โทรคมนาคมแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเพื่อปฏิบัติงานในส่วนกลาง และ ส่วนภูมิภาค 164 อัตรา / สมัคร online 1 – 30 เมษายน 2567

หางานราชการ,งานราชการ,สอบราชการ,สมัครงงานราชการ,jobs-108,jobs-108.com,job-108

งานที่คุณอาจจะสนใจ?

โทรคมนาคมแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเพื่อปฏิบัติงานในส่วนกลาง และ ส่วนภูมิภาค 164 อัตรา / สมัคร online 1 – 30 เมษายน 2567

  • ประกาศ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
  • เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเพื่อปฏิบัติงานในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค
  • รับสมัครระหว่างวันที่ 1 – 30 เมษายน 2567 สมัครทางระบบใบสมัครอิเล็กทรอนิกส์
  • จำนวนทั้งสิ้น 164 อัตรา
  • โทรคมนาคมแห่งชาติ ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
  • มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงาน ปฏิบัติงานในส่วนกลาง และ ส่วนภูมิภาค
  • จำนวนทั้งสิ้น 164 อัตรา จึงกำหนดหลักเกณฑ์การรับสมัคร รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง
  • สังกัดปฏิบัติงาน จำนวนที่ต้องการรับสมัคร
  • คุณวุฒิ สาขาวิชา หน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติอื่น ๆ และเงื่อนไขการสมัคร ดังต่อไปนี้และ ตามเอกสารแนบ

เอกสารประกอบการสมัครสอบ -ไฟล์งานอัฟเดท

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 350 อัตรา  ตั้งแต่ที่ 11 มิถุนายน 2567 – 2 กรกฎาคม 2567

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 350 อัตรา  ตั้งแต่ที่ 11 มิถุนายน 2 ...

กรมสรรพสามิต รับสมัครงาน / หลายตำแหน่ง / มัธยม ปวช. ปวส. ป.ตรี / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / ตั้งแต่ 20 – 27 พ.ค. 2567

กรมสรรพสามิต รับสมัครงาน / หลายตำแหน่ง / มัธยม ปวช. ปวส. ป.ตรี / ไม่ต้องผ่าน ภาค ...

หมวดหมู่งาน