ
สพม.จันทบุรี ตราด   ประกาศ
8.ฉะเชิงเทราสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1  ประกาศ
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2  ประกาศ
สพม.ฉะเชิงเทรา  ประกาศ
9.ชลบุรีสพป.ชลบุรี เขต 1    ประกาศ
สพป.ชลบุรี เขต 2    ประกาศ
สพป.ชลบุรี เขต 3   ประกาศ
สพม.ชลบุรี ระยอง  ประกาศ
10.ชัยนาทสพป.ชัยนาท   ประกาศ
สพม.อุทัยธานี ชัยนาท  ประกาศ
11.ชัยภูมิสพป.ชัยภูมิ เขต 1  ประกาศ
สพป.ชัยภูมิ เขต 2  ประกาศ
สพป.ชัยภูมิ เขต 3  ประกาศ
สพม.ชัยภูมิ   ประกาศ
12.ชุมพรสพป.ชุมพร เขต 1 ประกาศ
สพป.ชุมพร เขต 2 ประกาศ
สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร ประกาศ
13.เชียงรายสพป.เชียงราย เขต 1  ประกาศ
สพป.เชียงราย เขต 2  ประกาศ
สพป.เชียงราย เขต 3  ประกาศ
สพป.เชียงราย เขต 4  ประกาศ
สพม.เชียงราย   ประกาศ
14.เชียงใหม่สพป.เชียงใหม่ เขต 1
สพป.เชียงใหม่ เขต 2  ประกาศ
สพป.เชียงใหม่ เขต 3  ประกาศ
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
สพป.เชียงใหม่ เขต 5  ประกาศ
สพป.เชียงใหม่ เขต 6  ประกาศ
สพม.เชียงใหม่
15.ตรังสพป.ตรัง เขต 1  ประกาศ
สพป.ตรัง เขต 2  ประกาศ
สพม.ตรัง กระบี่  ประกาศ
16.ตราดสพป.ตราด    ประกาศ
สพม.จันทบุรี ตราด  ประกาศ
17.ตากสพป.ตาก เขต 1   ประกาศ
สพป.ตาก เขต 2   ประกาศ
สพม.ตาก   ประกาศ
18.นครนายกสพป.นครนายก  ประกาศ
สพม.ปราจีนบุรี นครนายก  ประกาศ
19.นครปฐมสพป.นครปฐม เขต 1  ประกาศ
สพป.นครปฐม เขต 2  ประกาศ
สพม.นครปฐม  ประกาศ
20.นครพนมสพป.นครพนม เขต 1  ประกาศ
สพป.นครพนม เขต 2  ประกาศ
สพม.นครพนม  ประกาศ
21.นครราชสีมาสพป.นครราชสีมา เขต 1
สพป.นครราชสีมา เขต 2  ประกาศ
สพป.นครราชสีมา เขต 3  ประกาศ
สพป.นครราชสีมา เขต 4
สพป.นครราชสีมา เขต 5   ประกาศ
สพป.นครราชสีมา เขต 6
สพม.นครราชสีมา   ประกาศ
22.นครศรีธรรมราชสพป.นครศรีธรรมราช เขต 1  ประกาศ
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2  ประกาศ
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3  ประกาศ
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4  ประกาศ
สพม.นครศรีธรรมราช   ประกาศ
23.นครสวรรค์สพป.นครสวรรค์ เขต 1
สพป.นครสวรรค์ เขต 2 ประกาศ
สพป.นครสวรรค์ เขต 3 ประกาศ
สพม.นครสวรรค์   ประกาศ
24.นนทบุรีสพป.นนทบุรี เขต 1  ประกาศ
สพป.นนทบุรี เขต 2  ประกาศ
สพม.นนทบุรี   ประกาศ
25.นราธิวาสสพป.นราธิวาสเขต 1   ประกาศ
สพป.นราธิวาส เขต 2  ประกาศ
สพป.นราธิวาส เขต 3  ประกาศ
สพม.นราธิวาส
26.น่านสพป.น่าน เขต 1
สพป.น่าน เขต 2  ประกาศ
สพม.น่าน
27.บึงกาฬสพป.บึงกาฬ   ประกาศ
สพม.บึงกาฬ   ประกาศ
28.บุรีรัมย์สพป.บุรีรัมย์ เขต 1  ประกาศ
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2  ประกาศ
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3  ประกาศ
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4  ประกาศ
สพม.บุรีรัมย์  ประกาศ
29.ปทุมธานีสพป.ปทุมธานี เขต 1  ประกาศ
สพป.ปทุมธานี เขต 2  ประกาศ
สพม.ปทุมธานี   ประกาศ
30.ประจวบคีรีขันธ์สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1   ประกาศ
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2   ประกาศ
สพม.ประจวบคีรีขันธ์  ประกาศ
31.ปราจีนบุรีสพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ประกาศ
สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ประกาศ
สพม.ปราจีนบุรี นครนายก  ประกาศ
32.ปัตตานีสพป.ปัตตานี เขต 1
สพป.ปัตตานี เขต 2
สพป.ปัตตานี เขต 3  ประกาศ
สพม.ปัตตานี
33.พระนครศรีอยุธยาสพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1  ประกาศ
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2  ประกาศ
สพม.พระนครศรีอยุธยา    ประกาศ
34.พะเยาสพป.พะเยา เขต 1
สพป.พะเยา เขต 2  ประกาศ
สพม.พะเยา
35.พังงาสพป.พังงา   ประกาศ
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง  ประกาศ
36.พัทลุงสพป.พัทลุง เขต 1
สพป.พัทลุง เขต 2
สพม.พัทลุง  ประกาศ
37.พิจิตรสพป.พิจิตร เขต 1  ประกาศ
สพป.พิจิตร เขต 2
สพม.พิจิตร  ประกาศ
38พิษณุโลกสพป.พิษณุโลก เขต 1   ประกาศ
สพป.พิษณุโลก เขต 2   ประกาศ
สพป.พิษณุโลก เขต 3  ประกาศ
สพม.พิษณุโลก  อุตรดิตถ์  ประกาศ
39.เพชรบุรีสพป.เพชรบุรี เขต 1 ประกาศ
สพป.เพชรบุรี เขต 2 ประกาศ
สพม.เพชรบุรี   ประกาศ
40.เพชรบูรณ์สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ประกาศ,กำหนดการ , ใบสมัคร , หนังสือขออนุญาตฯ
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2  ประกาศ
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3  ประกาศ 
สพม.เพชรบูรณ์   ประกาศ

( รวมลิงก์)  ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ

ลำดับที่จังหวัดประกาศ
41.แพร่สพป.แพร่ เขต 1
สพป.แพร่ เขต 2
สพม.แพร่
42.ภูเก็ตสพป.ภูเก็ต  ประกาศ
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง  ประกาศ
33.มหาสารคามสพป.มหาสารคาม เขต 1 ประกาศ
สพป.มหาสารคาม เขต 2 ประกาศ
สพป.มหาสารคาม เขต 3
สพม.มหาสารคาม  ประกาศ
44.มุกดาหารสพป.มุกดาหาร   ประกาศ
สพม.มุกดาหาร
45.แม่ฮ่องสอนสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  ประกาศ
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2  ประกาศ , แนบท้ายประกาศ
สพม.แม่ฮ่องสอน   ประกาศ
46.ยโสธรสพป.ยโสธร เขต 1
สพป.ยโสธร เขต 2
สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร  ประกาศ
47.ยะลาสพป.ยะลา เขต 1  ประกาศ
สพป.ยะลา เขต 2
สพป.ยะลา เขต 3
สพม.ยะลา    ประกาศ
48.ร้อยเอ็ดสพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
สพม.ร้อยเอ็ด   ประกาศ
49.ระนองสพป.ระนอง     ประกาศ
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง     ประกาศ
50.ระยองสพป.ระยอง เขต 1
สพป.ระยอง เขต 2  ประกาศ
สพม.ชลบุรี ระยอง  ประกาศ
51.ราชบุรีสพป.ราชบุรี เขต 1  ประกาศ
สพป.ราชบุรี เขต 2  ประกาศ
สพม.ราชบุรี   ประกาศ
52.ลพบุรีสพป.ลพบุรี เขต 1  ประกาศ
สพป.ลพบุรี เขต 2  ประกาศ
สพม.ลพบุรี  ประกาศ
53.ลำปางสพป.ลำปาง เขต 1  ประกาศ
สพป.ลำปาง เขต 2  ประกาศ
สพป.ลำปาง เขต 3  ประกาศ
สพม.ลำปาง ลำพูน  ประกาศ
54.ลำพูนสพป.ลำพูน เขต 1  ประกาศ
สพป.ลำพูน เขต 2  ประกาศ
สพม.ลำปาง ลำพูน ประกาศ
55.เลยสพป.เลย เขต 1  ประกาศ
สพป.เลย เขต 2  ประกาศ
สพป.เลย เขต 3  ประกาศ
สพม.เลย หนองบัวลำภู  ประกาศ
56.ศรีสะเกษสพป.ศรีสะเกษ เขต 1  ประกาศ
สพป ศรีสะเกษ เขต 2
สพป ศรีสะเกษ เขต 3  ประกาศ
สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร  ประกาศ
57.สกลนครสพป.สกลนคร เขต 1
สพป.สกลนคร เขต 2   ประกาศ
สพป.สกลนคร เขต 3
สพม.สกลนคร
58.สงขลาสพป.สงขลา เขต 1
สพป.สงขลา เขต 2
สพป.สงขลา เขต 3  ประกาศ
สพม.สงขลา สตูล  ประกาศ
59.สตูลสพป.สตูล   ประกาศ
สพม.สงขลา สตูล  ประกาศ
60.สมุทรปราการสพป.สมุทรปราการ เขต 1  ประกาศ
สพป.สมุทรปราการ เขต 2  ประกาศ
สพม.สมุทรปราการ   ประกาศ
61.สมุทรสงครามสพป.สมุทรสงคราม   ประกาศ
สพป.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม  ประกาศ
62.สมุทรสาครสพป.สมุทรสาคร    ประกาศ
สพป.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ประกาศ
63.สระแก้วสพป.สระแก้ว เขต 1  ประกาศ
สพป.สระแก้ว เขต 2  ประกาศ
สพม.สระแก้ว  ประกาศ
64.สระบุรีสพป.สระบุรี เขต 1  ประกาศ
สพป.สระบุรี เขต 2  ประกาศ
สพม.สระบุรี  ประกาศ
65.สิงห์บุรีสพป.สิงห์บุรี   ประกาศ
สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง
66.สุโขทัยสพป.สุโขทัย เขต 1
สพป.สุโขทัย เขต 2
สพม.สุโขทัย
67.สุพรรณบุรีสพป.สุพรรณบุรี เขต 1  ประกาศ
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2  ประกาศ
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ประกาศ
สพม.สุพรรณบุรี   ประกาศ
68.สุราษฎร์ธานีสพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1  ประกาศ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2  ประกาศ
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3  ประกาศ
สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร  ประกาศ
69.สุรินทร์สพป.สุรินทร์ เขต 1  ประกาศ
สพป.สุรินทร์ เขต 2  ประกาศ
สพป.สุรินทร์ เขต 3 ประกาศ
สพม.สุรินทร์   ประกาศ
70.หนองคายสพป.หนองคาย เขต 1   ประกาศ
สพป.หนองคาย เขต 2   ประกาศ
สพม.หนองคาย  ประกาศ
71.หนองบัวลำภูสพป.หนองบัวลำภู เขต 1  ประกาศ
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2  ประกาศ
สพม.เลย หนองบัวลำภู     ประกาศ
72.อ่างทองสพป.อ่างทอง   ประกาศ
สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง
73.อำนาจเจริญสพป.อำนาจเจริญ  ประกาศ
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ  ประกาศ
74.อุดรธานีสพป.อุดรธานี เขต 1  ประกาศ
สพป.อุดรธานี เขต 2  ประกาศ
สพป.อุดรธานี เขต 3  ประกาศ
สพป.อุดรธานี เขต 4 ประกาศ
สพม.อุดรธานี   ประกาศ
75.อุตรดิตถ์สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1  ประกาศ
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2  ประกาศ
สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์  ประกาศ
76.อุทัยธานีสพป.อุทัยธานี เขต 1   ประกาศ
สพป.อุทัยธานี เขต 2   ประกาศ
สพม.อุทัยธานี ชัยนาท ประกาศ
77.อุบลราชธานีสพป.อุบลราชธานี เขต 1 ประกาศ
สพป.อุบลราชธานี เขต 2 ประกาศ
สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ประกาศ
สพป.อุบลราชธานี เขต 4 ประกาศ 
สพป.อุบลราชธานี เขต 5 ประกาศ
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ  ประกาศ
78สศศสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  ประกาศ


งานอัฟเดท

เปิดสอบ ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ประจำปี 2567 จำนวน 400 อัตรา

 เปิดสอบ ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ประจำปี 2567 จำนวน 400 อัตรา คุณสมบัติ อายุ 18-35 ...

หมวดหมู่งาน