การบินไทย เปิดรับสมัครพนักงาน หลายอัตรา หลายตำแหน่ง / ป.ตรี ไม่จำกัดสาขา และ อื่นๆ / ตั้งแต่บัดนี้ – 26 เมษายน 2567

หางานราชการ,งานราชการ,สอบราชการ,สมัครงงานราชการ,jobs-108,jobs-108.com,job-108

งานที่คุณอาจจะสนใจ?

การบินไทย เปิดรับสมัครพนักงาน หลายอัตรา หลายตำแหน่ง / ป.ตรี ไม่จำกัดสาขา และ อื่นๆ / ตั้งแต่บัดนี้ – 26 เมษายน  2567

 • การบินไทยสายการบินแห่งชาติที่คนในชาติภาคภูมิใจพร้อมต้อนรับ“คุณ” เพื่อร่วมเป็นพลังในการให้บริการระดับโลก
 • ด้วยความแข็งแกร่งของอัตลักษณ์ความเป็นไทยเชื่อมโยงประเทศไทยสู่ทั่วโลกโดยเปิดรับสมัครพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
 • มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา กับความภาคภูมิใจในสายการบินแห่งชาติและอาชีพที่หลายคนใฝ่ฝัน
 • การบินไทยเปิดรับสมัครหนุ่มสาวรุ่นใหม่ไฟแรงที่พร้อมก้าวเดินไปกับเราใน
 • ตำแหน่ง Sales Promoter สังกัดกลุ่มงานขายภูมิภาค จำนวน 1 อัตรา
 • ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19 เมษายน 2567
 • คุณสมบัติทั่วไปสัญชาติไทย อายุ 20-40 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร)
  ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว และมีเอกสารรับรอง สด.8 หรือ สด.43
  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
  มีความรู้ความสามารถในการใช้ Personnel Computer ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะ Microsoft Office : Word, Excel และ PowerPoint
  มีความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน
  ผ่านการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ THAI Test of English Proficiency (THAI-TEP) ไม่ต่ำกว่า 45 คะแนน หรือ Test of English for International Communication (TOEIC) ไม่ต่ำกว่า 450 คะแนน ทั้งนี้ ผลการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษดังกล่าวต้องไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สอบ (Test Date) ถึงวันที่ยื่นใบสมัคร และต้องแสดงผลการทดสอบภาษาอังกฤษภายในกำหนดเวลาที่รับสมัคร
  การรับสมัคร และการยื่นใบสมัคร
 • ผู้สมัครสามารถสมัครผ่าน Link https://career.thaiairways.com/career/
 • ระยะเวลาการรับสมัคร
 • รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 16.30 น. หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทาง E-mail ได้ที่ recruitment@thaiairways.com หรือ โทร 025451416
 • ตำแหน่ง Aircraft Mechanic 2 สังกัดกลุ่มงานวางแผนและควบคุมงานซ่อมบำรุงอากาศยานตำรวจ จำนวน 1 อัตรา
 • ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 19 เมษายน 2567
  คุณสมบัติทั่วไปสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 45 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร
 • ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว และมีเอกสารรับรอง สด.8 หรือ สด.43
  สำเร็จการศึกษาจาก
  โรงเรียนจ่าอากาศ เหล่าช่างอากาศ เหล่าสื่อสาร
  โรงเรียนเหล่าทัพ หลักสูตรช่างอากาศยาน
  โรงเรียนช่างฝีมือทหาร หลักสูตรเครื่องกล
  สถาบันการบินพลเรือน สาขาช่างบำรุงอากาศยาน (A/M), สาขาช่างบำรุงอุปกรณ์เครื่องวัดอากาศยาน (A/I), สาขาช่างบำรุงรักษาอุปกรณ์สื่อสารการบิน (C/M)
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน เครื่องกล ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์
  ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล ไฟฟ้า อากาศยาน หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
  มีความรู้ความสามารถในการใช้ Personal Computer ได้เป็นอย่างดี
  ผ่านการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ THAI Test of English Proficiency (THAI-TEP) ไม่ต่ำกว่า 40 คะแนน หรือ Test of English for International Communication (TOEIC) ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน ทั้งนี้ ผลการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษดังกล่าวต้องไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สอบ (Test Date) ถึงวันที่ยื่นใบสมัคร และต้องแสดงผลการทดสอบภาษาอังกฤษภายในกำหนดเวลาที่รับสมัคร
  การรับสมัคร และการยื่นใบสมัคร
 • ผู้สมัครสามารถสมัครผ่าน Link https://career.thaiairways.com/career/
 • ระยะเวลาการรับสมัคร
 • รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 16.30 น. หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทาง E-mail ได้ที่ recruitment@thaiairways.com หรือ โทร 025451416
 • ตำแหน่ง SENIOR PROGRAMMER ANALYST สังกัดฝ่ายยุทธศาสตร์ดิจิทัล จำนวน 1 อัตรา
 • ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 26 เมษายน 2567
 • คุณสมบัติทั่วไป
  สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร
  ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว โดยต้องมีเอกสารรับรอง สด.8 หรือ สด.43
  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  มีทักษะในการใช้งานเครื่อง Personal Computer และการใช้งาน MS Office ได้เป็นอย่างดี
  มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งการพูด อ่าน และเขียนได้เป็นอย่างดี
 • การรับสมัคร และการยื่นใบสมัคร
 • ผู้สมัครสามารถสมัครผ่าน Link https://career.thaiairways.com/career/
 • ระยะเวลาการรับสมัคร รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 16.30 น.
 • หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทาง E-mail ได้ที่ recruitment@thaiairways.com หรือ โทร 025451416
 • ตำแหน่ง Accounting Officer 5 กลุ่มงานบัญชีเจ้าหนี้ จำนวน 1 อัตรา
 • ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 18 เมษายน 2567
 • คุณสมบัติทั่วไป
 • สัญชาติไทย อายุ 25 – 45 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร)
  ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว และมีเอกสารรับรอง สด. 8 หรือ สด. 43
  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office : Word, Excel, PowerPoint
  มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยผ่านการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ THAI Test of English Proficiency (THAI-TEP) ไม่ต่ำกว่า 50 คะแนน หรือ Test of English for International Communication (TOEIC) ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน ทั้งนี้ ผลการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษดังกล่าวต้องไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สอบ (Test Date) ถึงวันที่ยื่นใบสมัคร และต้องแสดงผลการทดสอบภาษาอังกฤษภายในกำหนดเวลาที่รับสมัคร
 • การรับสมัคร และการยื่นใบสมัคร ผู้สมัครสามารถสมัครผ่าน Link https://career.thaiairways.com/career/
 • ระยะเวลาการรับสมัคร
  รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 16.30 น. หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทาง E-mail ได้ที่ recruitment@thaiairways.com หรือ โทร 025451416
 • ตำแหน่ง Marketing Research Analyst 3 สังกัดกลุ่มงานบริหารที่นั่งเส้นทางนอร์เทิร์น จำนวน 1 อัตรา
 • ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 เมษายน 2567
 • คุณสมบัติของผู้สมัคร
  คุณสมบัติทั่วไป
  สัญชาติไทย อายุ 21-38 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร)
  ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว โดยต้องมีเอกสารรับรอง สด.8 หรือ สด.43
  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาพาณิชยศาสตร์และการบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สถิติ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  ผ่านการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ THAI Test of English Proficiency (THAI-TEP) ไม่ต่ำกว่า 55 คะแนน หรือ Test of English for International Communication (TOEIC) ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน ทั้งนี้ ผลการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษดังกล่าวต้องไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สอบ (Test Date) ถึงวันที่ยื่นใบสมัคร และต้องแสดงผลการทดสอบภาษาอังกฤษภายในกำหนดเวลาที่รับสมัคร
 • การรับสมัคร และการยื่นใบสมัคร
 • ผู้สมัครสามารถสมัครผ่าน Link https://career.thaiairways.com/career/
 • ระยะเวลาการรับสมัครรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 16.30 น. หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทาง E-mail ได้ที่ recruitment@thaiairways.com หรือ โทร 025451416
 • ภายหลังปิดรับสมัครบริษัทจะติดต่อผู้สมัครโดยตรงผ่าน Email Address ที่แจ้งไว้กับบริษัท เพื่อแจ้งรายละเอียดและขั้นตอนการดำเนินการต่อไป
 • ตำแหน่ง Planning Coordinator 3 สังกัดกลุ่มงานกลยุทธ์และแผน จำนวน 2 อัตรา
 • ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 2 เมษายน 2567
 • คุณสมบัติทั่วไป
  สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร)
  ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว มีเอกสารรับรอง สด.8 หรือ สด.43
  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ สาขาบัญชีการเงิน สาขาการตลาด สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาการจัดการ สาขาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
  มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน ได้เป็นอย่างดีมีความรู้ความสามารถในการใช้ Personal Computer และโปรแกรมหลักใน Microsoft Office 365 อาทิ Teams, Word, PowerPoint และ Excel ได้เป็นอย่างดี
  ผ่านการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ THAI Test of English Proficiency (THAI-TEP) ไม่ต่ำกว่า 50 คะแนน หรือ Test of English for International Communication (TOEIC) ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน ทั้งนี้ ผลการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษดังกล่าวต้องไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สอบ (Test Date) ถึงวันที่ยื่นใบสมัคร และต้องแสดงผลการทดสอบภาษาอังกฤษภายในกำหนดเวลาที่รับสมัคร
 • ระยะเวลาการรับสมัคร รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 16.30 น. หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทาง E-mail ได้ที่ recruitment@thaiairways.com หรือ โทร 025451416 ภายหลังปิดรับสมัครบริษัทจะติดต่อผู้สมัครโดยตรงผ่าน Email Address ที่แจ้งไว้กับบริษัท เพื่อแจ้งรายละเอียดและขั้นตอนการดำเนินการต่อไป
 • ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการปิโตรเลียมและบริหารเชื้อเพลิงอากาศยาน จำนวน 1 อัตรา
 • ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 1 เมษายน 2567
 • คุณสมบัติทั่วไป
  ชาย หรือ หญิง สัญชาติไทย ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
  อายุไม่เกิน 55 ปีบริบูรณ์
  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา หรือหากสำเร็จในสาขาที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบจะเป็นประโยชน์ในการพิจารณา
  มีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษทั้งการฟัง พูด อ่านและเขียน โดยมีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่น้อยกว่า 800 คะแนน หรือ THAI-TEP ไม่น้อยกว่า 79 คะแนน ทั้งนี้ ผลการทดสอบดังกล่าวต้องไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สอบ (Test Date) ถึงวันที่ยื่นใบสมัคร และต้องแสดงผลการทดสอบภาษาอังกฤษภายในกำหนดเวลาที่รับสมัคร
 • การรับสมัคร และการยื่นใบสมัคร
  ผู้สมัครสามารถสมัครผ่าน Link https://career.thaiairways.com/career/
  ระยะเวลาการรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 1 เมษายน 2567 เวลา 16.30 น. หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทาง Email ได้ที่ recruitment@thaiairways.com หรือ โทร 025452826 หรือ 025452647
 • การรับสมัคร และการยื่นใบสมัคร
 • ผู้สมัครสามารถสมัครผ่าน Link  https://career.thaiairways.com/career/


งานอัฟเดท

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 350 อัตรา  ตั้งแต่ที่ 11 มิถุนายน 2567 – 2 กรกฎาคม 2567

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 350 อัตรา  ตั้งแต่ที่ 11 มิถุนายน 2 ...

กรมสรรพสามิต รับสมัครงาน / หลายตำแหน่ง / มัธยม ปวช. ปวส. ป.ตรี / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / ตั้งแต่ 20 – 27 พ.ค. 2567

กรมสรรพสามิต รับสมัครงาน / หลายตำแหน่ง / มัธยม ปวช. ปวส. ป.ตรี / ไม่ต้องผ่าน ภาค ...

หมวดหมู่งาน