ไปรษณีย์ไทย รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงาน ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 25 เมษายน 2567

หางานราชการ,งานราชการ,สอบราชการ,สมัครงงานราชการ,jobs-108,jobs-108.com,job-108

งานที่คุณอาจจะสนใจ?

ไปรษณีย์ไทย รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงาน ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 25 เมษายน 2567

 • ประกาศบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
 • รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติหน้าที่
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานธุรกิจบริการดิจิทัล(CIO)
 • หน้าที่และความรับผิดชอบ
  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีวางแผนออกแบบจัดทําแผนกลยุทธ์เพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีให้ตอบสนองความต้องการธุรกิจของบริษัททั้งในปัจจุบันและอนาคต กําหนดนโยบายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดําเนินงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด วิจัย ออกแบบสินค้าและบริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันในด้านต่าง ๆ สนับสนุนและแก้ไขปัญหาด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้อง
 • คุณสมบัติเฉพาะ

 • คุณวุฒิการศึกษา
 • สําเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์วิทยาการคอมพิวเตอร์หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง จากสถานศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรองไว้แล้ว
 • การสมัครสอบ
 • ผู้สนใจขอรับใบสมัครได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ชั้น 1 โซน AB เลขที่ 111 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210-0299
 • โทรศัพท์ 02 831 3378 หรือ 02 831 3578 โทรสาร 02 831 3372
 • ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 25  เมษายน 2567 ในวันทำการระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.thailandpost.co.th
 • โดยสามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
 • หรือส่งทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ทั้งนี้ ต้องไม่เกินเวลา 16.30 น. ของวันที่ 25 เมษายน 2567

แนวข้อสอบไปรษณีย์ไทย(กดดู)

แนวข้อสอบงานราชการ (กดดู)งานอัฟเดท

กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / ตั้งแต่ 22 – 26 เมษายน 2567

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ  / ไม่ต้องผ ...

กรมทรัพยากรน้ำ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 68 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน – 23 พฤษภาคม 2567

กรมทรัพยากรน้ำ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 68 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 30 เมษาย ...

ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเข้าเป็นพนักงาน / ป.ตรี หลายสาขา และ อื่นๆ หลายตำแหน่ง

ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเข้าเป็นพนักงาน / ป.ตรี หลายสาขา และ อื่นๆ ห ...

หมวดหมู่งาน