องค์การจัดการน้ำเสีย เปิดรับสมัครพนักงาน ปริญญาตรี ทุกสาขา / เงินเดือน 18900 / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัครบัดนี้ ถึง 30 เมษายน 2567

หางานราชการ,งานราชการ,สอบราชการ,สมัครงงานราชการ,jobs-108,jobs-108.com,job-108

งานที่คุณอาจจะสนใจ?

องค์การจัดการน้ำเสีย เปิดรับสมัครพนักงาน ปริญญาตรี ทุกสาขา / เงินเดือน 18900 / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัครบัดนี้ ถึง 30 เมษายน 2567

 • รายละเอียดการรับสมัคร
 • ประกาศองค์การจัดการน้ำเสีย/2567
 • เรื่อง รับสมัครสอบบุคคลเข้ารับการคัดเลือก เพื่อบรรจุ
 • คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบเท่า
 • อัตราเงินเดือน
 • อัตราเงินเดือนขั้นต้น 18900 บาท หากมีประสบการณ์โดยตรงในงาน ที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเพิ่มเงินเดือน นอกจากนี้ยังมีสวัสดิการ
 • เช่น โบนัสประจำปีเงินช่วยเหลือการรักษาพยาบาล เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
 • วิธีการรับสมัคร
 • กรณีสมัครด้วยตนเองผู้สมัครสามารถติดต่อขอรับใบสมัคร หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ wma.or.th/recruit
 • หัวข้อประกาศสมัครงาน และกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วนและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครได้ด้วยตนเองที่ กองทรัพยากรบุคคล องค์การจัดการน้ำเสีย เลขที่ 333 อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ชั้น 23 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2567  จนถึงวันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 ในวันและเวลาราชการ
 • กรณีสมัครทางไปรษณีย์
 • ให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2567  จนถึงวันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 ในวันและเวลาราชการ โดยดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ wma.or.th/recruit หัวข้อประกาศสมัครงาน และกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วนถูกต้องและใส่ซองปิดผนึกไปที่
  กองทรัพยากรบุคคล องค์การจัดการน้ำเสีย เลขที่ 333 อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ชั้น 23 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 และเขียนตำแหน่งงานที่สมัครที่มุมซอง ทั้งนี้ จะถือวันที่ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับฝากเป็นวันสมัคร

แนวข้อสอบองค์การจัดการน้ำเสีย (กดดู)

แนวข้อสอบสำหรับคนมีเวลาน้อย(กดดู)งานอัฟเดท

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 350 อัตรา  ตั้งแต่ที่ 11 มิถุนายน 2567 – 2 กรกฎาคม 2567

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 350 อัตรา  ตั้งแต่ที่ 11 มิถุนายน 2 ...

กรมสรรพสามิต รับสมัครงาน / หลายตำแหน่ง / มัธยม ปวช. ปวส. ป.ตรี / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / ตั้งแต่ 20 – 27 พ.ค. 2567

กรมสรรพสามิต รับสมัครงาน / หลายตำแหน่ง / มัธยม ปวช. ปวส. ป.ตรี / ไม่ต้องผ่าน ภาค ...

หมวดหมู่งาน