กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ อัตราว่าง 35 อัตรา เปิดรับสมัคร 11 มีนาคม 2567 – 2 เมษายน 2567

หางานราชการ,งานราชการ,สอบราชการ,สมัครงงานราชการ,jobs-108,jobs-108.com,job-108

งานที่คุณอาจจะสนใจ?

กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ อัตราว่าง 35 อัตรา เปิดรับสมัคร 11 มีนาคม 2567 – 2 เมษายน 2567

ประกาศกรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง
ตําแหน่งที่ ๑ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง ๑ อัตรา
อัตราเงินเดือนแรกบรรจุที่จะได้รับ
– วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) อัตราเงินเดือน ๑๑,๕๐๐ – ๑๒,๖๕๐ บาท
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา การบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

ตําแหน่งที่ ๒ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง ๑ อัตรา
อัตราเงินเดือนแรกบรรจุที่จะได้รับ
– วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) อัตราเงินเดือน ๑๑,๕๐๐ – ๑๒,๖๕๐ บาท
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทุกสาขา หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

ตําแหน่งที่ ๓ เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง ๑ อัตรา
อัตราเงินเดือนแรกบรรจุที่จะได้รับ
– วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) อัตราเงินเดือน ๑๑,๕๐๐ – ๑๒,๖๕๐ บาท
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทุกสาขา หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

>>>แนวข้อสอบกรมประชาสัมพันธ์ (กดดู)<<<

>>>แนวข้อสอบพนักงานราชการ (กดดู)<<<

>>>แนวข้อสอบข้าราชการ 2567 (กดดู)<<<

ตําแหน่งที่ ๔ นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง ๓๐ อัตรา

อัตราเงินเดือนแรกบรรจุที่จะได้รับ
– วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) อัตราเงินเดือน ๑๑,๕๐๐ – ๑๒,๖๕๐ บาท
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้ากําลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาวิชาเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์

ตําแหน่งที่ ๕ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง

อัตรา
อัตราเงินเดือนแรกบรรจุที่จะได้รับ
– วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) อัตราเงินเดือน ๑๑,๕๐๐ – ๑๒,๖๕๐ บาท
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขาวิชาสํารวจ

สมัครทางเว็บไซต์ : https://prd.thaijobjob.com/
วันที่เปิดรับสมัคร : 11 มีนาคม 2567 – 2 เมษายน 2567งานอัฟเดท

กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / ตั้งแต่ 22 – 26 เมษายน 2567

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ  / ไม่ต้องผ ...

กรมทรัพยากรน้ำ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 68 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน – 23 พฤษภาคม 2567

กรมทรัพยากรน้ำ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 68 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 30 เมษาย ...

ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเข้าเป็นพนักงาน / ป.ตรี หลายสาขา และ อื่นๆ หลายตำแหน่ง

ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเข้าเป็นพนักงาน / ป.ตรี หลายสาขา และ อื่นๆ ห ...

หมวดหมู่งาน