กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / ตั้งแต่ 22 – 26 เมษายน 2567

หางานราชการ,งานราชการ,สอบราชการ,สมัครงงานราชการ,jobs-108,jobs-108.com,job-108

งานที่คุณอาจจะสนใจ?

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ  / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / ตั้งแต่  22 – 26 เมษายน 2567

แนวข้อสอบกรมพัฒนาที่ดิน (กดดู)

แนวข้อสอบ ก.พ. สำหรับคนมีเวลาน้อย(กดดู)

 • ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5
  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
 • ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
 • ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร
 • กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป
 • จำนวน 1 อัตรา
 • จำนวนตำแหน่งว่าง 1  อัตรา ค่าตอบแทน 13,800 บาท
 • สังกัด  ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรอุตสาหกรรม สาขาวิชาการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปีต่อจาก ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์
 • เป็นผู้มีรายชื่อในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันรับสมัครสอบ ที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบ ของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น อุดรธานี มหาสารคาม หนองคาย กาฬสินธุ์ สกลนคร หนองบัวลำภู และบึงกาฬ
 • เป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 60  วัน ก่อนวันรับสมัครสอบ ที่อยู่ในพื้นที่ ความรับผิดชอบของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9
 • คือ จังหวัดนครสวรรค์ ตาก กำแพงเพชร อุทัยธานี และสุโขทัย
 • การรับสมัคร
 • ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่  22 – 26 เมษายน 2567  ตลอด 24 ชั่วโมง
 • ไม่เว้นวันหยุดราชการ และปฏิบัติตามขั้นตอน ที่กำหนด ดังนี้
 • (1) ให้ผู้สมัครสอบเข้าไปที่เว็บไซต์ https://ldd05.thaijobjob.com เลือกหัวข้อ“รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5”


งานอัฟเดท

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 350 อัตรา  ตั้งแต่ที่ 11 มิถุนายน 2567 – 2 กรกฎาคม 2567

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 350 อัตรา  ตั้งแต่ที่ 11 มิถุนายน 2 ...

กรมสรรพสามิต รับสมัครงาน / หลายตำแหน่ง / มัธยม ปวช. ปวส. ป.ตรี / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / ตั้งแต่ 20 – 27 พ.ค. 2567

กรมสรรพสามิต รับสมัครงาน / หลายตำแหน่ง / มัธยม ปวช. ปวส. ป.ตรี / ไม่ต้องผ่าน ภาค ...

หมวดหมู่งาน