กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร – 5 กรกฎาคม 67

หางานราชการ,งานราชการ,สอบราชการ,สมัครงงานราชการ,jobs-108,jobs-108.com,job-108

งานที่คุณอาจจะสนใจ?

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร – 5 กรกฎาคม 67

ตำแหน่ง : นายช่างภาพปฏิบัติงาน
เงินเดือน : 10340 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
รายละเอียดวุฒิ : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางเทคโนโลยีการถ่ายภาพ ทางการถ่ายภาพ ทางการถ่ายภาพและวีดิทัศน์ ทางการถ่ายภาพและภาพยนตร์ ทางเทคโนโลยีการถ่ายภาพและวีดิทัศน์

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน
เงินเดือน : 12650 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการออกแบบ

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก สามารถสมัครได้ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
(E-mail) : person.cad@m-societygo.th ในรูปแบบไฟล์ PDFตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2567เวลา 08.30 น. ถึงวันที่ 5 กรกฏาคม 2567 เวลา 16.30 น. และให้ยืนยันการส่งใบสมัครที่หมายเลข

0 2659 6484 , 0 2659 6451 (การส่งใบสมัครจะสมบูรณ์เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับหลักฐานการสมัครทาง
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ครบถ้วน และได้รับการแจ้งตอบกลับทาง E-mail จากเจ้าหน้าที่แล้ว)

เอกสารประกอบการสมัครสอบและใบสมัครงาน – ไฟล์ 

แนวข้อสอบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (กดดู)

แนวข้อสอบงานราชการ(กดดู)งานอัฟเดท

กรมอุตุนิยมวิทยา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม – 14 สิงหาคม พ.ศ. 2567

กรมอุตุนิยมวิทยา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ ...

สิงห์ คอร์เปอเรชั่น เปิดรับสมัครพนักงาน หลายอัตรา ปวช. ปวส. ป.ตรี ทุกสาขาและ อื่นๆ หลายจังหวัด

สิงห์ คอร์เปอเรชั่น เปิดรับสมัครพนักงาน หลายอัตรา ปวช. ปวส. ป.ตรี ทุกสาขาและ อื่ ...

กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 11 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 16 – 25 กรกฎาคม 2567

กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 11 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ...

กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครสอบเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) 200 อัตรา ทั่วประเทศ

กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครสอบเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) 200 อัตรา ทั่วประเทศ กรมการ ...

หมวดหมู่งาน