กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 35 อัตรา

หางานราชการ

กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 35 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1 – 9 เมษายน 2564

ประกาศกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. นักวิชาการผลิตสิ่งอุปกรณ์สายวิทยาศาตร์ (เพศ ชาย/หญิง) จำนวน 1 อัตรา
2. ช่างผลิตสิ่งอุปกรณ์สายวิทยาศาตร์ (เพศ ชาย/หญิง) จำนวน 10 อัตรา
3. ช่างทั่วไป (เพศ ชาย) จำนวน 15 อัตรา

4. ลูกมือช่าง (เพศ ชาย) จำนวน 1 อัตรา
5. พนักงานธุรการ (เพศ ชาย/หญิง) จำนวน 2 อัตรา
6. พนักงานบริการ (เพศ ชาย) จำนวน 4 อัตรา
7. พนักงานบริการ (เพศ หญิง) จำนวน 2 อัตรา

การรับสมัครสอบ
ผู้สนใจสมัครสอบ สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1 – 9 เมษายน 2564 ในวัน และเวลาราชการ ณ แผนกกำลังพล กองแผนและโครงการ กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

1616546323