สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 3 เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป วุฒิปวส. (ไม่ต้องผ่านภาค ก )

หางานราชการ

สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 3 เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ต้องผ่านภาค ก) รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.ตำแหน่งพนักงานราชการ  จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการเงินและธนาคาร หรือ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์ที่จะสมัครงาน สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 3 ฝ่ายบริหารทั่วไป เลขที่ 49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1-8 กุมภาพันธ์ 2564 ในวันและเวลาราชการ

637477897715753601