สำนักงาน กศน. เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 35 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม – 8 เมษายน 2564

หางานราชการ

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ของสำนักงาน กศน. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2564 สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม – 8 เมษายน 2564

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
3. ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา
4. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา
5. ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
6. ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา

7. ตำแหน่ง นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
8. ตำแหน่ง มัณฑนากรปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
9. ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
10. ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้าสื่อสารปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
11. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา
12. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 6 อัตรา
13. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา
14. ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
15. ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา
16. ตำแหน่ง นายช่างภาพปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
17. ตำแหน่ง นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม – 8 เมษายน 2564 ตลอด 24 ชั่วงโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://nfe.jobthaigov.com/

1615769058