ไปรษณีย์ไทย รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงาน

หางานราชการ,งานราชการ,สอบราชการ,สมัครงงานราชการ,jobs-108,jobs-108.com,job-108

งานที่คุณอาจจะสนใจ?

 ไปรษณีย์ไทย รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงาน วันที่ 24 มกราคม  6 กุมภาพันธ์ 2567

แนวข้อสอบไปรษณีย์ไทย (กดดู)

แนวข้อสอบกระทรวงคมนาคม(กดดู)

 • ประกาศบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
 • รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติหน้าที่
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานธุรกิจบริการดิจิทัล (CIO)
 • หน้าที่และความรับผิดชอบมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีวางแผน ออกแบบจัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีให้ตอบสนองความต้องการธุรกิจของบริษัท ทั้งในปัจจุบันและอนาคต กำหนดนโยบายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นไปอย่าง

  มีประสิทธิภาพสูงสุด วิจัย ออกแบบสินค้าและบริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน

  ในด้านต่าง ๆ สนับสนุนและแก้ไขปัญหาด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้อง

 • คุณวุฒิการศึกษา
 • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิซาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • จากสถานศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรองไว้แล้ว
 • การสมัครสอบ
 • ผู้สนใจขอรับใบสมัครได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ชั้น 1 โซน AB เลขที่ 111 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210-0299
 • โทรศัพท์ 02 831 3378 หรือ 02 831 3578 โทรสาร 02 831 3372
 • ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 ในวันทำการระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.thailandpost.co.th
 • โดยสามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
 • หรือส่งทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ทั้งนี้ ต้องไม่เกินเวลา 16.30 น. ของวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567

เอกสารใบสมัครงานรายละเอียดต่างๆ -ไฟล์งานอัฟเดท

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 12 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 1-7มี.ค.67

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 12 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 1 ...

ธนาคารออมสิน รับสมัครบุคคลภายนอกเข้าเป็นพนักงาน ป.ตรี หลายสาขา

ธนาคารออมสิน รับสมัครบุคคลภายนอกเข้าเป็นพนักงาน ป.ตรี หลายสาขา พนักงานระดับ 4-5 ...

หมวดหมู่งาน