กรมกิจการเด็กและเยาวชน เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 28 อัตรา (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) รับสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ตั้งแต่วันที่วันที่ 19 – 23 มิถุนายน 2566

หางานราชการ,งานราชการ,สอบราชการ,สมัครงงานราชการ,jobs-108,jobs-108.com,job-108

งานที่คุณอาจจะสนใจ?

กรมกิจการเด็กและเยาวชน เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 28 อัตรา (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) รับสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ตั้งแต่วันที่วันที่ 19 – 23 มิถุนายน 2566

แนวข้อสอบกรมกิจการเด็กและเยาวชน (คลิกเลยที่นี่)

แนวข้อสอบพนักงานราชการ (คลิกเลยที่นี่)

ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง รับสมัครบุคคเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2566 (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค)

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ (ส่วนกลาง)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
รายละเอียดตามไฟล์แนบประกาศรับสมัคร

2.ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
รายละเอียดตามไฟล์แนบประกาศรับสมัคร

3.เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม
(บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
รายละเอียดตามไฟล์แนบประกาศรับสมัคร

4.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
รายละเอียดตามไฟล์แนบประกาศรับสมัคร

5.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล(บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
รายละเอียดตามไฟล์แนบประกาศรับสมัคร

6.นักจิตวิทยา(บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
รายละเอียดตามไฟล์แนบประกาศรับสมัคร

7. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
รายละเอียดตามไฟล์แนบประกาศรับสมัคร

8. ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยอง)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
รายละเอียดตามไฟล์แนบประกาศรับสมัคร

9.นักจิตวิทยา(บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยอง)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
รายละเอียดตามไฟล์แนบประกาศรับสมัคร

10. ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม(บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรี)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
รายละเอียดตามไฟล์แนบประกาศรับสมัคร

11. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาสังคม
(บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรี)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
รายละเอียดตามไฟล์แนบประกาศรับสมัคร

12. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเลย)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
รายละเอียดตามไฟล์แนบประกาศรับสมัคร

13. ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ)

จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
รายละเอียดตามไฟล์แนบประกาศรับสมัคร

14. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 10,430 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
รายละเอียดตามไฟล์แนบประกาศรับสมัคร

15. พนักงานบริการ(บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 11,280 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
รายละเอียดตามไฟล์แนบประกาศรับสมัคร

16. ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม(บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
รายละเอียดตามไฟล์แนบประกาศรับสมัคร

17. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
รายละเอียดตามไฟล์แนบประกาศรับสมัคร

18. ตำแหน่งครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ชั้น 2 (สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุงจังหวัดชลบุรี)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
รายละเอียดตามไฟล์แนบประกาศรับสมัคร

19. ตำแหน่งครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ชั้น 2 (สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราชจังหวัดปทุมธานี)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 11,280 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
รายละเอียดตามไฟล์แนบประกาศรับสมัคร

20. ตำแหน่งพี่เลี้ยง (สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพรจังหวัดปทุมธานี)
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 10,430 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
รายละเอียดตามไฟล์แนบประกาศรับสมัคร

21. ตำแหน่งครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ชั้น 3 (สถานคุมครองสวัสดิภาพเด็กขอนแก่นจังหวัดขอนแก่น)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
รายละเอียดตามไฟล์แนบประกาศรับสมัคร

22.  ตำแหน่งครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ชั้น 2 (สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กจังหวัดระยอง)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
รายละเอียดตามไฟล์แนบประกาศรับสมัคร

23. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาสังคม(สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กจังหวัดระยอง)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 10,430 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
รายละเอียดตามไฟล์แนบประกาศรับสมัคร

24. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาสังคม
(สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 10,430 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
รายละเอียดตามไฟล์แนบประกาศรับสมัคร

25. ตำแหน่งพนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก (สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
รายละเอียดตามไฟล์แนบประกาศรับสมัคร

26. ตำแหน่งพี่เลี้ยง
(สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
รายละเอียดตามไฟล์แนบประกาศรับสมัคร

การรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครพิมพ์ใบสมัครตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ๒ พร้อมกรอก รายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์และแนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตามข้อ ๓.๒ ส่งไปยัง สถานที่จัดส่งใบสมัครของแต่ละตําแหน่ง (เลือกสมัครได้เพียง ๑ ตําแหน่งเท่านั้น) รายละเอียด ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ๑ และเขียนที่มุมซองให้ชัดเจนว่า “สมัครสอบพนักงานราชการส่วนภูมิภาค” โดยให้ผู้มีอาชีพรับจ้างส่งพัสดุ เช่น บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จํากัด เป็นต้น เป็นผู้ส่งเอกสารด่วนพิเศษ (EMS) ระหว่างวันที่ 19 – 23 มิถุนายน 2566 โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม ในการสมัคร
ทั้งนี้ จะถือวันและเวลาที่ผู้มีอาชีพรับจ้างส่งพัสดุต้นทางประทับตรารับฝากเป็นวันที่ สมัครสอบ และเอกสารที่ผู้มีอาชีพรับจ้างส่งพัสดุต้นทางประทับตรารับฝากก่อนวันที่ 19 มิถุนายน 2566 และหลังวันที่ 23 มิถุนายน 2566 จะไม่ได้รับการพิจารณา

รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัคร ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ (ส่วนกลาง)
ไฟล์ประกาศรับสมัคร (ส่วนภูมิภาค)งานอัฟเดท

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 12 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 1-7มี.ค.67

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 12 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 1 ...

ธนาคารออมสิน รับสมัครบุคคลภายนอกเข้าเป็นพนักงาน ป.ตรี หลายสาขา

ธนาคารออมสิน รับสมัครบุคคลภายนอกเข้าเป็นพนักงาน ป.ตรี หลายสาขา พนักงานระดับ 4-5 ...

หมวดหมู่งาน