กรมบัญชีกลาง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปวช. ปวส. ป.ตรี / เงินเดือน 18,000 บาท / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / ตั้งแต่ 12 – 21 มิถุนายน 2567

หางานราชการ,งานราชการ,สอบราชการ,สมัครงงานราชการ,jobs-108,jobs-108.com,job-108

งานที่คุณอาจจะสนใจ?

กรมบัญชีกลาง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปวช. ปวส. ป.ตรี / เงินเดือน 18,000 บาท / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / ตั้งแต่ 12 – 21  มิถุนายน 2567

  • ตำแหน่งที่รับสมัคร และอัตราค่าจ้าง
  • ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และอัตราว่าง
การรับสมัคร

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ยื่นสมัครด้วยตนเอง สามารถขอรับและยื่นใบสมัคร (พร้อมเอกสารที่ใช้ในการสมัครฉบับจริง)

ณ สำนักงานคลังเขต 4 ฝ่ายบริหารทั่วไป ชั้น 1 ถนนศรีสุข ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 08.30  น. ภาคบ่ายเวลา 13.00  – 16.30 น.  ตั้งแต่วันที่ 12 – 21  มิถุนายน 2567

ยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ สำนักงานคลังเขต 4 www.cgd.go.th/zone4 หัวข้อ “รับสมัครพนักงานราชการ”

และกรอกข้อมูลในใบสมัคร  ให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมติดรูปถ่าย ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว (รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน) และสแกนใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสมัครเป็นไฟล์สกุล PDF นำส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) zone4@cgc.go.th ตั้งแต่วันที่ 12 – 21 มิถุนายน 2567

โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด (เอกสารที่ได้รับภายหลังวัน เวลา ที่ปิดรับสมัครจะไม่ได้รับการพิจารณา) กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับสมัครสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

โทร. ๐ ๔๒๒๔ ๕๗๘๗ ต่อ ๓๐๒ – ๓o๖

รายละเอียดการเปิดรับสมัคร

https://www.cgd.go.th/

แนวข้อสอบกรมบัญชีกลาง (กดดู)

แนวข้อสอบงานราชการ(กดดู)งานอัฟเดท

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้าง วุฒิ ปวช.-ปวส. เปิดรับสมัครภายในวันที่ 12 – 18 มิถุนายน 2567

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้าง วุฒิ ปวช.-ปวส. เปิดรับสมัค ...

กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร 13 – 14 มิถุนายน 2567

กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ / ไม่ต้องผ่าน ภาค ...

ธนาคารกสิกรไทย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา

ธนาคารกสิกรไทย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา D ...

หมวดหมู่งาน