ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครพนักงาน 2565 ในตำแหน่งต่างๆ จำนวนมาก – กรอกใบสมัครออนไลน์

หางานราชการ

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทบริการการเงินในประเทศไทยมีสำนักงานอยู่ที่เขตวัฒนาและเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ธนาคารกรุงไทยเป็นธนาคารพาณิชย์เพียงแห่งเดียวในประเทศที่มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจในรูปแบบของสถาบันการเงินภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง และเป็นหนึ่งในห้าธนาคารขนาดใหญ่และมีจำนวนสาขาเป็นอันดับสามของประเทศไทย

สาขา
ตามสถานที่ตั้งจังหวัดต่างๆ

ตำแหน่งที่รับสมัคร

ผู้อำนวยการฝ่าย – เจ้าหน้าที่ Marketing Strategy (Data Analytic) ทีม Marketing Strategy สายงานสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร (FVP / VP / AVP / Sr. Officer / Officer Marketing Strategy) -สายงานสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร
ผู้อำนวยการฝ่าย – เจ้าหน้าที่ Marketing Strategy (Web Master) ทีม Marketing Strategy สายงานสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร (FVP / VP / AVP / Sr. Officer / Officer Marketing Strategy)- สายงานสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร
เจ้าหน้าที่อาวุโส – เจ้าหน้าที่ Marketing Activation ทีม Marketing Activation สายงานสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร (Sr. Officer / Officer Marketing Activation Officer)- สายงานสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร
ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารฝ่าย – รองผู้อำนวยการฝ่าย Customer Insights (SVP / FVP / VP Customer Insights)- สายงานสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร
รองผู้อำนวยการฝ่าย / หัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่บริหารช่องทางการขายและการแบ่งส่วนลูกค้า (Sales Management) – สายงานธุรกิจขนาดกลาง
สมัครงานสำหรับผู้พิการ – สายงานทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล

# Krungthai IT Next Gen- สายงานเทคโนโลยี
รายละเอียดงาน
หน้าที่และความรับผิดชอบ

งานด้าน   Business Analyst / Developer / System Analyst / Programmer / Tester / Security

ออกแบบ พัฒนาระบบ และ ดูแลโครงการสารสนเทศที่สำคัญของธนาคาร ตลอดจนการให้ข้อเสนอแนะแนวคิดใหม่ๆ เพื่อการพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคารให้มีความทันสมัยและตอบสนองความต้องการของลูกค้า
คิดค้นเทคโนโลยีและเครื่องมือใหม่ๆ เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ และระบบสารสนเทศของธนาคาร

ศึกษาและรวบรวมข้อมูล เพื่อใช้ออกแบบและพัฒนาระบบของฝ่ายงานต่างๆ เพื่อการดำเนินธุรกิจของธนาคาร
คุณสมบัติ

•    อายุไม่เกิน 30 ปี
•    วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท ในสาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ, วิศวกรรมเครือข่ายและความปลอดภัย, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
•    มีทัศนคติที่ดี เปิดกว้างต่อการเรียนรู้ และประสบการณ์ใหม่ๆ
•    มีความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ และความคิดสร้างสรรค์ ชอบงานท้าทาย
•    มีทักษะทางภาษาอังกฤษ
•    หากมีประสบการณ์การทำงาน ด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเคยทำโครงการจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

ระยะเวลาในการรับสมัคร

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

การคัดเลือก
การประกาศผลการคัดเลือก
ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์ หรือ E-mail ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ข้อมูลการสมัครงาน มีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร

เอกสารประกอบการสมัคร
โปรดแนบเอกสารดังนี้

1. Resume

2. Transcript

3. สำเนาบัตรประชาชน

4. สำเนาทะเบียนบ้าน

หมายเหตุ :

คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ซึ่งผู้สมัครรับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการและจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัครธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายบริหารเส้นทางความก้าวหน้าและสรรหาบุคลากรเท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย  เนื่องจากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม  และการใช้วิธีการใดๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที

 

Krungthai IT Next Gen-สายงานเทคโนโลยีอัพเดทข้อมูล 24/6/2565

สนใจสมัครงานกับธนาคารกรุงไทย เข้าสู่ระบบรับสมัครออนไลน์ ร่วมงานกับกรุงไทย

ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครพนักงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา ม.3 /ม.6 /ปวช. /ป.ตรี ทุกสาขา

หางานราชการ

ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครพนักงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา ม.3 /ม.6 /ปวช. /ป.ตรี ทุกสาขา

 • พนักงานทำความสะอาด
  • อาคารสุขุมวิท 2( bts เพลินจิต)
  • อาคารนานา 3 (bts เพลินจิต) (ค่าจ้าง331ค่ารถ50/วัน)
  • อาคาร kcs บางบัวทอง/นนทบุรี
  •  KTB law /อโศก
 • สาขาที่ขาดแม่บ้าน กทมเเละปริมณฑล
  • อัตราสำรองแทน 3 อัตรา ค่าเเทนงาน 100/วัน
  • โซนนนทบุรี/รามอินทรา
  • โซนพระราม3/สุขุมวิท
  • โซนฝั่งธน/พระนคร
  • แม่บ้าน ลาดพร้าว106 จำนวน 1
  • สาขาบิ๊กซี พระราม4
  • สาขาบิ๊กซีบางปะกอก
  • สาขาไทยเบฟ/อโศก
  • สำนักงานเขต จตุจักร
  • สาขา สุรวงศ์
  • สะพานใหม่
  • โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
 • ภูมิภาค
  • บิ๊กซีหาดใหญ่/สงขลา
  • โลตัสหาดใหญ่/สงขลา
 •  คุณสมบัติ
  • สัญชาติไทย
  • เพศ หญิง อายุ 18 – 50 ปี
  • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
  • มีจิตใจบริการ
  • มีความรับผิดชอบในหน้าที่
  • ร่างกายสมบูรณ์เเข็งเเรง
  • ไม่มีโรคประจำตัว
 • สนใจสมัคร
 • โทร.0815668158
 • ไลน์ไอดี 0988771473
 • เเอดไลน์ส่งประวัติฯ เพื่อพิจารณา คลิกที่ลิ้ง
 • https://line.me/ti/p/n03lBgRJc4

 • ตำเเหน่ง พนักงานปฏิบัติการติดตามหนี้ทางโทรศัพท์ (Phone Collector)
 • จำนวน 10 อัตรา
 • รายละเอียดงาน
 • โทรศัพท์แจ้งเตือนลูกหนี้ที่ยังไม่ค้างชำระ ให้ชำระภายในงวด
 • ติดตามทวงหนี้ เจรจาต่อรอง และให้คำปรึกษาลูกหนี้ที่ค้างชำระ
 • ติดตามทวงถามดอกเบี้ยผิดนัดที่ค้างชำระกับธนาคาร
 •  ให้คำปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือให้ข้อมูลกับลูกหนี้
 • สถานที่ปฏิบัติงาน
  • อาคาร SM tower
  • BTS สนามเป้า เขตพญาไท กทม.จำนวน 5 อัตรา
  • สำนักงานย่อย KTBGS
  • ถนนลาดพร้าว 106 พลับพลา
  • วังทองหลาง กทม. จำนวน 5 อัตรา
 • คุณสมบัติผู้สมัคร
  • เพศ หญิง/ชาย
  • อายุ 21- 40 ปี
  • วุฒิ ม.6/ ปวช./ ปวส. และปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
  • เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร
  • สามารถทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ (หยุด 1 วัน)
  • ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต
  • ไม่มีปะวัติอาชญกรรม
  • ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว 2 เข็มขึ้นไป และมีเอกสารยืนยัน
  • มีประสบการณ์ติดตามหนี้ทางโทรศัพท์/จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สนใจสมัครงาน Ad Line เพื่อส่งประวัติฯ
 • id : 0988771473
 • ติดต่อ คุณเฉลิมพงษ์ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
 • โทร.0815668158

 • พนักงานรักษาความปลอดภัย
 • ประจำธนาคารกรุงไทย  ในเขตกรุงเทพเเละปริมณฑล และต่างจังหวัด ดังนี้
 • ประจำอาคาร/สาขาใน กทม และปริมณฑล
  • อาคารนานา 550/วัน
  • อาคารสุขุมวิท 550/วัน
  • อาคารปทุมวัน 550/วัน
  • อาคารพิบูลสงคราม 497/วัน
  • ตลาด อตก./จตุจักร
  • มาเก็ตวิลเลจ สุวรรณภูมิ
  • ซิลลิคเฮ้า/สาทร
  • เอ็มไพร ทาวน์เวอร์/สีลม
  • เคหะร่มเกล้า
  • สิงห์คอมเพล็ก/อโศก
  • ไทยเบฟ/อโศก
  • บางขุนเทียน
  • ปากน้ำ/สมุทรปราการ
  • ปตท/ห้าเเยกลาดพร้าว
  • โลตัสลาดพร้าว 101
  • ประชานิเวศน์
  • เพชรบุรีตัดใหม่
  • exchange tower /อโศก
  • โลตัสศรีนครินทร์
  • กรุงเทพคริสเตียน/สาทร
  • สํานักงานเขตจตุจักร
  • เดอะมอลล์บางกะปิ
  • บิ๊กซีบางพลี
  • central eastville/เรียบด่วนรามอินทรา
  • คลองหลวง/ปทุมธานี
 • สาขา/ต่างจังหวัด
  • สาขาพานทอง ชลบุรี
  • เลย จ.เลย
  • บิ๊กซี ระยอง
  • เเพชชั่น ช้อปปิ้งฯ ระยอง
  • โลตัส บางปะกง ฉะเชิงเทรา
  • ปลวกเเดง ระยอง
  • บ้านค่าย ระยอง
  • ท่าฉาง จ.สุราษณ์ธานี
  • ลำพูน
  • ห้วยสะท้อน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
  • โลตัส อมตะนคร/ชลบุรี
  • หน้าพระลาน/สระบุรี
  • เซ็นทรัล มหาชัย/สมุทรสาคร
  • วังน้ำเขียว
  • ด่านซ้าย
  • สำนักงานเขตนครปฐม
  • เซ็นทรัลศาลายา
  • โลตัสนครชัยศรี
 • คุณสมบัติ
  • เพศชาย
  • อายุ 21- 50 ปี
  • จบการศึกษาภาคบังคับ
  • ผ่านการเกณฑ์ทหาร
  • หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ติดตามงานที่นี่
  • Facebook:https://mobile.facebook.com/KTBGS2017?_rdc=1&_rdr
  • สนใจสมัครงานสามารถเเอดไลน์ ได้ที่นี่>คลิ๊กที่ลิงค์ https://line.me/ti/p/n03lBgRJc4
  • หรือจาก ไอดีไลน์ 0988771473
  • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
  • ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
  • โทร0815668158  ( คุณเฉลิมพงษ์ )

 • ตำเเหน่ง : รับรองห้องประชุม
 • ปฏิบัติงานที่ :
  • ธนาคารกรุงไทย สนง.ใหญ่ ถนนสุขุมวิท 3 ( นานา )
  • BTS เพลินจิต
 • 1.วุฒิ ม.3,ม.6,ปวช
 • จำนวน 4 อัตรา(ขอคนพร้อมเริ่มงาน)
 • รายได้ 10,042-/เดือน (ยังไม่รวมค่าเเทนงาน)
 • คุณสมบัติ
  • เพศ หญิง
  • อายุ 18-35 ปี
  • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
  • บุคคลิกภาพดี รักงานบริการ
  • ทำงาน จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.00-17.00 น.  หยุดเสาร์-อาทิตย์ นักขัตฤกษ์
 • สนใจสมัครงาน
 • เเอดไลน์ส่งประวัติฯเพื่อพิจารณา ไอดี 0988771473
 • ติดต่อ คุณเฉลิมพงษ์ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล โทร.081 566 8158

 • รับสมัครงาน พนักงานขับรถขนเงิน
 • จำนวน 20 อัตรา
 • ประจำธนาคารกรุงไทย
 • สาขา ระยอง จังหวัดระยอง
 • คุณสมบัติ
  • เพศชาย
  • สัญชาติไทย
  • อายุ 21- 45 ปี
  • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
  • ใบอนุญาติขับขี่มากกว่า 6 เดือนขึ้นไป
  • ไม่เคยมีคดีฯ
  • ไม่มีรอยสักนอกร่มผ้า
  • สามารถขับรถตู้เกียร์ธรรมดาได้
  • มีความรับผิดชอบงาน
  • ฉีดวัคซีนเเล้ว 1 เข็มขึ้นไป เเละมีเอกสารเเสดง
 • วัน – เวลาทำงาน จันทร์ – ศุกร์ 08.00-17.00 น หยุดเสาร์ อาทิตย์ นักขัตฤกษ์
 • รายได้ 10,000 ขึ้นไป
 • (มีโอทีหลังเลิกงานในวันทำงานปกติ มีโอทีในวันหยุด)
 • ผู้มีคุณสมบัติครบ เเละสนใจสมัครงาน
 • กรุณาติดต่อ
 • ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
 • คุณเฉลิมพงษ์
 • โทร. 081566 8158
 • ไลน์ 0988771473

 • ตำเเหน่ง Krungthai Contact center (พนักงานประจำ)
 • สถานที่ปฏิบัติงาน ธนาคารกรุงไทย
 • สาขา สะพานขาว(โบ๊เบ๊) กทม.
 • จำนวน 15 อัตรา
 • รายได้สวัสดิการ
  • เงินเดือน 15,700-53,000 บาท (รวมค่าตอบตอบแทนพิเศษตามผลงาน)
  • มีประสบการณ์ Call Center Banking จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีการปรับค่าจ้างประจำปี
  • โบนัสประจำปี
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  •  ตรวจสุขภาพประจำปี
  • บำเหน็จพิเศษ หรือเกษียณอายุ
  • กิจกรรมสันทนาการ
  • งานเลี้ยงปีใหม่
  • กองทุนประกันสังคม, กองทุนเงินทดแทน
  • ประกันสังคม
  • ประกันชีวิต
 • คุณสมบัติ
  • เพศ หญิง/ชาย
  • อายุไม่เกิน 40 ปี
  • วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา
  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
  • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถทำงานเป็นกะได้ตามที่ธนาคารกำหนด  โดยไม่มีเงื่อนไข
  • สามารถเเก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  • มีความมั่นคงทางอารมณ์ เเละ สามารถควบคุมได้ดีในสถานการณ์ที่กดดัน
  • ต้องปฏิบัติงานใน กทม.ได้
  • ควรมีที่พักไม่ไกลจากที่ ทำงาน(สามารถเดินทางสะดวก)
  • มีน้ำเสียงไพเราะ (ไม่มีสำเนียงท้องถิ่น)
  • มีใจรักงานบริการอย่างเเท้จริง
  • ไม่มีประวัติอาชญากรรม
  • ไม่ติดเครดิตบูโร
  • มีผลการตรวจโควิดเเสดง
  • ได้รับการฉีดวัคซีนเเล้ว/หรืออยุู่ในระหว่างรอวันนัดฉีดฯ(มีเอกสารเเสดง) เท่านััน
 • เเละสนใจทำงานจริงเท่านั้น (พร้อมเริ่มงาน 21/2/2565)
 • สนใจสมัครงาน
 • ติดต่อ คุณเฉลิมพงษ์ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
 • โทร 0815668158
 • ไลน์ 0988771473

 • ตำเเหน่ง พนักงานคีย์ข้อมูล
 • สถานที่ปฏิบัติงาน
 • หน่วยงานธนาคารกรุงไทย
  • อาคาร สุขุมวิท 3 ซอย นานา
  • กรุงเทพมหานคร
  • BTS (เพลินจิต)
 • คุณสมบัติ
  • เพศ ชาย
  • อายุ 21 – 34 ปี
  • วุฒิ ม.6,ปวช, ปวส ทุกสาขา
  • รายได้ 9,420/ เดือน
  • # ฉีดวัคซีนเเล้ว 1 เข็มขึ้นไป (มีเอกสารเเสดง)
 • คุณสมบัติ
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Word , Excel ได้
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
  • สามารถเเก้ไขปัญหา กล้าตัดสินใจในขอบเขตหน้าที่ของตนเองได้
  • มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนางานในหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม
 • สนใจติดต่อ คุณเฉลิมพงษ์ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
 • โทร.0815668158
 • ไลน์ไอดี 0988771473

ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครพนักงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา ม.3 /ม.6 /ปวช. /ป.ตรี ทุกสาขา

หางานราชการ

ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครพนักงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา ม.3 /ม.6 /ปวช. /ป.ตรี ทุกสาขา

 • รับสมัครพนักงาน รับส่งเอกสาร
 • 1.ประจำธนาคารกรุงไทย สาขาถนนศรีนครินทร์กม. 14 กทม.
 • จำนวน 1 อัตรา
 • รายได้ 10,432/เดือน
 • 2.ประจำธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ ถ.พหลโยธิน เขตสะพานควาย กทม.
 • จำนวน 2 อัตรา
 • คุณสมบัติ
  • 1.เพศ ชาย
  • 2.อายุ 21 – 35 ปี
  • 3.วุฒิ ม.6 ขึ้นไป
  • 4.ไม่มีประวัติอาชญากรรม
  • 5.มีใบขี่ขับรถย์หรือรุมอเตอร์ไซด์
  • 6.มีจิตใจบริการ
  • 7.มีความรับผิดชอบในหน้าที่
  • 8.มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • 9.มีซิมการ์ดโทรศัพท์ให้ใช้ติดต่องาน
  • 10.เดินส่งเอกสารภายในอาคาร เเละออกไปส่งเอกสารภายนอกบ้าง
  • 11.ฉีดวัคซีนเเล้ว 1 เข็มขึ้นไป (มีเอกสารเเสดง)
 • สนใจสมัครงานติดต่อ
 • คุณเฉลิมพงษ์ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
 • โทร.0815668158
 • ไลน์ไอดี 0988771473
 • รับสมัครงาน
 • ตำเเหน่ง พนักงานคีย์ข้อมูล
 • สถานที่ปฏิบัติงาน
 • หน่วยงานธนาคารกรุงไทย
  • 1.อาคาร ถนนศรีอยุธยา เขตพญาไทกรุงเทพฯ/ใกล้อนุสาวรีย์ชัย (เพศชาย)
  • 2.อาคารวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม (เพศหญิง/ชาย)
 • คุณสมบัติ
  • เพศ หญิง – ชาย
  • อายุ 21 – 34 ปี
  • วุฒิ ม.6,ปวช.ปวส ทุกสาขา
  • รายได้ 9,240/ เดือน
 • คุณสมบัติ
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Word , Excel ได้
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
  • สามารถเเก้ไขปัญหา กล้าตัดสินใจในขอบเขตหน้าที่ของตนเองได้
  • มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนางานในหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม
  • สนใจติดต่อ คุณเฉลิมพงษ์
  • ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล โทร.0815668158
  • ไลน์ไอดี 0988771473

 • รับสมัครงาน
 • ตำเเหน่ง : พนักงานคัดนับธนบัตร
 • ปฏิบัติงานที่ : ธนาคารกรุงไทย
  • 1 .สำนักงานใหญ่ ถนนสุขุมวิท 3 นานา กทม. BTS เพลินจิต
  • 2.บางขุนนนท์ กทม
  • 3.อ่อนนุช กทม
 • รายได้ 12,700+
 • ยังไม่รวมOT
 • คุณสมบัติ
  • เพศ หญิง
  • อายุ 18-40 ปี
  • วุฒิ ปวส ขึ้นไป
  • บุคคลิกภาพดี รักงานบริการ
 • สนใจสมัครงาน
 • ติดต่อ คุณเฉลิมพงษ์ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
 • โทร.081 566 8158
 • เเอดไลน์ส่งประวัติฯ ไอดี 0988771473

 • รับสมัครงาน พนักงานขับรถขนเงิน
 • จำนวน 8 อัตรา
 • ประจำธนาคารกรุงไทย  สาขา ระยอง จังหวัดระยอง
 • คุณสมบัติ
  • เพศชาย
  • สัญชาติไทย
  • อายุ 21- 45 ปี
  • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
  • ใบอนุญาติขับขี่มากกว่า 6 เดือนขึ้นไป
  • ไม่เคยมีคดีฯ
  • ไม่มีรอยสักนอกร่มผ้า
  • สามารถขับรถตู้เกียร์ธรรมดาได้
  • มีความรับผิดชอบงาน
 • ผู้มีคุณสมบัติครบ เเละสนใจสมัครงาน กรุณาติดต่อ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
 • คุณเฉลิมพงษ์ โทร. 081566 8158
 • ไลน์ 0988771473

 • รับสมัครงาน
 • ตำเเหน่ง : พนักงานคัดนับธนบัตร
 • ปฏิบัติงานที่ : ธนาคารกรุงไทย  สาขา ระยอง จังหวัด ระยอง
 • จำนวน 4 อัตรา
 • รายได้ 12,700+
 • ยังไม่รวมOT
 • คุณสมบัติ
  • เพศ หญิง
  • อายุ 18-40 ปี
  • วุฒิ ปวส ขึ้นไป
  • บุคคลิกภาพดี รักงานบริการ
 • สนใจสมัครงาน
 • ติดต่อ คุณเฉลิมพงษ์ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
 • โทร.081 566 8158
 • เเอดไลน์ส่งประวัติฯ ไอดี 0988771473

 • รับสมัครพนักงาน ยกเหรียญกษาปณ์
 • 1.ประจำโรงกษาปณ์  สาขา รังสิต จังหวัด ปทุมธานี
 • จำนวน 9 อัตรา
 • เงินเดือน 9,500/เดือน
 • เงินจูงใจ 1,000/เดือน
 • เบี้ยขยัน 1000/เดือน
 • รายได้รวม 11,500/เดือน
 • คุณสมบัติ
  • เพศ ชาย
  • อายุ 21 – 40 ปี
  • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
  • ไม่มีประวัติอาชญากรรม
 • สนใจสมัครงานติดต่อ
 • ณเฉลิมพงษ์ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
 • โทร.0815668158
 • ไลน์ไอดี 0988771473

ลายระเอียดเพื่มเติม https://www.facebook.com/KTBGS2017

ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครพนักงาน ม.3 /ม.6 /ปวช. /ป.ตรี ทุกสาขา

หางานราชการ

ธนาคารกรุงไทย  ประกาศรับสมัครงานธนาคารวันนี้ โดย และบริษัทในเครือ กำลังเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเข้าปฏิบัติงานในธนาคาร ประจำสาขาต่างๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

ตำแหน่งงานว่าง กรุงไทย

– รับสมัครงาน พนักงานขับรถขนเงิน จำนวน 8 อัตรา ประจำธนาคารกรุงไทย
สาขา ระยอง จังหวัดระยอง
คุณสมบัติ
-เพศชาย
-สัญชาติไทย
-อายุ 21- 45 ปี
-วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
-ใบอนุญาติขับขี่มากกว่า 6 เดือนขึ้นไป
-ไม่เคยมีคดีฯ
-ไม่มีรอยสักนอกร่มผ้า
-สามารถขับรถตู้เกียร์ธรรมดาได้
-มีความรับผิดชอบงาน
#ฉีดวัคซีนเเล้ว 1 เข็มขึ้นไป
เเละมีเอกสารเเสดง
งานดี มั่นคง สวัสดิการเยี่ยม
ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่น
ด้านเเรงงานเเละสวัสดิการ15 ปีซ้อน
จากกระทรวงเเรงงาน
วัน – เวลาทำงาน
จันทร์ – ศุกร์ 08.00-17.00 น
หยุดเสาร์ อาทิตย์ นักขัตฤกษ์
(มีโอทีหลังเลิกงานในวันทำงานปกติ มีโอทีในวันหยุด)
ผู้มีคุณสมบัติครบ เเละสนใจสมัครงาน
กรุณาติดต่อ
ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
คุณเฉลิมพงษ์
โทร. 081566 8158
ไลน์ 0988771473

 1. พนักงาน Call Center (ธนาคารกรุงไทย สาขาสะพานขาวโบ๊เบ๊ และ…
 2. ตำแหน่ง Call Center ประจำธนาคารกรุงไทย (ปฏิบัติงาน สะพานขาวโบ๊เบ๊))
 3. พนักงานขับรถประจำสาขาธนาคารกรุงไทย
 4. Call Center ประจำธนาคารกรุงไทยสาขาสะพานขาว(โบ๊เบ๊)
 5. Call Center ภาครัฐ
 6. Officer : Bank Relation (กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก)
 7. Call Center ประจำธนาคารกรุงไทย (สถานที่ปฏิบัติงาน ตลาดโบ๊เบ๊ และ…
 8. พนักงานรักษาความปลอดภัย (สำนักงานใหญ่ธนาคารกรุงไทย)
 9. ติดตามหนี้ทางโทรศัพท์ กรุงไทย (ลาดพร้าว106)
 10. Call Center ประจำธนาคารกรุงไทยสาขาสะพานขาว (โบ๊เบ๊)
 11. ติดตามหนี้ทางโทรศัพท์ กรุงไทย (ลาดพร้าว106)
 12. ติดตามหนี้ทางโทรศัพท์ กรุงไทย (ฺลาดพร้าว 106)
 13. พนักงานปฏิบัติการทำความสะอาด (ประจำสาขาธนาคารกรุงไทย)
 14. เจ้าหน้าที่สรรหาและว่าจ้าง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 15. พนักงานบุคคล (ฝ่ายบริหารค่าตอบแทน & สวัสดิการ)
 16. Call Center ภาครัฐ
 17. พนักงานจัดซื้อ
 18. ซุปเปอร์ไวเซอร์งานรักษาความปลอดภัย
 19. พนักงานบุคคล (ฝ่ายบริหารค่าตอบแทน & สวัสดิการ)
 20. Contractor: Call Center Agent
 21. เจ้าหน้าที่การตลาดธนาคาร ( Marketing )
 22. พนักงานปฏิบัติการทำความสะอาด (ธนาคารกรุงไทยสำนักงานใหญ่)
 23. พนักงานขับรถส่วนกลาง (ประจำสุขุมวิทซอย3)
 24. พนักงานธุรการสัญญาจ้าง (Policy Admins ) – สังกัดบริษัทในเครือ
 25. ขับรถส่วนกลางกรุงไทย(อาคารนานาเหนือ)
 26. พนักงานห้องรับ-ส่งเอกสาร (ออมสินสำนักงานใหญ่)
 27. พนักงานห้อง-รับส่งเอกสาร
 28. Programmer ระบบสารสนเทศงานพิมพ์ ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 29. พนักงานบันทึกข้อมูล (DATA ENTRY) ประจำ ถนนศรีอยุธยา ด่วน
 30. Call Center (ธนาคารกรุงศรี) ให้บริการตอบคำถามลูกค้า รับหลายอตรา
 31. เจ้าหน้าที่การตลาดสินเชื่อรถยนต์ (ภาคเหนือ / ภาคตะวันออก)
 32. Call Center M-Pass (ลาดกระบัง)
 33. พนักงานขับรถส่งรถเช่า
 34. พนักงานรักษาความปลอดภัย
 35. ซุปเปอร์ไวเซอร์งานรักษาความปลอดภัย
 36. Contractor – Telesales
 37. ขับรถส่วนกลางกรุงไทย
 38. พนักงานรับรองห้องประชุม
 39. ขับรถผู้บริหาร สาธุประดิษฐ์12สาทร
 40. ส่งเอกสาร KTBGS
 41. Officer – Senior Officer : Bank Relation (กรุงเทพ เชียงใหม่…
 42. เจ้าหน้าที่สรรหาและว่าจ้าง
 43. ขับรถกรุงไทย ปิ่นเกล้า พัฒนาการ สามยอด จตุจักร
 44. พนักงานบันทึกข้อมูล (DATA ENTRY) ประจำอาคารเพลินจิต ด่วนมาก
 45. หัวหน้าส่วนสรรหาและว่าจ้าง (Recruitment Manager)
 46. ขับรถส่วนกลางออมสิน กทม.สาขาศิริราช กทม.สาขาห้วยขวาง…

คลิก>>>สมัครงานธนาคารกรุงไทย