กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดสอบพนักงานราชการเฉพาะกิจ 7 อัตรา วันที่เปิดสมัครสอบ 21- 29 กรกฎาคม 2564

หางานราชการ

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดสอบพนักงานราชการเฉพาะกิจ 7 อัตรา วันที่เปิดสมัครสอบ 21- 29 กรกฎาคม 2564 โดยมี่ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบดังนี้

1. ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน(ปฎิบัติราชการ จ.สระแก้ว) เงินเดือน  18000 บาท

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
-ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

สถานที่สมัครสอบ

สมัครทางเว็บไซต์ : http://www.saraburi.labour.go.th  เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

เอกสารประกาศสมัครสอบ –ไฟล์