องค์การจัดการน้ำเสีย เปิดรับสมัครพนักงาน ปริญญาตรี ทุกสาขา / เงินเดือน 18900 / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัครบัดนี้ ถึง 28 มิถุนายน 2567

หางานราชการ,งานราชการ,สอบราชการ,สมัครงงานราชการ,jobs-108,jobs-108.com,job-108

งานที่คุณอาจจะสนใจ?

องค์การจัดการน้ำเสีย เปิดรับสมัครพนักงาน ปริญญาตรี ทุกสาขา / เงินเดือน 18900 / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัครบัดนี้ ถึง 28 มิถุนายน 2567

รายละเอียดการรับสมัคร

ประกาศองค์การจัดการน้ำเสีย/2567

เรื่อง รับสมัครสอบบุคคลเข้ารับการคัดเลือก เพื่อบรรจุ

ตำแหน่ง พนักงานพัสดุ ระดับ 6  กองทรัพยากรบุคคล ฝ่ายอำนวยการ สายงานบริหาร จำนวน 1 อัตรา

คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบเท่า

อัตราเงินเดือน

อัตราเงินเดือนขั้นต้น 18900 บาท หากมีประสบการณ์โดยตรงในงาน ที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเพิ่มเงินเดือน นอกจากนี้ยังมีสวัสดิการ

เช่น โบนัสประจำปีเงินช่วยเหลือการรักษาพยาบาล เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

วิธีการรับสมัคร

กรณีสมัครด้วยตนเองผู้สมัครสามารถติดต่อขอรับใบสมัคร หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ wma.or.th/recruit

หัวข้อประกาศสมัครงาน และกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วนและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครได้ด้วยตนเองที่ กองทรัพยากรบุคคล องค์การจัดการน้ำเสีย เลขที่ 333 อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ชั้น 23 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ตั้งแต่ 16 พ.ค. 2567  จนถึงวันอังคารที่ 28 มิ.ย. 2567  ในวันและเวลาราชการ

กรณีสมัครทางไปรษณีย์

ให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่ 16 พ.ค.  2567  จนถึงวันอังคารที่ 28 มิ.ย. 2567 ในวันและเวลาราชการ

โดยดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ wma.or.th/recruit หัวข้อประกาศสมัครงาน และกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วนถูกต้องและใส่ซองปิดผนึกไปที่
กองทรัพยากรบุคคล องค์การจัดการน้ำเสีย เลขที่ 333 อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ชั้น 23 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 และเขียนตำแหน่งงานที่สมัครที่มุมซอง ทั้งนี้ จะถือวันที่ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับฝากเป็นวันสมัคร

ประกาศการรับสมัครพนักงาน

แนวข้อสอบองค์การจัดการน้ำเสีย (กดดู)

แนวข้อสอบงานราชการ(กดดู)งานอัฟเดท

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้าง วุฒิ ปวช.-ปวส. เปิดรับสมัครภายในวันที่ 12 – 18 มิถุนายน 2567

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้าง วุฒิ ปวช.-ปวส. เปิดรับสมัค ...

กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร 13 – 14 มิถุนายน 2567

กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ / ไม่ต้องผ่าน ภาค ...

ธนาคารกสิกรไทย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา

ธนาคารกสิกรไทย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา D ...

หมวดหมู่งาน