สิงห์ คอร์เปอเรชั่น เปิดรับสมัครพนักงาน หลายอัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต

หางานราชการ,งานราชการ,สอบราชการ,สมัครงงานราชการ,jobs-108,jobs-108.com,job-108

งานที่คุณอาจจะสนใจ?

สิงห์ คอร์เปอเรชั่น เปิดรับสมัครพนักงาน หลายอัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต

Modern Trade Services Manager 1 บริษัท บุญรอดซัพพลายเชน จำกัด

Purchasing Manager 1 บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด

พนักงานคลังสินค้า 1 บริษัท ขอนแก่นบริวเวอรี่ จำกัด

เจ้าหน้าที่บุคคล 1 บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด

ผู้จัดการแผนกพัฒนาธุรกิจ (การตลาด) 1 บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด

เจ้าหน้าที่สนับสนุนระบบขาย 1 บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด

เจ้าหน้าที่สื่อสารภายในองค์กร (หน่วยงานวิศวกรรม) 1 บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด

วิศวกรเพิ่มผลผลิต 1 บริษัท บุญรอดเอเชียเบเวอเรช จำกัด

วิศวกรทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม 1 บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด

วิศวกรสายการบรรจุ 1 บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด

วิศวกรโยธา 1 บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด

วิศวกรอุตสาหการ 2 บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด

HR Officer (sourcing) 1 บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด

เจ้าหน้าที่ขาย ช่องทาง Special Channel 1 บริษัท สิงห์ปาร์ค เชียงราย จำกัด

พนักงานคลังสินค้า 1 บริษัท วังน้อยเบเวอเรช จำกัด

Accounting & Financial Officer (สัญญาจ้าง) 1 บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด

ช่างไฟฟ้า 3 บริษัท วังน้อยเบเวอเรช จำกัด

Fulilment Service Supervisor -Lead Agent 1 บริษัท บุญรอดซัพพลายเชน จำกัด

Call Service Officer ( สัญญา 11 เดือน) 5 บริษัท บุญรอดซัพพลายเชน จำกัด

เจ้าหน้าที่กลยุทธ์และพัฒนาช่องทาง ON PREMISE 1 บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด

ผู้จัดการเขตขายผลิตภัณฑ์ไวน์-วิสกี้ 1 บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด

Software Developer (SAP ABAPer) 1 บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด

เจ้าหน้าที่บริหารงานเครือข่ายสิงห์อาสา 1 บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด

ผู้จัดการแผนกวิศวกรรม-ซ่อมบำรุง 1 บริษัท สุราษฎร์ธานีเบเวอเรช จำกัด

หัวหน้าหน่วยผลิตเบียร์ (Yeast House) 2 บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด

เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจจัดจำหน่าย 1 บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด

Trade Marketing Supervisor (TT) 1 บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด

เจ้าหน้าที่ระบบคุณภาพงาน-เทคนิค 1 บริษัท วังน้อยเบเวอเรช จำกัด

เจ้าหน้าที่บริหาร ผลิตภัณฑ์ใหม่ (ไวน์-วิสกี้) 1 บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด

วิศกรการบรรจุ 1 บริษัท วังน้อยเบเวอเรช จำกัด

Modern Trade Services Supervisor 1 บริษัท บุญรอดซัพพลายเชน จำกัด

พนักงานขายเงินสด สาขาเพชรบูรณ์ (Cash Van Sales) 1 บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด

Fulfilment Service Supervisor(Telesales) 1 บริษัท บุญรอดซัพพลายเชน จำกัด

พนักงานขายเงินสดสาขา พิษณุโลก (Cash Van Sales) 1 บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด

เจ้าหน้าที่บริหาร (Promoter,ช่องทาง On premise) 1 บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด

เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบขาย 1 บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด

Fulfilment Service Officer (Telesales) 5 บริษัท บุญรอดซัพพลายเชน จำกัด

พนักงานขายเงินสดสาขาศรีสะเกษ (Cash Van Sales) 1 บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด

พนักงานขายเงินสดสาขาอ่างทอง (Cash Van Sales) 1 บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด

พนักงานขายเงินสดสาขาสระแก้ว (Cash Van Sales) 1 บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัดงานอัฟเดท

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 350 อัตรา  ตั้งแต่ที่ 11 มิถุนายน 2567 – 2 กรกฎาคม 2567

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 350 อัตรา  ตั้งแต่ที่ 11 มิถุนายน 2 ...

กรมสรรพสามิต รับสมัครงาน / หลายตำแหน่ง / มัธยม ปวช. ปวส. ป.ตรี / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / ตั้งแต่ 20 – 27 พ.ค. 2567

กรมสรรพสามิต รับสมัครงาน / หลายตำแหน่ง / มัธยม ปวช. ปวส. ป.ตรี / ไม่ต้องผ่าน ภาค ...

หมวดหมู่งาน