กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 40 ตำแหน่ง เปิดรับสมัคร 25 – 29 มีนาคม พ.ศ. 2567

หางานราชการ,งานราชการ,สอบราชการ,สมัครงงานราชการ,jobs-108,jobs-108.com,job-108

งานที่คุณอาจจะสนใจ?

กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 40 ตำแหน่ง เปิดรับสมัคร 25 – 29 มีนาคม พ.ศ. 2567

1 ตำแหน่ง : นักจิตวิทยา (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น)
เงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. ได้รับวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชาจิตวิทยา
2. มีความรู้ในการทำงานด้านจิตวิทยา
(หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ โดยแนบหนังสือรับรองประสบการณ์มาพร้อมใบสมัคร)

2 ตำแหน่ง : พนักงานบริการ (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น)
เงินเดือน : 11,280 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา
2. เพศหญิง
3. มีความรู้ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่ง
(หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ โดยแนบหนังสือรับรองประสบการณ์มาพร้อมใบสมัคร)

3 ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี)
เงินเดือน : 13,800 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. ได้รับวุฒิประกาศนียบัติวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา
2. ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฏหมาย
มาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ปี และยังใช้งานได้อยู่จนถึงปัจจุบัน
(โดยมีสำเนาใบอนุญาตขับรถยนต์แนบมาพร้อมใบสมัคร)

4 ตำแหน่ง : นักสังคมสงเคราะห์ (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยนาท)
เงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. ได้รับวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
2. มีความรู้ในการทำงานด้านสังคมสงเคราะห์
(หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ โดยแนบหนังสือรับรองประสบการณ์มาพร้อมใบสมัคร)

5 ตำแหน่ง : นักสังคมสงเคราะห์ (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่)
เงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. ได้รับวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
2. มีประสบการณ์ทำงานด้านสังคมสงเคราะห์ และด้านสวัสดิการสังคม
(หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ โดยแนบหนังสือรับรองประสบการณ์มาพร้อมใบสมัคร)

6 ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี)
เงินเดือน : 13,800 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการบัญชี หรือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

7 ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด)
เงินเดือน : 13,800 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา
2. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สำนักงาน

8 ตำแหน่ง : นักจิตวิทยา (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรี)
เงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชาจิตวิทยา

9 ตำแหน่ง : นักจิตวิทยา (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลพบุรี)
เงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชาจิตวิทยา จิตวิทยาคลินิก หรือจิตวิทยาแนะแนว

10 ตำแหน่ง : นักจิตวิทยา (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน)
เงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชาจิตวิทยา หรือจิตวิทยาคลินิก

11 ตำแหน่ง : นักพัฒนาสังคม (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม)
เงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
2. มีความรู้ในการทำงานด้านพัฒนาสังคม
(หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ โดยแนบหนังสือรับรองประสบการณ์มาพร้อมใบสมัคร)

12 ตำแหน่ง : นักสังคมสงเคราะห์ (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร)
เงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. ได้รับวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
2. มีความรู้ในการทำงานด้านสังคมสงเคราะห์
(หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ โดยแนบหนังสือรับรองประสบการณ์มาพร้อมใบสมัคร)

13 ตำแหน่ง : นักจิตวิทยา (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว)
เงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา

14 ตำแหน่ง : นักสังคมสงเคราะห์ (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี)
เงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. ได้รับวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
2. มีความรู้ในการทำงานด้านสังคมสงเคราะห์
(หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
โดยแนบหนังสือรับรองประสบการณ์มาพร้อมใบสมัคร)

15 ตำแหน่ง : นักสังคมสงเคราะห์ (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์)
เงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. ได้รับวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
2. มีความรู้ในการทำงานด้านสังคมสงเคราะห์
(หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
โดยแนบหนังสือรับรองประสบการณ์มาพร้อมใบสมัคร)

16 ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองคาย)
เงินเดือน : 13,800 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สาขาวิชาการบัญชี
2. มีความรู้ในการทำงานด้านการเงินและบัญชี
(หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ โดยแนบหนังสือรับรองประสบการณ์มาพร้อมใบสมัคร

17 ตำแหน่ง : พนักงานบริการ (สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี)
เงินเดือน : 10,430 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน (เฉพาะการศึกษานอกโรงเรียน)
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน (เฉพาะการศึกษานอกโรงเรียน)
2. มีความรู้ในการทำงานด้านเด็ก
(หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ โดยแนบหนังสือรับรองประสบการณ์มาพร้อมใบสมัคร)

18 ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท)
เงินเดือน : 13,800 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการบัญชี
2. มีความรู้ในการทำงานด้านการเงินและบัญชี
(หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ โดยแนบหนังสือรับรองประสบการณ์มาพร้อมใบสมัคร)

19 ตำแหน่ง : นักพัฒนาสังคม (สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต จังหวัดปทุมธานี)
เงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
2. มีความรู้ในการทำงานด้านการพัฒนาสังคม หรือด้านการสังคมสงเคราะห์
(หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ โดยแนบหนังสือรับรองประสบการณ์มาพร้อมใบสมัคร)

20 ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต จังหวัดปทุมธานี)
เงินเดือน : 13,800 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สาขาวิชาการบัญชี
2. มีความรู้ในการทำงานด้านการเงินและบัญชี
(หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ โดยแนบหนังสือรับรองประสบการณ์มาพร้อมใบสมัคร)

21 ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ (สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี)
เงินเดือน : 13,800 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา
2. เพศหญิง

22 ตำแหน่ง : พี่เลี้ยง (สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี)
เงินเดือน : 10,430 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน (เฉพาะการศึกษานอกโรงเรียน) หรือ ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน (เฉพาะการศึกษานอกโรงเรียน) หรือ
วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา
(โดยให้รับอัตราค่าตอบแทนของวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย)
2. เพศหญิง

23 ตำแหน่ง : พี่เลี้ยง (สถานสงเคราะห์เด็กหญิงสระบุรี จังหวัดสระบุรี)
เงินเดือน : 10,430 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน (เฉพาะการศึกษานอกโรงเรียน)
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน (เฉพาะการศึกษานอกโรงเรียน)
2. เพศหญิง
3. อายุ 25 ปี ขึ้นไป
4. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลเด็กตามช่วงวัย มีความชำนาญในหน้าที่เป็นอย่างดี

24 ตำแหน่ง : พี่เลี้ยง (สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา)
เงินเดือน : 10,430 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน (เฉพาะการศึกษานอกโรงเรียน)
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน (เฉพาะการศึกษานอกโรงเรียน)

25 ตำแหน่ง : ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ชั้น 2 (สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช จังหวัดปทุมธานี)
เงินเดือน : 11,280 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา
2. เพศชาย
3. อายุ 25 ปีขึ้นไป
4. ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือผ่านการเรียน ร.ด. ปีที่ 3
(โดยมีหลักฐานการผ่าน หรือได้รับยกเว้นการเกณฑ์ทหารแนบมาพร้อมใบสมัคร)

26 ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม (สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช จังหวัดปทุมธานี)
เงินเดือน : 10,430 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน (เฉพาะการศึกษานอกโรงเรียน)
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ
เทียบได้ในระดับเดียวกัน (เฉพาะการศึกษานอกโรงเรียน)
2. เพศชาย
3. อายุ 25 ปีขึ้นไป
4. ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือผ่านการเรียน ร.ด. ปีที่ 3
(โดยมีหลักฐานการผ่าน หรือได้รับยกเว้นการเกณฑ์ทหารแนบมาพร้อมใบสมัคร)
5. มีใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย
(โดยมีสำเนาใบอนุญาตขับรถยนต์แนบมาพร้อมใบสมัคร)

27 ตำแหน่ง : พี่เลี้ยง (สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง จังหวัดขอนแก่น)
เงินเดือน : 10,430 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน (เฉพาะการศึกษานอกโรงเรียน) หรือ ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน (เฉพาะการศึกษานอกโรงเรียน) หรือ
วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา
(โดยให้รับอัตราค่าตอบแทนของวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย)
2. เพศหญิง
3. อายุ 18 – 55 ปี
4. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาได้ (ในรูปแบบการเข้าเวร)
5. มีประสบการณ์ในการดูแลเด็กอายุแรกเกิด – 6 ปี
(หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ โดยแนบหนังสือรับรองประสบการณ์มาพร้อมใบสมัคร)

28 ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่)
เงินเดือน : 13,800 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการบัญชี หรือการเงิน
2. มีความรู้ในการทำงานด้านการบัญชี การเงิน หรือพัสดุ
(หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ โดยแนบหนังสือรับรองประสบการณ์มาพร้อมใบสมัคร)

29 ตำแหน่ง : นักสังคมสงเคราะห์ (สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา จังหวัดสงขลา)
เงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. ได้รับวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
2. มีความรู้ในการทำงานด้านสังคมสงเคราะห์
(หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ โดยแนบหนังสือรับรองประสบการณ์มาพร้อมใบสมัคร)

30 ตำแหน่ง : พี่เลี้ยง (สถานสงเคราะห์เด็กปัตตานี จังหวัดปัตตานี)
เงินเดือน : 10,430 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน (เฉพาะการศึกษานอกโรงเรียน) หรือ ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมตอนปลาย หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน (เฉพาะการศึกษานอกโรงเรียน) หรือ
วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา
(โดยให้รับอัตราค่าตอบแทนของวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย)
2. เพศหญิง
3. อายุ 25 ปีขึ้นไป

31 ตำแหน่ง : พี่เลี้ยง (สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร จังหวัดปทุมธานี)
เงินเดือน : 10,430 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวน : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน (เฉพาะการศึกษานอกโรงเรียน) หรือ ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน (เฉพาะการศึกษานอกโรงเรียน) หรือ
วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา
(โดยให้รับอัตราค่าตอบแทนของวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย)
2. เพศหญิง
3. อายุ 23 ปีขึ้นไป

32 ตำแหน่ง : นักสังคมสงเคราะห์ (สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง จังหวัดระยอง)
เงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. ได้รับุฒิปริญญาตรีสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
2. มีความรู้ในการทำงานด้านสังคมสงเคราะห์
(หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ โดยแนบหนังสือรับรองประสบการณ์มาพร้อมใบสมัคร)

33 ตำแหน่ง : พี่เลี้ยง (สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง จังหวัดระยอง)
เงินเดือน : 10,430 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน (เฉพาะการศึกษานอกโรงเรียน) หรือ ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน (เฉพาะการศึกษานอกโรงเรียน) หรือ
วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา
(โดยให้รับอัตราค่าตอบแทนของวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย)
2. เพศชาย
3. อายุ 23 – 55 ปี

34 ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม (สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดชลบุรี)
เงินเดือน : 10,430 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน (เฉพาะการศึกษานอกโรงเรียน) หรือ ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน (เฉพาะการศึกษานอกโรงเรียน) หรือ
วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา
(โดยได้รับอัตราค่าตอบแทนของวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย)
2. เพศชาย
3. อายุ 25 – 50 ปี
4. มีความรู้ในการทำงานด้านเด็ก
(หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ โดยแนบหนังสือรับรองประสบการณ์มาพร้อมใบสมัคร)

35 ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม (สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดลำปาง)
เงินเดือน : 10,430 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน (เฉพาะการศึกษานอกโรงเรียน) หรือ ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน (เฉพาะการศึกษานอกโรงเรียน) หรือ
วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา
(โดยได้รับอัตราค่าตอบแทนของวุฒิประกาศนียบัตรชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย)

36 ตำแหน่ง : พี่เลี้ยง (สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดหนองคาย)
เงินเดือน : 10,430 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน (เฉพาะการศึกษานอกโรงเรียน)
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน (เฉพาะการศึกษานอกโรงเรียน)
2. มีความรู้ในการทำงานในการทำงานด้านเด็ก
(หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ โดยแนบหนังสือรับรองประสบการณ์มาพร้อมใบสมัคร)

37 ตำแหน่ง : นักสังคมสงเคราะห์ (สถาบันเพาะกล้าคุณธรรม)
เงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. ได้รับวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
2. มีความรู้ในการทำงานด้านสังคมสงเคราะห์
(หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ โดยแนบหนังสือรับรองประสบการณ์มาพร้อมใบสมัคร)

38 ตำแหน่ง : นักพัฒนาการเด็ก (สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดจันทบุรี)
เงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

39 ตำแหน่ง : พนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก (สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย)
เงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

40 ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม (สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์)
เงินเดือน : 13,800 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : – ปวส.
– อนุปริญญา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา หรือ
อนุปริญญา หลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุกสาขาวิชา

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง / ไปรษณีย์
สถานที่รับสมัคร : ดูที่ File แนบ หน้า 5 เป็นต้นไป  เอกสารประกอบการสมัคร
วันที่เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2567 ถึง วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2567

แนวข้อสอบกรมกิจการเด็กและเยาวชน(กดดู)

แนวข้อสอบงานราชการ (กดดู)งานอัฟเดท

กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / ตั้งแต่ 22 – 26 เมษายน 2567

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ  / ไม่ต้องผ ...

กรมทรัพยากรน้ำ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 68 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน – 23 พฤษภาคม 2567

กรมทรัพยากรน้ำ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 68 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 30 เมษาย ...

ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเข้าเป็นพนักงาน / ป.ตรี หลายสาขา และ อื่นๆ หลายตำแหน่ง

ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเข้าเป็นพนักงาน / ป.ตรี หลายสาขา และ อื่นๆ ห ...

หมวดหมู่งาน