สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รับสมัครงาน ป.ตรี / เงินเดือน 17250 / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ / ตั้งแต่ 1 – 10 พฤษภาคม 2567

หางานราชการ,งานราชการ,สอบราชการ,สมัครงงานราชการ,jobs-108,jobs-108.com,job-108

งานที่คุณอาจจะสนใจ?

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รับสมัครงาน ป.ตรี / เงินเดือน 17250 / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ / ตั้งแต่ 1 – 10 พฤษภาคม 2567

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับการจัดจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อสนับสนุนงานด้านการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด ของสำนักงาน ป.ป.ส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักการต่างประเทศ จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัคร และค่าตอบแทนที่จะได้รับ

ชื่อตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านอำนวยการและสนับสนุนงาน ด้านพัฒนาความร่วมมือองค์การระหว่างประเทศ

จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน 17250 บาท 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ปริญญาตรี (เอกภาษาต่างประเทศ หรือมีคะแนน TOEIC หรือ TOEFL ตามเกณฑ์ที่กำหนด
หรือมีประสบการณ์ในการดำเนินงานด้านต่างประเทศ หรือวุฒิเฉพาะทางที่สนันสนุนการดำเนินงาน ด้านต่างประเทศ)

มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และสามารถใช้งาน Microsoft Office สำหรับงานเอกสาร

การรับสมัคร

วัน เวลา สถานที่ยื่นใบสมัคร

ผู้ประสงค์ที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ทางเว็บไซต์

ของสำนักงาน ป.ป.ส. http://www.oncb.go.th

ในหัวข้อ “ข่าวรับสมัครงาน” และยื่นใบสมัครพร้อมเอกสาร หลักฐานทั้งหมด

ด้วยตนเอง ณ อาคาร 1 ชั้น 4 ส่วนยุทธศาสตร์และอำนวยการ สำนักการต่างประเทศ สำนักงาน ป.ป.ส.

เลขที่ 5  ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 1 – 10 พฤษภาคม 2567 ในวันและเวลาราชการ

โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด

แนวข้อสอบกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (กดดู)

แนวข้อสอบงานราชการ(กดดู)งานอัฟเดท

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 350 อัตรา  ตั้งแต่ที่ 11 มิถุนายน 2567 – 2 กรกฎาคม 2567

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 350 อัตรา  ตั้งแต่ที่ 11 มิถุนายน 2 ...

กรมสรรพสามิต รับสมัครงาน / หลายตำแหน่ง / มัธยม ปวช. ปวส. ป.ตรี / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / ตั้งแต่ 20 – 27 พ.ค. 2567

กรมสรรพสามิต รับสมัครงาน / หลายตำแหน่ง / มัธยม ปวช. ปวส. ป.ตรี / ไม่ต้องผ่าน ภาค ...

หมวดหมู่งาน