การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครงานพนักงาน 10 อัตรา รับสมัคร 24 มิถุนายน – 9 กรกฎาคม 2567

หางานราชการ,งานราชการ,สอบราชการ,สมัครงงานราชการ,jobs-108,jobs-108.com,job-108

งานที่คุณอาจจะสนใจ?

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครงานพนักงาน 10 อัตรา รับสมัครระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน – 9 กรกฎาคม 2567

ประกาศฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์การ
ที่ 15/2567
เรื่อง การรับสมัครพนักงานคุณวุฒิต่ำกว่า ปวช.

ด้วยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างและบรรจุ
เป็นพนักงานคุณวุฒิต่ำกว่า ปวช. จำนวน 10 อัตรา โดยมีคุณสมบัติและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
1. อัตราที่รับสมัคร
1.1 อัตราทั่วไป
ไม่จำกัดภูมิลำเนาของผู้สมัคร
1.2 อัตราภูมิภาค
ผู้สมัคร หรือบิดา หรือมารดา จะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามพื้นที่จังหวัดที่ กฟผ. กำหนด
ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1 สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรประถมศึกษาหรือเทียบเท่าขึ้นไป แต่ไม่เกินระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และมีคุณสมบัติที่กฟผ. กำหนด
2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และมีอายุไม่เกินตามเกณฑ์ที่กำหนดในวันที่ยื่นใบสมัครผ่านระบบรับสมัครงานออนไลน์
3 ผู้สมัครเพศชายต้องมีสถานภาพพ้นภาระทางการทหารแล้วเท่านั้น

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1 เจ้าหน้าที่ขับเครื่องจักรกล
2 เจ้าหน้าที่ขับเรือ
3 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยพื้นที่สำคัญ
4 ช่างเชื่อม
5 ช่างบำรุงรักษา

ระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน – 9 กรกฎาคม 2567
ผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่ : https://www.egat.co.th/home/recruitment/

ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่ : แผนกสรรหาบุคลกรและทุนการศึกษาภายนอก
โทร. 0 2436 5341, 0 2436 5348,
09 4242 2607 , 06 2775 8240

แนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กดดู)

แนวข้อสอบงานราชการ(กดดู)งานอัฟเดท

กรมอุตุนิยมวิทยา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม – 14 สิงหาคม พ.ศ. 2567

กรมอุตุนิยมวิทยา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ ...

สิงห์ คอร์เปอเรชั่น เปิดรับสมัครพนักงาน หลายอัตรา ปวช. ปวส. ป.ตรี ทุกสาขาและ อื่นๆ หลายจังหวัด

สิงห์ คอร์เปอเรชั่น เปิดรับสมัครพนักงาน หลายอัตรา ปวช. ปวส. ป.ตรี ทุกสาขาและ อื่ ...

กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 11 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 16 – 25 กรกฎาคม 2567

กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 11 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ...

กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครสอบเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) 200 อัตรา ทั่วประเทศ

กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครสอบเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) 200 อัตรา ทั่วประเทศ กรมการ ...

หมวดหมู่งาน