การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน 39 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 – 28 มิถุนายน 2566

หางานราชการ,งานราชการ,สอบราชการ,สมัครงงานราชการ,jobs-108,jobs-108.com,job-108

งานที่คุณอาจจะสนใจ?

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน 39 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่  15 – 28  มิถุนายน 2566

แนวข้อสอบการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (คลิกเลยที่นี่)

แนวข้อสอบพนักงานราชการ (คลิกเลยที่นี่)

ประกาศการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานหรือจ้างเป็นลูกจ้าง ททท.

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ปริญญาโท (ระดับ 4)
1. นักทรัพยากรบุคคล 4 จำนวน 1 อัตรา
2. พนักงานวางแผน 4 จำนวน 6 อัตรา
3. พนักงานสารสนเทศ 4 จำนวน 1 อัตรา

ปริญญาตรี (ระดับ 3)
4. นิติกร 3 จำนวน 6 อัตรา
5.  วิศวกร 3 จำนวน 1 อัตรา
6. ช่างเทคนิค 3 จำนวน 1 อัตรา
7. มัณฑนากร 3 จำนวน 1 อัตรา
8. นักบัญชี 3 จำนวน 3 อัตรา
9. พนักงานการเงิน 3 จำนวน 5 อัตรา
10. พนักงานระบบงานคอมพิวเตอร์ 3 จำนวน 4 อัตรา
11. นักเทคโนโลยีการถ่ายภาพ 3 จำนวน 1 อัตรา

ลูกจ้าง ททท. (ลูกจ้างประจำ)

12. ลูกจ้างทำหน้าที่นิติกร จำนวน 1 อัตรา
13. ลูกจ้างทำหน้าที่พนักงานบริหารทั่วไป จำนวน 3 อัตรา
14. ลูกจ้างทำหน้าที่ช่างเทคนิค จำนวน 3 อัตรา
15. ลูกจ้างทำหน้าที่พนักงานการเงิน จำนวน 1 อัตรา
16 ลูกจ้างทำหน้าที่พนักงานวางแผน จำนวน 1 อัตรา

การรับสมัคร
1. เปิดรับสมัครทางระบบ Onine ตั้งแต่วันที่  15 – 28  มิถุนายน 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ทาง Website http:/job. tourismthailand.org
2. ผู้สมัครสอบต้องกรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอน
ที่กำหนดในระเบียบการรับสมัคร
3. ผู้สมัครสอบต้องมีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิ
สมัครสอบ โดยต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติของสถานศึกษานั้น ภายในวันปิดรับสมัครสอบ ทั้งนี้ การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาบัตรของสถานศึกษาใดจะถือตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบเกี่ยวกับการสำร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์

แนวข้อสอบการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (คลิกเลยที่นี่)

แนวข้อสอบพนักงานราชการ (คลิกเลยที่นี่)งานอัฟเดท

เปิดสอบ ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ประจำปี 2567 จำนวน 400 อัตรา

 เปิดสอบ ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ประจำปี 2567 จำนวน 400 อัตรา คุณสมบัติ อายุ 18-35 ...

หมวดหมู่งาน