สำนักงานศาลปกครอง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 11 – 26 เมษายน 2567

หางานราชการ,งานราชการ,สอบราชการ,สมัครงงานราชการ,jobs-108,jobs-108.com,job-108

งานที่คุณอาจจะสนใจ?

สำนักงานศาลปกครอง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 11 – 26 เมษายน 2567

ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการสังกัดสำนักงานศาลปกครองในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

แนวข้อสอบสำนักงานศาลปกครอง(กดดู)

แนวข้อสอบงานราชการ (กดดู)

ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ และจํานวนตําแหน่งว่างครั้งแรก
ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จํานวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 9,400 บาท
เงินค่าตอบแทนพิเศษ เดือนละ 6,000 บาท (เป็นไปตามระเบียบ ก.บ.ศป. ว่าด้วยเงิน
ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง พ.ศ. 2564)
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
1 ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ พาณิชยการ เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.
รับรอง และ
2 สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบ
หรือสูงกว่า ของสํานักงาน ก.พ. หรือที่สํานักงานศาลปกครองเคยจัดทดสอบ (ตามประกาศสํานักงานศาลปกครอง
ลงวันที่ 25 กันยายน 2555) ภายในวันปิดรับสมัคร
ในกรณีที่ผู้สมัครสอบยื่นหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
ในระดับที่สูงกว่าคุณวุฒิที่สมัครสอบ ผู้สมัครสอบจะต้องแนบหลักฐานวุฒิการศึกษาในระดับที่สูงกว่าด้วย

สมัครทางเว็บไซต์ : https://admincourt.thaijobjob.com/
วันที่เปิดรับสมัคร : 11 เมษายน 2567ถึงวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567

เอกสารประกอบการสมัครสอบ File แนบงานอัฟเดท

กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / ตั้งแต่ 22 – 26 เมษายน 2567

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ  / ไม่ต้องผ ...

กรมทรัพยากรน้ำ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 68 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน – 23 พฤษภาคม 2567

กรมทรัพยากรน้ำ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 68 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 30 เมษาย ...

ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเข้าเป็นพนักงาน / ป.ตรี หลายสาขา และ อื่นๆ หลายตำแหน่ง

ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเข้าเป็นพนักงาน / ป.ตรี หลายสาขา และ อื่นๆ ห ...

หมวดหมู่งาน