กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้าง ป.ตรี ทุกสาขา / เงินเดือน 18750 / ไม่ต้องผ่านภาค ก ของ กพ. / ตั้งแต่ 17 – 21 กรกฎาคม 2566

หางานราชการ,งานราชการ,สอบราชการ,สมัครงงานราชการ,jobs-108,jobs-108.com,job-108

งานที่คุณอาจจะสนใจ?

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้าง ป.ตรี ทุกสาขา / เงินเดือน 18750 / ไม่ต้องผ่านภาค ก ของ กพ. / ตั้งแต่ 17 – 21 กรกฎาคม 2566

  • ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
  • ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  • ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา
  • ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
  • ปฏิบัติหน้าที่ในการรวบรวม จัดเตรียม และจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากร เช่น การจัดเตรียมแบบฟอร์มการจัดฝึกอบรมภายใน จัดทำเอกสารในรูปแบบ Power Point เพื่อนำเสนอผลงาน และความคืบหน้าในงาน HRD รวมไปถึงการติดต่อกับวิทยากร ผู้เข้าสัมมนาในการจัดฝึกอบรมในแต่ละครั้งการประเมินผลการฝึกอบรม จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรออนไลน์ และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
  • การรับสมัครสอบ
  • ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกยื่นใบสมัครตั้งแต่วันที่ 17 – 21 กรกฎาคม 2566
  • 1. ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานด้วยตนเอง ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 6 ในวัน/เวลาราชการ2 ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานทาง E-mail: hrslf@studentloan.or.th ภายในเวลา 24.00 น. ของวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 
  • หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกโปรดติดต่อสอบถามที่
  • ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. 0 2016 2600 ต่อ 504,513,521


งานอัฟเดท

เปิดสอบ ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ประจำปี 2567 จำนวน 400 อัตรา

 เปิดสอบ ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ประจำปี 2567 จำนวน 400 อัตรา คุณสมบัติ อายุ 18-35 ...

หมวดหมู่งาน