สำนักงานประกันสังคม เปิดรับสมัครพนักงานประกันสังคม 25 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 21 – 27 เมษายน 2566

หางานราชการ,งานราชการ,สอบราชการ,สมัครงงานราชการ,jobs-108,jobs-108.com,job-108

งานที่คุณอาจจะสนใจ?

สำนักงานประกันสังคม เปิดรับสมัครพนักงานประกันสังคม 25 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 21 –  27 เมษายน 2566

ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานประกันสังคม กลุ่มทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประกันสังคม (สังกัดส่วนกลาง) และกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ ตำแหน่งนิติกร

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประกันสังคม (สังกัดส่วนกลาง)
จำนวน 15 อัตรา
เงินเดือน 9,400 บาท และได้รับค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขึ้นไป ในสาขาวิชาที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด

2. ตำแหน่งนิติกร
จำนวน 10 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์

การรับสมัคร
เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 21-27 เมษายน 2566 โดยผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับ
การสรรหาและเลือกสรรสามารถกรอกใบสมัครผ่านทางระบบ Google Form ของกองบริหารทรัพยากรบุคคลสำนักงานประกันสังคม (ช่องทางเดียวเท่านั้น) โดยแนบเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร ประกอบด้วย รูปถ่ายเป็นไฟล์ JPG และเอกสารเป็นไฟล์ PDF หรือไฟล์ JPG ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1 MB สามารถสอบถาม กองบริหารทรัพยากรบุคคล  กลุ่มงานบริหารพนักงานประกันสังคม โทร. 0 2956 2147- 8 และ 0 2956 2134

รายละเอียดเพิ่มเติม
– ไฟล์ประกาศรับสมัคร
– รายละเอียดแนบท้ายประกาศฯ
– QR CODE สมัครตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประกันสังคม
– QR CODE สมัครตำแหน่ง นิติกรงานอัฟเดท

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 350 อัตรา  ตั้งแต่ที่ 11 มิถุนายน 2567 – 2 กรกฎาคม 2567

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 350 อัตรา  ตั้งแต่ที่ 11 มิถุนายน 2 ...

กรมสรรพสามิต รับสมัครงาน / หลายตำแหน่ง / มัธยม ปวช. ปวส. ป.ตรี / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / ตั้งแต่ 20 – 27 พ.ค. 2567

กรมสรรพสามิต รับสมัครงาน / หลายตำแหน่ง / มัธยม ปวช. ปวส. ป.ตรี / ไม่ต้องผ่าน ภาค ...

หมวดหมู่งาน