ธ.ก.ส. รับสมัครผู้ช่วยพนักงานลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) จำนวน 18 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ – 18 ตุลาคม 2566

หางานราชการ,งานราชการ,สอบราชการ,สมัครงงานราชการ,jobs-108,jobs-108.com,job-108

งานที่คุณอาจจะสนใจ?

ธ.ก.ส. รับสมัครผู้ช่วยพนักงานลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) จำนวน 18 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ – 18 ตุลาคม 2566

แนวข้อสอบธ.ก.ส. (กดดู)

แนวข้อสอบพนักงานราชการ (กดดู)

ประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เรื่อง การสรรหาบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงาน
ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) ประจำปีบัญชี 2566 ด้วยธนาคารจะดำเนินการสรหาคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานตำแหน่งผู้ช่วย พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการตอบปัญหาข้อชักถามให้บริการข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของธนาคารทางโทรศัพท์ งานรับแจ้งอายัดบัตร ATM การรับข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ

จากลูกค้าทางโทรศัพท์ เป็นต้น โดยมีรายละเอียดการสอบคัดเลือก ดังนี้

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ผู้ช่วยพนักงานลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) ประเภทที่ 1 เป็นตำแหน่งที่มิใช่พนักงาน
จำนวน 18 อัตรา

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
2.1 อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2566)
2.2 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา จาก
สถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง โดยเป็นผู้ผ่านเกณฑ์การสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไปของ ธ.ก.ส.
ปีบัญชี 2566 (รายละเอียดตามประกาศ https://www.baac.or.th/th/content-job.php
2.3 สามารถพิมพ์ดีดได้ไม่ต่ำกว่า 25 คำ/นาที
2.4 มีทักษะด้านการฟังและการอ่าน สามารถจับประเด็นและสรุปความได้
2.5 มีทักษะด้านการสื่อสาร สามารถสื่อสารได้อย่างชัดเจน เข้าใจ และตรงประเด็น
2.6 สามารถทำงานเป็นกะ ตามที่ธนาคารกำหนดได้ โดยไม่มีเงื่อนไข
2.7 มีน้ำเสียงไพเราะ มีใจรักในงานให้บริการอย่างแท้จริง
2.8 มีความมั่นคงทางอารมณ์ สามารถควบคุมอารมณ์ได้ดีในสถานการณ์ที่กดดัน เร่งรัด
สามารถแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดีพอสมควร และสามารถปฏิบัติงานภายใต้ความกดดันสูง
2.9 ต้องปฏิบัติงานในจังหวัดกรุงเทพมหานครได้
2.10 หากสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศอื่น ๆ ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

3. การรับสมัคร
3.1 ผู้สมัครสามารถสมัครผ่านหน้าเว็บไชต์ https://www.baac.or.th/th/content-job.php
ตั้งแต่วันที่ 11 – 18 ตุลาคม 2566

 งานอัฟเดท

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครงานพนักงาน 10 อัตรา รับสมัคร 24 มิถุนายน – 9 กรกฎาคม 2567

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครงานพนักงาน 10 อัตรา รับสมัครระหว่างวัน ...

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดรับสมัครพนักงาน ป.ตรี หลายสาขา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร online – 19 มิถุนายน 2567

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดรับสมัครพนักงาน ป.ตรี หลายสาขา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ข ...
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้าง วุฒิ ปวช.-ปวส. เปิดรับสมัครภายในวันที่ 12 – 18 มิถุนายน 2567

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้าง วุฒิ ปวช.-ปวส. เปิดรับสมัค ...

กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร 13 – 14 มิถุนายน 2567

กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ / ไม่ต้องผ่าน ภาค ...

หมวดหมู่งาน