กรมการข้าว รับสมัครงาน ป.ตรี ทุกสาขา สมัคร 26 กันยายน – 13 ตุลาคม 2566

หางานราชการ,งานราชการ,สอบราชการ,สมัครงงานราชการ,jobs-108,jobs-108.com,job-108

งานที่คุณอาจจะสนใจ?

กรมการข้าว รับสมัครงาน ป.ตรี ทุกสาขา  ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. เงินเดือน 15000 /สมัคร  26 กันยายน – 13 ตุลาคม 2566

แนวข้อสอบกรมการข้าว (กดดู)

แนวข้อสอบพนักงานราชการ (กดดู)

 • ประกาศรับสมัครงานจ้างเหมาบริการตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2566 ถึง 13 ตุลาคม 2566
 • ประกาศรับสมัครงานจ้างเหมาบริการตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2566 ถึง 13 ตุลาคม 2566
 • เจ้าหน้าที่พัสดุ 1 ตำแหน่ง
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป นับถึงวันสมัคร
 • อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
 • มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับงานราชการพิจารณาเป็นพิเศษ (ตามตำแหน่งที่สมัคร)
 • หลักฐานประกอบการสมัคร
  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
  3. สำเนาใบรับรองวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
  4. สำเนาเอกสารแสดงว่าพ้นภาระการเกณฑ์ทหาร สด.8 หรือ สด.43 จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)
  5. หลักฐานอย่างอื่น เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
  6. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตา ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป
 • สมัครได้ด้วยตนเองในวันจันทร์ –  ศุกร์ และ เวลาราชการ 8.30 น. – 16.30 น.
 • ณ อาคารกรมการข้าว สำนักบริหารกลาง ชั้น1 ห้องพัสดุ 112
 • พร้อมเตรียมสำเนาหลักฐานประกอบการสมัครงานให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง โดยเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่ 16 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป
 • กรมการข้าว เลขที่ 2177 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900


งานอัฟเดท

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 350 อัตรา  ตั้งแต่ที่ 11 มิถุนายน 2567 – 2 กรกฎาคม 2567

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 350 อัตรา  ตั้งแต่ที่ 11 มิถุนายน 2 ...

กรมสรรพสามิต รับสมัครงาน / หลายตำแหน่ง / มัธยม ปวช. ปวส. ป.ตรี / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / ตั้งแต่ 20 – 27 พ.ค. 2567

กรมสรรพสามิต รับสมัครงาน / หลายตำแหน่ง / มัธยม ปวช. ปวส. ป.ตรี / ไม่ต้องผ่าน ภาค ...

หมวดหมู่งาน