ไปรษณีย์ไทย เปิดรับสมัครพนักงาน ประจำปี 2566 จำนวน 104 อัตรา สมัคร 15 สิงหาคม – 15 กันยายน 2566

หางานราชการ,งานราชการ,สอบราชการ,สมัครงงานราชการ,jobs-108,jobs-108.com,job-108

งานที่คุณอาจจะสนใจ?

ไปรษณีย์ไทย เปิดรับสมัครพนักงาน ประจำปี 2566 จำนวน 104 อัตรา สมัคร 15 สิงหาคม – 15 กันยายน 2566

แนวข้อสอบโรงเรียนไปรษณีย์ไทย  (กดดู)

แนวข้อสอบ พนักงานราชการ (กดดู)

ประกาศบริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด

 • ไปรษณีย์ไทย Thailand Post
 • ประกาศบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
 • เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรโรงเรียนการไปรษณีย์ ประจำปีการศึกษา 2567
 • ด้วยบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 • มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรโรงเรียนการไปรษณีย์ ประจำปีการศึกษา 2567
 • จำนวน 104 คน แบ่งเป็นเพศชาย 73 คน หญิง 31 คน
 • คุณวุฒิการศึกษา
 • สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  / (สายสามัญ/กศน.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พาณิชกรรม
  • การรับสมัคร
  • กำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม – 15 กันยายน 2566
  • ผู้สนใจสามารถบันทึกข้อมูลการสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.thailandpost.co.th เมนู ข่าว > สมัครงาน – ประกาศ > โรงเรียนการไปรษณีย์
  • ผู้สมัครต้องแนบหลักฐานการสมัครในรูปแบบไฟล์เอกสารที่รับรองสำเนา ถูกต้องดังต่อไปนี้
  • – รูปถ่ายภาพสี (ไฟล์ภาพ .JPG ขนาดไม่เกิน 500 KB ถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน)
  • ชุดนักเรียนหรือนักศึกษา หน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ
  • ไม่ปรับแต่งภาพ
  • – สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (.pd)
  • – สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (หน้า/หลัง) ที่ระบุวันที่สำเร็จ การศึกษาและเกรดเฉลี่ยตลอดหลักสูตร (.paf)
  • – สำเนาหลักฐานของทางราชการรับรองว่าพ้นจากการรับราชการทหาร  กองประจำการ หรือพ้นจากการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการแล้ว และไม่ต้องเป็นทหาร หรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่าไม่ต้องเป็นทหาร (.pdf)
  • ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องศึกษาและทำความเข้าใจรายละเอียดของประกาศฉบับนี้
  • โดยละเอียดก่อนที่จะดำเนินการยื่นใบสมัครพร้อมทั้งปฏิบัติตามขั้นตอนและตรวจสอบความถูกต้องก่อนยืนยันเพื่อส่งใบสมัคร (หากยืนยันการส่งใบสมัครแล้วจะไม่สามารถแก้ไขหรือสมัครใหม่โดยเด็ดขาด)
  • ทาง http://job.thailandpost.com


  งานอัฟเดท

  กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 7 อัตรา สมัคร 25 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2567

  กรมกิจการเด็กและเยาวชน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั ...

  กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการทั่วไป 20 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 19 – 30 กรกฎาคม 2567

  กรมเจ้าท่า  เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการทั่วไป 20 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ...

  บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด มหาชน รับสมัครงานปี 2567 จำนวน 610 อัตรา เปิดรับสมัคร – 9 สิงหาคม 2567

  บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด มหาชน รับสมัครงานปี 2567 จำนวน 610 อัตรา เปิดรับสมัค ...

  หมวดหมู่งาน