สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เปิดรับสมัครงานพนักงานราชการ ป.ตรี หลายสาขา เงินเดือน 18000 สมัคร 20 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2566

หางานราชการ,งานราชการ,สอบราชการ,สมัครงงานราชการ,jobs-108,jobs-108.com,job-108

งานที่คุณอาจจะสนใจ?

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เปิดรับสมัครงานพนักงานราชการ ป.ตรี หลายสาขา / เงินเดือน 18000 / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร  20 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2566

แนวข้อสอบสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร (กดดู)

แนวข้อสอบพนักงานราชการ (กดดู)

 • ตำแหน่ง นักวิชาการมาตรฐาน
 • เงินเดือน 18000 บาท
 • ประเภท บริหารทั่วไป
 • จำนวน 2 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา  ปริญญาตรี
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกัน
 • ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
 • สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
 • สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
 • สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
 • หรือสาขาวิชาวิทยาศาตร์เกษตร จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง
 • เปิดรับสมัคร  20 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2566
 • สมัครทาง https://acfs.thaijobjob.com/
งานอัฟเดท

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 350 อัตรา  ตั้งแต่ที่ 11 มิถุนายน 2567 – 2 กรกฎาคม 2567

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 350 อัตรา  ตั้งแต่ที่ 11 มิถุนายน 2 ...

กรมสรรพสามิต รับสมัครงาน / หลายตำแหน่ง / มัธยม ปวช. ปวส. ป.ตรี / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / ตั้งแต่ 20 – 27 พ.ค. 2567

กรมสรรพสามิต รับสมัครงาน / หลายตำแหน่ง / มัธยม ปวช. ปวส. ป.ตรี / ไม่ต้องผ่าน ภาค ...

หมวดหมู่งาน