กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน ตั้งแต่วันที่ 19 – 27 มิถุนายน 2567

หางานราชการ,งานราชการ,สอบราชการ,สมัครงงานราชการ,jobs-108,jobs-108.com,job-108

งานที่คุณอาจจะสนใจ?

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน ตั้งแต่วันที่ 19 – 27 มิถุนายน 2567

ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ตําแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานติดตามหนี้ชั้นบังคับคดี ฝ่ายบังคับคดี
จํานวน 1อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปทางด้านกฎหมาย
คุณสมบัติเพิ่มเติม
1 มีประสบการณ์ทํางานด้านกฎหมายหรือการฟ้องร้องดําเนินคดีและหรือสืบทรัพย์บังคับคดีกับ ลูกหนี้ เพื่อบังคับชําระหนี้ทั้งทางแพ่ง และ/หรืออาญา อย่างน้อย 10 ปี
2 สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office
3 หากจบปริญญาโทด้านกฎหมาย หรือมีใบอนุญาตว่าความ หรือสําเร็จหลักสูตรของสํานักอบรม ศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา จะพิจารณาเป็นพิเศษ

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกยื่นใบสมัครตั้งแต่วันที่ 19 – 27 มิถุนายน 2567
1 ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานด้วยตนเอง ที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 5 ในวัน/เวลาราชการ
2 ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐาน (ไฟล์ PDF) ทาง E-mail: hrstf@studentloan.or.th ภายในเวลา 24.00 น. ของวันที่ 27 มิถุนายน 2567

เอกสารประกอบการสมัครสอบ 

แนวข้อสอบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กดดู)

แนวข้อสอบงานราชการ(กดดู)งานอัฟเดท

กรมอุตุนิยมวิทยา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม – 14 สิงหาคม พ.ศ. 2567

กรมอุตุนิยมวิทยา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ ...

สิงห์ คอร์เปอเรชั่น เปิดรับสมัครพนักงาน หลายอัตรา ปวช. ปวส. ป.ตรี ทุกสาขาและ อื่นๆ หลายจังหวัด

สิงห์ คอร์เปอเรชั่น เปิดรับสมัครพนักงาน หลายอัตรา ปวช. ปวส. ป.ตรี ทุกสาขาและ อื่ ...

กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 11 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 16 – 25 กรกฎาคม 2567

กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 11 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ...

กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครสอบเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) 200 อัตรา ทั่วประเทศ

กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครสอบเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) 200 อัตรา ทั่วประเทศ กรมการ ...

หมวดหมู่งาน