งานราชการพนักงานราชการ 191 อัตรา วุฒิ ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี เงินเดือนสูงสุด 18,370 บาท

หางานราชการ,งานราชการ,สอบราชการ,สมัครงงานราชการ,jobs-108,jobs-108.com,job-108

งานที่คุณอาจจะสนใจ?

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน 39 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่  15 – 28  มิถุนายน 2566

แนวข้อสอบพนักงานราชการ (คลิกเลยที่นี่)

แนวข้อสอบข้าราชการ (คลิกเลยที่นี่)

ประกาศการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานหรือจ้างเป็นลูกจ้าง ททท.

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ปริญญาโท (ระดับ 4)
1. นักทรัพยากรบุคคล 4 จำนวน 1 อัตรา
2. พนักงานวางแผน 4 จำนวน 6 อัตรา
3. พนักงานสารสนเทศ 4 จำนวน 1 อัตรา

ปริญญาตรี (ระดับ 3)
4. นิติกร 3 จำนวน 6 อัตรา
5.  วิศวกร 3 จำนวน 1 อัตรา
6. ช่างเทคนิค 3 จำนวน 1 อัตรา
7. มัณฑนากร 3 จำนวน 1 อัตรา
8. นักบัญชี 3 จำนวน 3 อัตรา
9. พนักงานการเงิน 3 จำนวน 5 อัตรา
10. พนักงานระบบงานคอมพิวเตอร์ 3 จำนวน 4 อัตรา
11. นักเทคโนโลยีการถ่ายภาพ 3 จำนวน 1 อัตรา

ลูกจ้าง ททท. (ลูกจ้างประจำ)
12. ลูกจ้างทำหน้าที่นิติกร จำนวน 1 อัตรา
13. ลูกจ้างทำหน้าที่พนักงานบริหารทั่วไป จำนวน 3 อัตรา
14. ลูกจ้างทำหน้าที่ช่างเทคนิค จำนวน 3 อัตรา
15. ลูกจ้างทำหน้าที่พนักงานการเงิน จำนวน 1 อัตรา
16 ลูกจ้างทำหน้าที่พนักงานวางแผน จำนวน 1 อัตรา

การรับสมัคร
1. เปิดรับสมัครทางระบบ Onine ตั้งแต่วันที่  15 – 28  มิถุนายน 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ทาง Website http:/job. tourismthailand.org
2. ผู้สมัครสอบต้องกรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอน
ที่กำหนดในระเบียบการรับสมัคร
3. ผู้สมัครสอบต้องมีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิ
สมัครสอบ โดยต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติของสถานศึกษานั้น ภายในวันปิดรับสมัครสอบ ทั้งนี้ การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาบัตรของสถานศึกษาใดจะถือตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบเกี่ยวกับการสำร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์


กรมกิจการเด็กและเยาวชน เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 28 อัตรา (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) รับสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ตั้งแต่วันที่วันที่ 19 – 23 มิถุนายน 2566

ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง รับสมัครบุคคเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2566 (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค)

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ (ส่วนกลาง)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
รายละเอียดตามไฟล์แนบประกาศรับสมัคร

2.ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
รายละเอียดตามไฟล์แนบประกาศรับสมัคร

3.เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม
(บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
รายละเอียดตามไฟล์แนบประกาศรับสมัคร

4.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
รายละเอียดตามไฟล์แนบประกาศรับสมัคร

5.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล(บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
รายละเอียดตามไฟล์แนบประกาศรับสมัคร

6.นักจิตวิทยา(บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
รายละเอียดตามไฟล์แนบประกาศรับสมัคร

7. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
รายละเอียดตามไฟล์แนบประกาศรับสมัคร

8. ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยอง)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
รายละเอียดตามไฟล์แนบประกาศรับสมัคร

9.นักจิตวิทยา(บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยอง)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
รายละเอียดตามไฟล์แนบประกาศรับสมัคร

10. ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม(บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรี)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
รายละเอียดตามไฟล์แนบประกาศรับสมัคร

11. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาสังคม
(บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรี)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
รายละเอียดตามไฟล์แนบประกาศรับสมัคร

12. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเลย)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
รายละเอียดตามไฟล์แนบประกาศรับสมัคร

13. ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
รายละเอียดตามไฟล์แนบประกาศรับสมัคร

14. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 10,430 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
รายละเอียดตามไฟล์แนบประกาศรับสมัคร

15. พนักงานบริการ(บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 11,280 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
รายละเอียดตามไฟล์แนบประกาศรับสมัคร

16. ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม(บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
รายละเอียดตามไฟล์แนบประกาศรับสมัคร

17. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
รายละเอียดตามไฟล์แนบประกาศรับสมัคร

18. ตำแหน่งครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ชั้น 2 (สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุงจังหวัดชลบุรี)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
รายละเอียดตามไฟล์แนบประกาศรับสมัคร

19. ตำแหน่งครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ชั้น 2 (สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราชจังหวัดปทุมธานี)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 11,280 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
รายละเอียดตามไฟล์แนบประกาศรับสมัคร

20. ตำแหน่งพี่เลี้ยง (สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพรจังหวัดปทุมธานี)
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 10,430 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
รายละเอียดตามไฟล์แนบประกาศรับสมัคร

21. ตำแหน่งครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ชั้น 3 (สถานคุมครองสวัสดิภาพเด็กขอนแก่นจังหวัดขอนแก่น)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
รายละเอียดตามไฟล์แนบประกาศรับสมัคร

22.  ตำแหน่งครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ชั้น 2 (สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กจังหวัดระยอง)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
รายละเอียดตามไฟล์แนบประกาศรับสมัคร

23. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาสังคม(สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กจังหวัดระยอง)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 10,430 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
รายละเอียดตามไฟล์แนบประกาศรับสมัคร

24. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาสังคม
(สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 10,430 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
รายละเอียดตามไฟล์แนบประกาศรับสมัคร

25. ตำแหน่งพนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก (สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
รายละเอียดตามไฟล์แนบประกาศรับสมัคร

26. ตำแหน่งพี่เลี้ยง
(สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
รายละเอียดตามไฟล์แนบประกาศรับสมัคร

การรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครพิมพ์ใบสมัครตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ๒ พร้อมกรอก รายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์และแนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตามข้อ ๓.๒ ส่งไปยัง สถานที่จัดส่งใบสมัครของแต่ละตําแหน่ง (เลือกสมัครได้เพียง ๑ ตําแหน่งเท่านั้น) รายละเอียด ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ๑ และเขียนที่มุมซองให้ชัดเจนว่า “สมัครสอบพนักงานราชการส่วนภูมิภาค” โดยให้ผู้มีอาชีพรับจ้างส่งพัสดุ เช่น บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จํากัด เป็นต้น เป็นผู้ส่งเอกสารด่วนพิเศษ (EMS) ระหว่างวันที่ 19 – 23 มิถุนายน 2566 โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม ในการสมัคร
ทั้งนี้ จะถือวันและเวลาที่ผู้มีอาชีพรับจ้างส่งพัสดุต้นทางประทับตรารับฝากเป็นวันที่ สมัครสอบ และเอกสารที่ผู้มีอาชีพรับจ้างส่งพัสดุต้นทางประทับตรารับฝากก่อนวันที่ 19 มิถุนายน 2566 และหลังวันที่ 23 มิถุนายน 2566 จะไม่ได้รับการพิจารณา

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัคร ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ (ส่วนกลาง)
ไฟล์ประกาศรับสมัคร (ส่วนภูมิภาค)


การท่าเรือแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน 18 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 22 มิถุนายน 2566

ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งนักบัญชี 6
จำนวน 5 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
–  ได้รับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี และสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำนักงานได้

2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 6
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ได้รับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิทยาศาสตร์ หรือ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

3. ตำแหน่งพนักงานสื่อสาร 5
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 12,690 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาไฟฟ้า หรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยี
โทรคมนาคม และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

4. ตำแหน่งพนักงานช่างกลเรือ 4
จำนวน 3 อัตรา
เงินเดือน 10,740 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาวิชาช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หรือสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนชุมพลทหารเรือ พรรคพิเศษ (เหล่ายุทธโยธาช่างอิเล็กทรอนิกส์)
– ได้รับประกาศนียบัตรไม่ต่ํากว่าคนใช้เครื่องจักรยนต์ชั้นหนึ่ง หรือประกาศนียบัตรลูกเรือเข้ายามฝ่ายช่างกลของเรือกลเดินทะเล หรือประกาศนียบัตรลูกเรือเข้ายามฝ่ายช่างกลของเรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่ง จากกรมเจ้าท่า

5. ตำแหน่งพนักงานสำรวจร่องน้ำ 4
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 10,740 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาสถาปัตยกรรม หรือสาขาวิชาก่อสร้าง หรือสาขาวิชาโยธา และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

6. ตำแหน่งนักวิชาการ 6
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ได้รับปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาสิ่งแวดล้อม หรือปริญญาตรีวิศวครรมศาสตร์ สาขาสิ่งแวดล้อม และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้

7. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 6
จำนวน 4 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ได้รับปริญญาตรีทางบัญชี หรือบริหารธุรกิจ (สาขาการตลาด หรือการเงินและการธนาคาร หรือการจัดการ) หรือวิทยาศาสตร์ (สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ) และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้

8. ตำแหน่งพนักงานช่างกลเรือ 3
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 10,150 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ผู้สมัครต้องเป็นชาย ว่ายน้ำเป็น มีความรู้ไม่ต่ํำกว่า มัธยมศึกษาตอนต้น และได้รับประกาศนียบัตรไม่ต่ํำกว่าคนใช้เครื่องยนต์ชั้นหนึ่ง หรือประกาศนียบัตรลูกเรือ เข้ายามฝ่ายช่างกลของเรือกลเดินทะเล หรือประกาศนียบัตรลูกเรือเข้ายามฝ่ายช่างกลของเรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่ง
จากกรมเจ้าท่า

การรับสมัคร
ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 –  22 มิถุนายน 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซค์  https://port.thaijobjob.com/


การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน 16  อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 6 – 22 มิถุนายน 2566

ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 92/2566 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. นิติกร 5 (สังกัดกองกฎหมายและระเบียบ)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000-18,900 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ปริญญาตรีทางนิติศาสตร

2.  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 5 ( สังกัดกองพัฒนาระบบงานดิจิทัล)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000-18,900 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ปริญญาตรีทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือวิศวกรรมซอฟต์แวร์
หรือวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

3. นักบริหารงานทั่วไป 5 (สังกัดกองพัฒนาระบบงานดิจิทัล)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000-18,900 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ปริญญาตรีทางด้านบริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ /การจัดการ ระบบเทคโนโลยีสาสนเทศ/การจัดการสารสนเทศ หรือปริญญาอื่นที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศหรือคอมพิวเตอร์

4. นักบริการการลงทุน 5 (สังกัด กองลูกค้าสัมพันธ)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000-18,900 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ปริญญาตรีทางด้านบริหารธุรกิจ ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ มนุษยศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์สังคมศาสตร์ หรือปริญญาที่เกี่ยวข้องทางด้านการตลาด

5. เศรษฐกร 5 (สังกัดกองบริหารการลงทุน)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000-18,900 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ปริญญาตรีทางเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ บัญชี พาณิชยศาสตร์ การเงินการธนาคาร

6. นักวิเคราะห์ 6 (สังกัดกองพัฒนาธุรกิจ)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,900-24,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาตรีหรือปริญญาโททางเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ บัญชี พาณิชยศาสตร์ การเงินการธนาคาร
คุณสมบัติของผู้สมัครระดับ 6
1. หากผู้สมัครใช้คุณวุฒิปริญญาตรีในการสมัครผู้สมัครจะต้องมีประสบการณ์ในการท างานทางด้านการวิเคราะห์ หรือที่เกี่ยวข้อง มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี (ต้องแนบเอกสารแสดงประสบการณ์ในระบบรับสมัครเพื่อใช้ในการตรวจสอบคุณสมบัติ) หรือ
2. หากใช้คุณวุฒิปริญญาโทในการสมัครผู้สมัครจะมีหรือไม่มีประสบการณ์ในการท างานก็ได้

7. นักบริหารการเงิน 5 (สังกัด กองการเงิน)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000-18,900 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ปริญญาตรีทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ การเงินการธนาคารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์

8. นักบัญชี 5 (สังกัดส านักงานนิคมอุตสาหกรรม นครหลวง)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000-18,900 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ปริญญาตรีทางบัญชี หรือที่เกี่ยวข้องทางด้านบัญชี
9. นักบริหารการเงิน 5  (สังกัด สำนักงานนิคมอุตสาหกรรม นครหลวง)

จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000-18,900 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ปริญญาตรีทางบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ บัญชี การเงินการธนาคาร

10. วิศวกร 5  (สังกัด สำนักงานนิคมอุตสาหกรรม สินสาคร )
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000-18,900 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร์สาขาสิ่งแวดล้อม/อุตสาหการ
– ต้องมีใบประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรม ฯ (ใบ กว.)

11. นักบัญชี 5 สังกัด (สำนักงานนิคมอุตสาหกรรม ภาคเหนือ)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000-18,900 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ปริญญาตรีทางบัญชี หรือที่เกี่ยวข้องทางด้านบัญช

12. นักบริหารการเงิน 5 (สังกัด สำนักงานนิคมอุตสาหกรรม บางพลี)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000-18,900 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ปริญญาตรีทางบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ บัญชี การเงินการธนาคาร

13. วิศวกร 5 (สังกัด สำนักงานนิคมอุตสาหกรรม ทีเอฟดี)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000-18,900 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร์สาขาโยธา หรือที่เกี่ยวข้องกับโยธาและการก่อสร้าง
– ต้องมีใบประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรม ฯ (ใบ กว.)

14. วิศวกร 5  (สังกัด สำนักงานนิคมอุตสาหกรรม อาร์ไอแอล)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000-18,900 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร์สาขาโยธา หรือที่เกี่ยวข้องกับโยธาและการก่อสร้าง
– ต้องมีใบประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรม ฯ (ใบ กว.)

15. นักบัญชี 5สังกัด (สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรม มาบตาพุด)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000-18,900 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ปริญญาตรีทางบัญชี หรือที่เกี่ยวข้องทางด้านบัญชี

16. นักบริหารการเงิน 5 (สังกัด สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรม มาบตาพุด)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000-18,900 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ปริญญาตรีทางบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ บัญชีการเงินการธนาคาร

การรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขัน สมัครผ่านระบบรับสมัครงานหน้าเว็ปไซต์ กนอ. ตั้งแต่ วันที่ 6 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)  ที่เว็ป ไซต์ https://ieat.thaijobjob.com/ หรือสอบถาม ข้อมูลได้ที่ 0 2253 0561 ต่อ 1179 ในวันและเวลาราชการ


กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 38 อัตรา (อัตราว่างทั่วประเทศ) รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12 – 16  มิถุนายน 2566

ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2

ชื่อตำแหน่งและสังกัด
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
101 ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม ปฏิบัติงานนิคมสร้างตนเองกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
จำนวน 1 อัตรา
102 ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม ปฏิบัติงานนิคมสร้างตนเองลำน้ำอุน จังหวัดสกลนคร
จำนวน 1 อัตรา
103 ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม ปฏิบัติงานนิคมสร้างตนเองโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
จำนวน 1 อัตรา
104 ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ปฏิบัติงานศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดตาก
จำนวน 1 อัตรา
105 ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ปฏิบัติงานศูย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดบุรีรัมย์
จำนวน 1 อัตรา
106 ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ปฏิบัติงานศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จำนวน 1 อัตรา
107 ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ปฏิบัติงานศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเลย
จำนวน 1 อัตรา
108 ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ปฏิบัติงานศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดศรีสะเกษ
จำนวน 1 อัตรา
109 ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติงานกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
จำนวน 1 อัตรา
110 ตำแหน่งนิติกร ปฏิบัติสำนักงานเลขานุการกรม กลุ่มกฎหมาย จำนวน 2 อัตรา

กลุ่มงานเทคนิค
111 ตำแหน่งพนักงานคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงานศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดฉะเชิงเทรา
จำนวน 1 อัตรา
112 ตำแหน่งพนักงานคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงานนิคมสร้างตนเองลำน้ำอุ่น จังหวัดสกลนคร
จำนวน 1 อัตรา
113 ตำแหน่งนายช่างสำรวจ ปฏิบัตินิคมสร้างตนเองโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
จำนวน 1 อัตรา
114 ตำแหน่งนายช่างรังวัด ปฏิบัติงานนิคมสร้างตนเองธารโต จังหวัดยะลา
จำนวน 1 อัตรา
115 ตำแหน่งนายช่างเทคนิค ปฏิบัติงานสำนักงานเสขานุการกรม กลุ่มพัสดุและบริหาร
ทรัพย์สิน จำนวน 2 อัตรา
116 ตำแหน่งครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ชั้น 3 ปฏิบัติงานสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี
จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 อัตรา

กลุ่มงานบริการ

117 ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาสังคม ปฏิบัติงานนิคมสร้างตนเองปากจั่น จังหวัดระนอง
จำนวน 1 อัตรา
118 ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาสังคม ปฏิบัติงานนิคมสร้างตนเองกึ่วลม จังหวัดลำบ่าง
จำนวน 1 อัตรา
119 ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาสัง่คม ปฏิบัติงานนิคมสร้างตนเองโนนสัง
จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 1 อัตรา
120 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนราธิวาส
จำนวน 1 อัตรา
121 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงานศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 อัตรา
122 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงานศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
จังหวัดนราธิวาส จำนวน 1 อัตรา
123 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงานศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 1 อัตรา
124 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงานนิคมสร้างตนเองกระเสียว
จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 1 อัตรา
125 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงานศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง
จังหวัดพะเยา จำนวน 1 อัตรา
126 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงานศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง
จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 1 อัตรา
127 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ปฏิบัติงานกองพัฒนาสังคมกลุ่มเป้าหมายพิเศษ
จำนวน 1 อัตรา
128 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ปฏิบัติงานศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดปทุมธานี
จำนวน 1 อัตรา
124 ตำแหน่งพนักงานบริการ ปฏิบัติงานสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา
จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 อัตรา
130 ตำแหน่งพนักงานบริการ ปฏิบัติงานศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดขอนแก่น
จำนวน 1 อัตรา
131 ตำแหน่งพนักงานบริการ ปฏิบัติงานศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครนายก
จำนวน 1 อัตรา
132 ตำแหน่งพนักงานบริการ ปฏิบัติงานศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครสวรรค์
จำนวน 1 อัตรา
133 ตำแหน่งพนักงานบริการ ปฏิบัติงานศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดปัตตานี
จำนวน 3 อัตรา
134 ตำแหน่งพนักงานบริการ ปฏิบัติงานศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเพชรบุรี
จำนวน 1 อัตรา
135 ตำแหน่งพนักงานบริการ ปฏิบัติงานศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสระแก้ว
จำนวน 1 อัตรา
136 ตำแหน่งพนักงานบริการ ปฏิบัติงานศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดหนองคาย
จำนวน 1 อัตรา
137 ตำแหน่งผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์ ปฏิบัติงานสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน
จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ปรากฏตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12 – 16  มิถุนายน 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://dsdw.thaijobjob.com/


แนวข้อสอบพนักงานราชการ (คลิกเลยที่นี่)

แนวข้อสอบข้าราชการ (คลิกเลยที่นี่)งานอัฟเดท

เปิดสอบ ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ประจำปี 2567 จำนวน 400 อัตรา

 เปิดสอบ ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ประจำปี 2567 จำนวน 400 อัตรา คุณสมบัติ อายุ 18-35 ...

หมวดหมู่งาน