กรมยุทธบริการทหาร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 13 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 22 – 28 พฤศจิกายน 2566

หางานราชการ,งานราชการ,สอบราชการ,สมัครงงานราชการ,jobs-108,jobs-108.com,job-108

งานที่คุณอาจจะสนใจ?

กรมยุทธบริการทหาร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ  13 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 22 – 28 พฤศจิกายน 2566

แนวข้อสอบกรมยุทธบริการทหาร (กดดู)

แนวข้อสอบพนักงานราชการ (กดดู)

ประกาศกรมยุทธบริการทหาร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.ตำแหน่ง ช่างซ่อมยานพาหนะและเครื่องมือทุนแรง
จำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน
– ปวช.เดือนละ  11,280 บาท และค่าครองชีพ 2,000 บาท
– ปวท.เดือนละ  13,010 บาท
– ปวส.เดือนละ  13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน และมีหนังสือรับรองการทำงาน

2.ตำแหน่ง พนักงานบริการ (เพื่อทำงานหน้าที่ดูแลสถานที่ของทางราชการ)
จำนวน 4 อัตรา
อัตราเงินเดือน
– ม.3 หรือ ม.6 เดือนละ 10,430 บาท และค่าครองชีพ 2,000 บาท
– ปวช.เดือนละ  11,280 บาท และค่าครองชีพ 2,000 บาท
– ปวท.เดือนละ  13,010 บาท
– ปวส.เดือนละ  13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– สำเร็จการศึกษามัธยมปีที่ 3 (ม.3) หรือมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) หรือเทียบเท่า
– สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน และที่ทางราชการเห็นสมควร

3.ตำแหน่ง พนักงานบริการ
จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน
– ม.3 หรือ ม.6 เดือนละ 10,430 บาท และค่าครองชีพ 2,000 บาท
– ปวช.เดือนละ  11,280 บาท และค่าครองชีพ 2,000 บาท
– ปวท.เดือนละ  13,010 บาท
– ปวส.เดือนละ  13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– สำเร็จการศึกษามัธยมปีที่ 3 (ม.3) หรือมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) หรือเทียบเท่า
– สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน และที่ทางราชการเห็นสมควร

4.ตำแหน่ง พนักงานพัสดุ
จำนวน 5 อัตรา
อัตราเงินเดือน
– ม.3 หรือ ม.6 เดือนละ 10,430 บาท และค่าครองชีพ 2,000 บาท
– ปวช.เดือนละ  11,280 บาท และค่าครองชีพ 2,000 บาท
– ปวท.เดือนละ  13,010 บาท
– ปวส.เดือนละ  13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– สำเร็จการศึกษามัธยมปีที่ 3 (ม.3) หรือมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) หรือเทียบเท่า
– สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน และที่ทางราชการเห็นสมควร

5.ตำแหน่ง พนักงสูทกรรม
จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน
– ม.3 หรือ ม.6 เดือนละ 10,430 บาท และค่าครองชีพ 2,000 บาท
– ปวช.เดือนละ  11,280 บาท และค่าครองชีพ 2,000 บาท
– ปวท.เดือนละ  13,010 บาท
– ปวส.เดือนละ  13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– สำเร็จการศึกษามัธยมปีที่ 3 (ม.3) หรือมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) หรือเทียบเท่า
– สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน และที่ทางราชการเห็นสมควร

การรับสมัครสอบ
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรและจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองกลาง กรมยุทธบริการทหาร ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2572 1000 ต่อ 585 1166 ตั้งแต่วันที่ 22 ถึง 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 – 15.00 น. (เฉพาะวันเวลาทําการ)

 

เอกสารประกอบการสมัคร งานอัฟเดท

กรมชลประทาน รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

กรมชลประทาน รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัครตั้ ...

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครงานพนักงาน 10 อัตรา รับสมัคร 24 มิถุนายน – 9 กรกฎาคม 2567

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครงานพนักงาน 10 อัตรา รับสมัครระหว่างวัน ...

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดรับสมัครพนักงาน ป.ตรี หลายสาขา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร online – 19 มิถุนายน 2567

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดรับสมัครพนักงาน ป.ตรี หลายสาขา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ข ...
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้าง วุฒิ ปวช.-ปวส. เปิดรับสมัครภายในวันที่ 12 – 18 มิถุนายน 2567

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้าง วุฒิ ปวช.-ปวส. เปิดรับสมัค ...

หมวดหมู่งาน