กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการทั่วไป รับ ม.3/ม.6/ปวช./ป.ตรี (ไม่ต้องผ่านภาค ก)

หางานราชการ

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 อัตรา ม.3/ม.6/ปวช./ป.ตรี  (ไม่ต้องผ่านภาค ก) รายละเอียดดังนี้

1.ตำแหน่งนิติกร (สวพ.5)

จำนวน 1 อัตรา

เงินเดือน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง:ปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์

 

2.ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร (สวพ.5)

จำนวน 2 อัตรา

เงินเดือน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ปริญญาตรี สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางการเกษตร

 

3.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (สวพ.5)

จำนวน 1 อัตรา

เงินเดือน 11,280 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาพณิชยการ

 

4.ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน (สวพ.5)

จำนวน 1 อัตรา

เงินเดือน 10,430 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ (ม.ศ.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

 

การรับสมัครงาน

ผู้ที่สนใจจะสมัครงาน สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่5 (สวพ.5) ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ตั้งแต่วันที่

ในเวลาราชการ

637474263680446726 (1)