องค์การสวนสัตว์ รับสมัครงาน ป.ตรี หลายสาขา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร 9 – 30 เมษายน 2567

หางานราชการ,งานราชการ,สอบราชการ,สมัครงงานราชการ,jobs-108,jobs-108.com,job-108

งานที่คุณอาจจะสนใจ?

องค์การสวนสัตว์ รับสมัครงาน ป.ตรี หลายสาขา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร 9 – 30 เมษายน 2567

 • รายละเอียดการรับสมัคร
 • ตำแหน่งที่รับสมัคร
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย จำนวน 2 อัตรา สังกัดสำนักพัฒนากายภาพและจัดการสิ่งแวดล้อม
 • สังกัด : องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย
 • จำนวน 2 อัตรา
 • ตำแหน่ง :  วิศวกรโยธา 3 (3-6) สังกัด : องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย
  ฝ่าย : ฝ่ายออกแบบและพัฒนาสวนสัตว์ ระดับ : 3
  คุณวุฒิ : สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร์ อัตตราเงินเดือน : 15,000 บาท
  ประสบการณ์ :
  – สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
  – สามารถใช้โปรแกรมคำนวณโครงสร้าง , เขียนแบบ AutoCAD, Microsoft Office ได้
  – สามารถคำนวณราคากลาง และควบคุมงานก่อสร้างได้
 • ตำแหน่ง : นักภูมิสารสนเทศ 3 สังกัด : องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย
  ฝ่าย : ฝ่ายภูมิสารสนเทศ ระดับ : 3
  คุณวุฒิ : สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ภูมิสถาปนิก อัตตราเงินเดือน : 15,000 บาท
  ประสบการณ์ :
  – สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ภูมิสถาปนิก หรือสาขาอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
  – สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐาน เช่น Microsoft office, QGIS, ArcGIS
 • รายละเอียดและใบสมัคร
 • การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย
 • จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักบริหารทุนมนุษย์ ฝ่ายสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์
 • ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (สบท.) สังกัด : สำนักบริหารทุนมนุษย์
 • คุณวุฒิ : สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ทางด้านการบริหารงานบุคคล รัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ อัตตราเงินเดือน : 15,000 บาท
 • รายละเอียดและใบสมัคร


งานอัฟเดท

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 350 อัตรา  ตั้งแต่ที่ 11 มิถุนายน 2567 – 2 กรกฎาคม 2567

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 350 อัตรา  ตั้งแต่ที่ 11 มิถุนายน 2 ...

กรมสรรพสามิต รับสมัครงาน / หลายตำแหน่ง / มัธยม ปวช. ปวส. ป.ตรี / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / ตั้งแต่ 20 – 27 พ.ค. 2567

กรมสรรพสามิต รับสมัครงาน / หลายตำแหน่ง / มัธยม ปวช. ปวส. ป.ตรี / ไม่ต้องผ่าน ภาค ...

หมวดหมู่งาน