มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ป.ตรี ไม่จำกัดสาขา เงินเดือน 21250 + ค่าครองชีพ สมัครสอบทาง Internet – 7 กุมภาพันธ์ 2567

หางานราชการ,งานราชการ,สอบราชการ,สมัครงงานราชการ,jobs-108,jobs-108.com,job-108

งานที่คุณอาจจะสนใจ?

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ป.ตรี ไม่จำกัดสาขา / เงินเดือน 21250 + ค่าครองชีพ 5,000 / สมัครสอบทาง Internet – 7 กุมภาพันธ์ 2567

  • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
  • (คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี) สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 13/2566
  • ตําแหน่งนักประชาสัมพันธ์จํานวน 1 อัตรา
  • ผู้สมัครจะต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่จํากัดสาขา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567


  • ต้องมีผลการทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษประเภท TOEIC หรือ TU-GET หรือ TU-STEP ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ระบุในหลักฐานการสอบจนถึงวันปิดรับสมัคร ประเภทใดประเภทหนึ่งเพื่อประกอบการพิจารณา
  • ต้องมีผลการทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี ในระดับวุฒิปริญญาตรี นับตั้งแต่วันที่ระบุในหลักฐานสอบผ่านเกณฑ์ดังกล่าวจนถึงวันปิดรับสมัคร หรือผลการทดสอบ Smart for Work ของศูนย์ทดสอบทักษะด้านการจัดการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ทั้ง 3 ส่วน ได้แก่ คณิตศาสตร์ การอ่าน และภาษาอังกฤษ โดยต้องมีคะแนนรวม 50% ขึ้นไปที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ระบุในหลักฐานสอบผ่านเกณฑ์ดังกล่าวจนถึงวันปิดรับสมัคร
  • สมัครสอบทาง Internet ได้จนถึงวันที่  7 กุมภาพันธ์  2567
  • ที่เว็บไซต์  เลือกหัวข้อ “สมัครงาน”
  • ทาง http://app.tbs.tu.ac.th/project07/Jobtbs.aspx


งานอัฟเดท

เปิดสอบ ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ประจำปี 2567 จำนวน 400 อัตรา

 เปิดสอบ ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ประจำปี 2567 จำนวน 400 อัตรา คุณสมบัติ อายุ 18-35 ...

หมวดหมู่งาน