สำนักงานประกันสังคม รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร 1 – 15 กรกฎาคม 2567

หางานราชการ,งานราชการ,สอบราชการ,สมัครงงานราชการ,jobs-108,jobs-108.com,job-108

งานที่คุณอาจจะสนใจ?

สำนักงานประกันสังคม รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร 1 – 15 กรกฎาคม 2567

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ตำแหน่ง  นายช่างพิมพ์ปฏิบัติงาน

เงินเดือน  12,650 – 13,920 บาท

ประเภท  ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

จำนวน 1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา
– ปวช.
– อนุปริญญา

รายละเอียดวุฒิ
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรอง ในสาขาวิชาการพิมพ์ หรือ
ได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าที่ ก.พ. รับรอง ในสาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ ทางการพิมพ์

ตำแหน่ง  นายแพทย์ปฏิบัติการ

เงินเดือน 19,820 – 21,820 บาท

ประเภท  วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

จำนวน  1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา  ปริญญาตรี

รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม จาดแพทยสภา

การรับสมัครสอบคัดเลือก

วันเวลา และสถานที่รับสมัคร

เปิดรับสมัคร 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ถึง 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24  ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

เว็บไซต์ https://sso.thaijobjob.com หัวข้อ “ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ และตำแหน่งนายช่างพิมพ์ปฏิบัติงาน”

ที่มา https://job.ocsc.go.th/images/Job/638543204638900048.pdfงานอัฟเดท

กรมอุตุนิยมวิทยา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม – 14 สิงหาคม พ.ศ. 2567

กรมอุตุนิยมวิทยา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ ...

สิงห์ คอร์เปอเรชั่น เปิดรับสมัครพนักงาน หลายอัตรา ปวช. ปวส. ป.ตรี ทุกสาขาและ อื่นๆ หลายจังหวัด

สิงห์ คอร์เปอเรชั่น เปิดรับสมัครพนักงาน หลายอัตรา ปวช. ปวส. ป.ตรี ทุกสาขาและ อื่ ...

กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 11 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 16 – 25 กรกฎาคม 2567

กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 11 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ...

กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครสอบเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) 200 อัตรา ทั่วประเทศ

กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครสอบเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) 200 อัตรา ทั่วประเทศ กรมการ ...

หมวดหมู่งาน