ธ.ก.ส. เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานธุรการ เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 26 มิ.ย. – 1567

หางานราชการ,งานราชการ,สอบราชการ,สมัครงงานราชการ,jobs-108,jobs-108.com,job-108

งานที่คุณอาจจะสนใจ?

ธ.ก.ส. เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน  เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 26 มิ.ย. – 1567

ประกาศ สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดปทุมธานี เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานธุรการ เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 26 มิ.ย. – 15 ก.ค. 2567

ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานธุรการ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 11,520 บาท เนเพิ่มพิเศษ 1,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– บุคคลทั่วไปต้องมีอายุตั้งแต่ 18-30 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่สมัคร
– สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ด้านการตลาด บัญชี
เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประชาสัมพันธ์ การเงินและการธนาคาร ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจค้าปลีก ภาษาต่างประเทศธุรกิจ การจัดการผลิตภัณฑ์
การจัดการโลจิสติกส์ การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงาน พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์
จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง
– มีชื่อของตนเองในทะเบียนบ้านที่อยู่ในจังหวัดปทุมธานี นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา
กรุงเทพมหานคร นครปฐม สมุทรสาคร และสมุทรปราการ โดยคำนึงถึงความสามารถในการเดินทางจากที่พัก
ไปปฏิบัติหน้าที่ได้ทันเวลาที่ธนาคารกำหนดและให้นับระยะเวลารวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่สิ้นสุด
การรับสมัคร

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : สำนักงาน ธกส. จังหวัดปทุมธานี 62/4 ถนนพัฒนสัมพันธ์ ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
วันที่เปิดรับสมัคร : 26 มิ.ย. – 15 ก.ค.งานอัฟเดท

กรมอุตุนิยมวิทยา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม – 14 สิงหาคม พ.ศ. 2567

กรมอุตุนิยมวิทยา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ ...

สิงห์ คอร์เปอเรชั่น เปิดรับสมัครพนักงาน หลายอัตรา ปวช. ปวส. ป.ตรี ทุกสาขาและ อื่นๆ หลายจังหวัด

สิงห์ คอร์เปอเรชั่น เปิดรับสมัครพนักงาน หลายอัตรา ปวช. ปวส. ป.ตรี ทุกสาขาและ อื่ ...

กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 11 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 16 – 25 กรกฎาคม 2567

กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 11 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ...

กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครสอบเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) 200 อัตรา ทั่วประเทศ

กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครสอบเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) 200 อัตรา ทั่วประเทศ กรมการ ...

หมวดหมู่งาน