กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดรับสมัครพนักงาน ป.ตรี ทุกสาขา ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. ตั้งแต่ 2 – 20 ตุลาคม 2566

หางานราชการ,งานราชการ,สอบราชการ,สมัครงงานราชการ,jobs-108,jobs-108.com,job-108

งานที่คุณอาจจะสนใจ?

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดรับสมัครพนักงาน ป.ตรี ทุกสาขา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / ตั้งแต่ 2 – 20 ตุลาคม 2566

แนวข้อสอบกรมฝนหลวงและการบินเกษตร (กดดู)

แนวข้อสอบพนักงานราชการ (กดดู)

 • กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
 • ตำแหน่งที่รับสมัคร : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 ตำแหน่ง
 • อัตราค่าจ้าง : เดือนละ 15,000 บาท
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กทม.
 • ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 • ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการภายในกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
 • ประกอบด้วยการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ (ตัวชี้วัด) การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)การควบคุมภายใน และปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • จบการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
 • มีความประพฤติเรียบร้อย สุขภาพร่างกายแข็งแรง เหมาะสมกับต าแหน่งงานที่รับผิดชอบ พร้อมทั้งมีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี
 • ใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะโปรแกรม Word, Excel, PowerPoint
 • วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
 • ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม – 20 ตุลาคม 2566
 • ณ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (ชั้น 4) กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 2345 ถนนพหลโยธินแขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
 • โทรศัพท์ 02-109-5100-18 ต่อ 910, 911 ในวันและเวลาราชการ ทั้งนี้ ในวันสมัครจะมีการทดสอบการใช้งานคอมพิวเตอร์งานอัฟเดท

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 350 อัตรา  ตั้งแต่ที่ 11 มิถุนายน 2567 – 2 กรกฎาคม 2567

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 350 อัตรา  ตั้งแต่ที่ 11 มิถุนายน 2 ...

กรมสรรพสามิต รับสมัครงาน / หลายตำแหน่ง / มัธยม ปวช. ปวส. ป.ตรี / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / ตั้งแต่ 20 – 27 พ.ค. 2567

กรมสรรพสามิต รับสมัครงาน / หลายตำแหน่ง / มัธยม ปวช. ปวส. ป.ตรี / ไม่ต้องผ่าน ภาค ...

กรมที่ดิน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 145 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 4 – 24 มิถุนายน 2567

กรมที่ดิน  เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ  145 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ...

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครบุคคลภายนอกเข้าปฏิบัติงาน ป.ตรี ทุกสาขา และ อื่นๆ สมัคร 27 พ.ค. – 7 มิ.ย. 2567

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครบุคคลภายนอกเข้าปฏิบัติงาน ป.ตรี ทุกสาขา และ อื่นๆ สม ...

หมวดหมู่งาน