กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ มัธยม ปวช. ปวส. ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร 9 -20 ตุลาคม 2566

หางานราชการ,งานราชการ,สอบราชการ,สมัครงงานราชการ,jobs-108,jobs-108.com,job-108

งานที่คุณอาจจะสนใจ?

กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ มัธยม ปวช. ปวส.  ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ.  สมัคร 9 -20 ตุลาคม 2566

แนวข้อสอบกรมทางหลวง (กดดู)

แนวข้อสอบพนักงานราชการ (กดดู)

 • ประกาศกรมทางหลวง
 • เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
 • ด้วยกรมทางหลวง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด
 • สำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ
 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
 • ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
 • ชื่อตำแหน่ง พนักงานบริการ
 • กลุ่มงาน บริการ
 • จำนวน 1 อัตรา
 • สังกัด สำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ
 • ค่าตอบแทน ตามคุณวุฒิ ดังนี้
 • ม.๓ – ม.๖ อัตราค่าตอบแทน 10430 บาท
 • ปวช. อัตราค่าตอบแทน 11280 บาท
 • ปวท. อัตราค่าตอบแทน 13010 บาท
 • ปวส. อัตราค่าตอบแทน 13800  บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม6) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือ
 • ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา หรือ
 • ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา หรือ
 • ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา ที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๓ ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา
 • การรับสมัคร
 • วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 • ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่ วไป
 • สำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ
 • กรมทางหลวง อาคารจอดรถ ชั้น 5 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
 • ตั้งแต่วันที่ 9 ต.ค. 2566 ถึงวันที่ 20  ต.ค. 2566 ในวันและเวลาราชการ


งานอัฟเดท

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 350 อัตรา  ตั้งแต่ที่ 11 มิถุนายน 2567 – 2 กรกฎาคม 2567

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 350 อัตรา  ตั้งแต่ที่ 11 มิถุนายน 2 ...

กรมสรรพสามิต รับสมัครงาน / หลายตำแหน่ง / มัธยม ปวช. ปวส. ป.ตรี / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / ตั้งแต่ 20 – 27 พ.ค. 2567

กรมสรรพสามิต รับสมัครงาน / หลายตำแหน่ง / มัธยม ปวช. ปวส. ป.ตรี / ไม่ต้องผ่าน ภาค ...

หมวดหมู่งาน