สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 899 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม – 10 เมษายน 2567

หางานราชการ,งานราชการ,สอบราชการ,สมัครงงานราชการ,jobs-108,jobs-108.com,job-108

งานที่คุณอาจจะสนใจ?

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 899 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม – 10 เมษายน 2567

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 899 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม – 10 เมษายน 2567
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ตามโครงการความร่วมมือคัดเลือกกำลังคนอาชีวศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2567

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน ก.ก.) จะดำเนินการคัดเลือก
ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามโครงการความร่วมมือคัดเลือก
กำลังคนอาชีวศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2567
ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือคัดเลือกกำลังคนอาชีวศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ

แนวข้อสอบกรุงเทพมหานคร(กดดู)

แนวข้อสอบงานราชการ (กดดู)

#1. ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง
ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวน 12 ตำแหน่ง อัตราว่าง จำนวน 899  อัตรา
1.1 เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน จำนวน 39 อัตรา
1.2 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 255 อัตรา
1.3 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 167 อัตรา
1.4 เจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน จำนวน 6 อัตรา
1.5 นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน จำนวน 32 อัตรา
1.6 นายช่างเทตนิคปฏิบัติงาน จำนวน 6 อัตรา
1.7 นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน จำนวน 10 อัตรา
1.8 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน จำนวน 183 อัตรา
1.9 นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน จำนวน 5 อัตรา
1.10 นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน จำนวน 20 อัตรา
1.11 พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน จำนวน 175 อัตรา
1.12 โภชนากรปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา

#2. อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ
ผู้ผ่านการคัดเสือกที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง จะได้รับเงินเดือน ดังนี้
2.1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) อัตราเงินเดือน 9,400 บาท

#3. การรับสมัครคัดเลือก
ผู้ประสงค์ จะสมัครคัดเลือกสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม – 10 เมษายน 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

เว็บไซต์สมัคร https://bma-csc.bangkok.go.th/bkkselection/

 งานอัฟเดท

กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / ตั้งแต่ 22 – 26 เมษายน 2567

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ  / ไม่ต้องผ ...

กรมทรัพยากรน้ำ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 68 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน – 23 พฤษภาคม 2567

กรมทรัพยากรน้ำ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 68 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 30 เมษาย ...

ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเข้าเป็นพนักงาน / ป.ตรี หลายสาขา และ อื่นๆ หลายตำแหน่ง

ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเข้าเป็นพนักงาน / ป.ตรี หลายสาขา และ อื่นๆ ห ...

หมวดหมู่งาน