กรมการขนส่งทางบก รับสมัครพนักงาน ป.ตรี ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. เงินเดือน 15750 / สมัครตั้งแต่ 5 – 24 เมษายน 2567

หางานราชการ,งานราชการ,สอบราชการ,สมัครงงานราชการ,jobs-108,jobs-108.com,job-108

งานที่คุณอาจจะสนใจ?

กรมการขนส่งทางบก รับสมัครพนักงาน ป.ตรี / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / เงินเดือน 15750 / สมัครตั้งแต่ 5 – 24 เมษายน 2567

 • ตำแหน่งที่รับสมัคร
 • ตำแหน่งที่รับสมัคร และเงินเดือนที่จะได้รับ
 • ชื่อตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างเหมาบริการรายบุคคล

 • เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติทั่วไป
 • ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือทางคอมพิวเตอร์ (วทบ., วศบ, และ อศบ.)
 • สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว ในทางที่กรมการขนส่งทางบกเห็นว่าเหมาะสม กับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 • อัตราเงินเดือน  15750 บาท
 • การรับสมัครสอบ
 • วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 • ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่
 • สำนักวิศวกรรมยานยนต์ อาคาร 5 ชั้น ๓ กรมการขนส่งทางบก ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยผู้สมัคร ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด หรือติดต่อสอบถามได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 0 2 2 7 1 8 8 8 8  ต่อ 6 3 0 3 และ  6 3 0 4 ในวันและเวลาราชการ โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 24 เมษายน 2567


งานอัฟเดท

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 350 อัตรา  ตั้งแต่ที่ 11 มิถุนายน 2567 – 2 กรกฎาคม 2567

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 350 อัตรา  ตั้งแต่ที่ 11 มิถุนายน 2 ...

กรมสรรพสามิต รับสมัครงาน / หลายตำแหน่ง / มัธยม ปวช. ปวส. ป.ตรี / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / ตั้งแต่ 20 – 27 พ.ค. 2567

กรมสรรพสามิต รับสมัครงาน / หลายตำแหน่ง / มัธยม ปวช. ปวส. ป.ตรี / ไม่ต้องผ่าน ภาค ...

หมวดหมู่งาน