สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า รับสมัครงาน ป.ตรี หลายสาขา ขึ้นไป / เงินเดือน 120,000 บาท และเงินประจำตำแหน่ง 20,000 บาท / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัครบัดนี้ – 23 เมษายน 2567

หางานราชการ,งานราชการ,สอบราชการ,สมัครงงานราชการ,jobs-108,jobs-108.com,job-108

งานที่คุณอาจจะสนใจ?

สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า รับสมัครงาน ป.ตรี หลายสาขา ขึ้นไป / เงินเดือน 120,000 บาท และเงินประจำตำแหน่ง 20,000 บาท / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัครบัดนี้ – 23 เมษายน 2567

  • รองเลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
  • ภารกิจด้านยุทธศาสตร์องค์กร
  • 1 อัตรา เงินเดือน 120,000 บาท และเงินประจำตำแหน่ง 20,000 บาท
  • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีในด้านหนึ่งด้านใดหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชา นิติศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อมวลชน บริหารธุรกิจ หรือการจัดการ บัญชี รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี สถิติศาสตร์ สถิติประยุกต์ หรือจิตวิทยา
  • มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 15 ปี และเคยดำรงตำแหน่ง
  • กรณี หน่วยงานรัฐ ต้องดำรงตำแหน่ง หรือเคยดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนงานระดับอำนวยการระดับสูงหรือเทียบเท่า เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
  • กรณี หน่วยงานเอกชน ต้องดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งเทียบเท่ารองผู้บริหารองค์กร เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือตำแหน่งระดับผู้จัดการองค์กรหรือเทียบเท่าเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
  • เปิดรับสมัคร วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 16:30 น.
  • https://tcct.or.th/assets/portals/1/files/DeputySecretaryGeneral_Admission2567.pdf

แนวข้อสอบกรรมการการแข่งขันทางการค้า(กดดู)

แนวข้อสอบงานราชการ (กดดู)งานอัฟเดท

กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / ตั้งแต่ 22 – 26 เมษายน 2567

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ  / ไม่ต้องผ ...

กรมทรัพยากรน้ำ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 68 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน – 23 พฤษภาคม 2567

กรมทรัพยากรน้ำ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 68 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 30 เมษาย ...

ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเข้าเป็นพนักงาน / ป.ตรี หลายสาขา และ อื่นๆ หลายตำแหน่ง

ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเข้าเป็นพนักงาน / ป.ตรี หลายสาขา และ อื่นๆ ห ...

หมวดหมู่งาน